Zmiany w Zarządzie Polskiego LNG SA - Gaz

Transkrypt

Zmiany w Zarządzie Polskiego LNG SA - Gaz
28.02.2012
Zmiany w Zarządzie Polskiego LNG S.A.
Rada Nadzorcza Polskiego LNG S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 roku odwołała Pana Zbigniewa Rapciaka ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki.
Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu audytu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza wydelegowała Pana Rafała Wardzińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A. na okres trzech
miesięcy.
Pan Rafał Wardziński jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. i Zastępcą Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu
Państwa. Aktywnie uczestniczył w pracach nad specustawą dotyczącą budowy terminalu LNG. Brał udział w rządowych negocjacjach z Komisją Europejską w
sprawie przyznania funduszy unijnych na realizację tej inwestycji, podczas których mógł wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte w latach 2004-2007 na
stanowisku doradcy parlamentarnego w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Dyrektora Biura Regionalnego
Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli w latach 2007-2008. Zdobył doświadczenie w nadzorze spółek energetycznych będąc członkiem Rad
Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa: Grupa LOTOS S.A., PERN "Przyjaźń" S.A., GAZ-SYSTEM S.A, TAURON Polska Energia SA
Pan Rafał Wardziński ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupe
łniające na Wydziale Prawa Uniwersystetu w Liege (Belgia). Był stypendystą Komisji Europejskiej. W latach 2003-2004 zatrudniony w Urzędzie Marsza
łkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej.
Spółka Polskie LNG S.A. została powołana do budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemneg (LNG) w Świnoujściu, jej właścicielem jest Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Terminal LNG w Świnoujściu jest główną inwestycją realizowaną w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa
energetycznego kraju i zarazem pierwszym tego typu projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z budowaną obecnie infrastrkturą przesyłową,
terminal LNG umożliwi dostęp do światowego rynku LNG nie tylko Polsce, ale także państwom regionu.
<- Wstecz do: Aktualności

Podobne dokumenty