Energia – jako zdolność ciała do wykonania pracy

Transkrypt

Energia – jako zdolność ciała do wykonania pracy
Zasada zachowania energii
mechanicznej
Nic z niczego się samo nie bierze i nie
zamienia w nicość
W układzie izolowanym całkowita energia
mechaniczna ciała nie ulega zmianie.
Może zostać zużyta na wykonanie pracy lub
zamienić się w inny rodzaj energii.
Całkowita energia ciała jest równa sumie energii
kinetycznej i potencjalnej Ek + Ep = const
Energia całkowita danego ciała lub układu ciał
jest wielkością stałą.
Równoważność pracy i energii
W = DE
Wynika z tego że wykonana praca jest
równoważna zmianie energii
Cytaty o energii i mocy
• Ten, którego twarz nie promienieje światłem, nigdy nie
zmieni się w gwiazdę. William Blake
• Mam za dużo energii, żeby pracować. Wojtek Bartoszewski
• Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka.
Sofokles
• To, czego nie robisz, nie męczy.
Cytaty o energii i mocy
- Moim sprzymierzeńcem jest Moc. A
sprzymierzeńcem jest potężnym. Życie ona
tworzy i sprawia, że ono wzrasta. Jej energia
otacza nas i łączy. Świetlistymi istotami
jesteśmy, nie tą surową materią. - Yoda
szerokim gestem wskazał ogrom
otaczającego ich wszechświata.
- Poczuć ją musisz. Wczuj się w jej przepływ.
Wyczuj Moc wokół siebie. Tutaj - powiedział
wskazując palcem - pomiędzy tobą i mną,
tym drzewem i skałą. George Lucas Gwiezdne wojny-Imperium kontratakuje
Opis przemian energii
zachodzących w czasie rzutu
oszczepem
Przyjmujemy poziom odniesienia na
wysokości ręki oszczepnika. Zatem
początkowa energia potencjalna oszczepu
wynosi zero. Pomijamy opór powietrza.
W czasie biegu oszczepnik posiada energię kinetyczną. Zostanie
ona wykorzystana w czasie zamachu do nadania oszczepowi
większej prędkości i zamieni się wówczas w energię kinetyczną
oszczepu.
Oszczep wznosi się górę. Jego energia kinetyczna maleje, a
wzrasta potencjalna. Lecz całkowita energia pozostaje bez
zmiany.
W najwyższym punkcie lotu oszczep posiada tylko energie
potencjalną.
Oszczep opada . Energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie,
aż do maksymalnej wartości w czasie dotknięcia ziemi.
Posiadana energia kinetyczna zostaje wykorzystana na
wykonanie pracy polegającej na wbiciu oszczepu w ziemię.
Swobodny spadek ciała np. piłki
• Umieszczamy piłkę na pewnej
wysokości.
• Podnosząc piłkę na tę wysokość
wykonujemy pracę działając siłą
równą ciężarowi piłki.
• Piłka na tej wysokości posiada
energię potencjalną grawitacji
Epg =m*g*h
• Jej energia kinetyczna jest
równa zero
Epg
Puszczamy piłkę, która
zaczyna spadać. Jej
prędkość wzrasta.
Epg
Zwiększa się jej
energia kinetyczna.
Ek
Zmniejsza się
wysokość.
Zmniejsza się jej
energia potencjalna.
• Tuż przed uderzeniem o
ziemię energia
potencjalna wynosi zero,
bo zostaje całkowicie
przekształcona na energię
kinetyczną
Epg
Ek
• Ale w każdym momencie
ruchu
Ec = Ek + Ep
Ek
Po uderzeniu o podłoże
część energii zostanie
przekształcona w dźwięk
część zostanie zużyta na
odkształcenie podłoża i piłki
część energii ulegnie
przekształceniu w ciepło
Zasada zachowania energii w
mądrościach ludowych
•
•
•
•
•
Z pustego i Salomon nie naleje
Jak sobie pościelisz , to tak się wyśpisz
Kto smaruje ten jedzie
Bez pracy nie ma kołaczy
Jaka praca taka płaca
Wybierz sobie zawód, który lubisz wykonywać, a
nigdy nie będziesz musiał chodzić do pracy

Podobne dokumenty