dotacje na innowacje

Transkrypt

dotacje na innowacje
DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość
Realizacja projektu pod tytułem
„Misja Gospodarcza firmy TONTOR do Algierii”
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 6.5 „Promocja polskiej gospodarki”,
Poddziałanie 6.5.2
„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.
Czas realizacji maj 2013 r.
Udział firmy TONTOR w Misji Gospodarczej do Algierii.

Podobne dokumenty