thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
The Baptism of the Lord
Niedziela Chrztu Pańskiego
January 11, 2015 - 11 stycznia 2015
Saturday, January 10
8AM (Eng.) W int. Ani Kasprzak z dziećmi
7PM (Pol.) † Franciszek Chałupa
The Baptism of the Lord - Sunday, January 11
9AM (Eng.) † Józefa, Maksymilian Frankowski
11AM (Pol.) † Josip Drozdek
7PM (Eng.) For Agnes Urlich
Monday, January 12
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 13
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Jadwiga Bylina
Wednesday, January 14
8AM (Lat.) † Kazimierz Gramera
Friday, January 16
7PM (Pol.) † Rozalia Korol
Saturday, January 17
8AM (Eng.) For Agnes Urlich
7PM (Pol.) † Jadwiga Bylina
The Baptism of the Lord - Sunday, January 18
9AM (Eng.) For Helena Bernat
11AM (Pol.) † Jim Trabucco
7PM (Eng.) For God’s blessing for children
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE BAPTISM OF OUR LORD
It has long been a question why the sinless Jesus
stepped into the water to receive baptism by his
cousin John. What happened with Jesus’ baptism
happens with every baptism: identity is
established, new realities are created.
Luke tells us, “When the time came for the baby to be
circumcised, he was named Jesus, the name which
the angel had given him before he had been
conceived.” God named His son, “Yeshua” (Jesus), a
name with means “Yahweh is salvation/has saved.”
God provided us with an identity for His Son and like
any parent, it changed God’s identity. God would no
longer be Adonai or Elohim or El Shaddai or simply
El. All of these are titles and not names. Instead of a
distant and impersonal God, through Jesus He
becomes for us “Abba” – Father. God becomes
personal for us.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
We offer our condolences to Matt Czyzewski,
whose mother, Shirley Czyzewski passed away
on January 1st. We also offer our condolences to
Alicja Fiszer, Roman and Stanisław Sobolewski,
whose mother, Leonarda Sobolewska, passed
away on December 28th in Poland. Eternal rest
grant unto them O Lord and let perpetual light shine
upon them. May they rest in peace.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE FRANCIS TRAVELS TO SRI LANKA
AND THE PHILLIPPINES
Pope Francis is traveling to Sri Lanka and the
Phillippines from January 12-19. Pope Francis will
be the third pope to visit the Philippines, after Pope
Paul VI (1970) and John Paul II (1981 and 1995).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU FROM FR. KOCIOŁEK
Fr. Henryk Kociołek sent a letter thanking Fr. Piotr
and the parishioners of St. Stanislaus parish for
their warm hospitality and financial assistance.
He received $5,000 in contributions for his
mission in Peru.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parishioners Who Passed Away in 2014
Jadwiga Bylina, age 82 – January 13
Stefania Nizińska, age 78 – January 16
Jeanette Lattanzi, age 82 – February 7
Weronika Górecka, age 93 – May 6
Agnieszka Zielony, age 84 – May 27
Bronisława Pera, age 91 – August 24
Josip Drozdek, age 51 – September 19
Władysław Mączka, age 80 – December 4
Eternal rest grant unto them O Lord.
May they rest in peace.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2015
Parish donation envelopes for 2015 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
J. Mazur, A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig,
Joe Pham, G. Zychla, A. Frankowska, T. Dymowski,
M. Pustkowska, G. Cuber, I. Fiszer, H. Stefaniak, E.
Wielgosz, J. Petroff, Ron Weise, Mary Czupryk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday, January 4th
& January 1st Collections
Envelopes and all checks
1466.00
Loose Cash
203.95
Building Fund
557.00
Christmas
110.00
January 1
985.11
Hospitality
95.50
Candles
64.85
TOTAL
3482.41
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
11 stycznia 2015
Przychodząc do Jana, by od niego otrzymać
chrzest, Jezus poddaje się woli Ojca (Mt 3,14n) i
schodzi pokornie pomiędzy grzeszników. Jest On
*Barankiem Bożym, który w ten sposób bierze na
siebie grzech świata (J 1, 29, 36). Chrzest w
Jordanie zapowiada i przygotowuje Jego chrzest
„w śmierci” (Łk 12, 50; Mk 10, 38), umieszczając w
ten sposób całe Jego życie publiczne pomiędzy
dwoma chrztami. To samo właśnie stwierdza Jan
ewangelista, gdy mówi, że woda i *krew popłyną
z przebitego boku Jezusa (J 19, 34 n; por. 1 J 5, 68) oraz gdy stwierdza, że Duch, woda i krew
tworzą razem intymną jedność (1 J 5, 6-8).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rok 2015 – Rok Życia Konsekrowanego
Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok
Życia Konsekrowanego jest obchodzony w całym
Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu, 30
listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. Jest on
przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo,
nadzieja – życie konsekrowane w Kościele
dzisiaj”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2015 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2015. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LIST OD KS. HENRYKA KOCIOŁKA
Ks. Henryk Kociołek przysłał list z życzeniami
świątecznymi i podziękowaniem za serdeczne
przyjęcie oraz pomoc finansową od parafian i
przyjaciół ($5,000.) w jego pracy misyjnej w parafii
Świętej Róży w Huando, Peru.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONDOLENCJE
Wyrazy
współczucia
składamy
Mattowi
Czyżewskiemu z powodu śmierci jego matki, Shirley
Czyżewski, 1 stycznia w Toledo, OH.
Także, Alicji Fiszer, Romanowi i Stanisławowi
Sobolewskim,
których
matka,
Leonarda
Sobolewska zmarła 28 grudnia 2014 r. w Polsce.
Wieczny odpoczynek racz dać im Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki
wieków. Amen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODRÓŻ PAPIEŻA FRANCISZKA
DO SRI LANKI I NA FILIPINY
Papież Franciszek uda się w dniach 12-19
stycznia w podróż apostolską do Sri Lanki i na
Filipiny. Papież Franciszek będzie trzecim papieżem,
który odwiedzi Filipiny, po Papieżu Pawle VI, (1970) i
Janie Pawle II (1981 i 1995).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby ludzie należący do różnych tradycji
religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli
współpracowali w promowaniu pokoju.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2015
Lektorzy
Styczeń 11 – Dzieci z Katechezy
Styczeń 18 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Styczeń 25 – Cezary i Olek Wójcik
Luty 1 – Asia Ryerson i Krzysztof Ostrowski
Kawa i ciasto
Styczeń 11 – Ala i Ignacy Stawarz
Styczeń 18 – Kasia Gawrońska
Styczeń 25 – Kawa i ciasto
Luty 1 – Kawa i ciasto
Prosimy o wpisanie się na listę robienia kawy i
ciasta na 2015 rok u Elżbiety Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W 2014 ROKU ODESZLI DO PANA
Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Jadwiga Bylina, 82 lata - 13 stycznia
Stefania Nizińska, 78 lat – 16 stycznia
Jeanette Lattanzi, 82 lata – 7 lutego
Weronika Górecka, 93 lata – 6 maja
Agnieszka Zielony, 84 lata – 27 maja
Bronisława Pera, 91 lat – 24 sierpnia
Josip Drozdek, 51 lat – 19 września
Władysław Mączka, 80 lat – 4 grudnia
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W 2015
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii udzieli
Arcybiskup Alexander Sample w sobotę, 16 maja
2015 o godz. 17:00. Po Mszy św. w sali parafialnej
przewidziany wspólny posiłek dla wszystkich.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~