Solemnity of Mary the Holy Mother of GOD Bożej Rodzicielki

Transkrypt

Solemnity of Mary the Holy Mother of GOD Bożej Rodzicielki
Solemnity of Mary the Holy Mother of GOD
Bożej Rodzicielki - Bogurodzicy
JANUARY 1 / 1 stycznia 2012
Saturday, December 31, New Year’s Eve
8AM (Eng.) † Tom Ashworth
6PM – Adoration of the Blessed Sacrament
7PM (Pol.) † Witold Lunkiewicz
SUNDAY, Jan. 1, 2012 – Holy Mother of God
9AM (Eng.) † Russel Welsh
11AM (Pol.) † Halina, Zdzisław Maciołek
12:30PM (Cro.) † Stipo, Jelka Marković
7PM (Eng.) † Rozalia Korol
Monday, January 2
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 3
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Alfred Frankowski
Wednesday, January 4
8AM (Lat.) † Nelie Gordon
Thursday, January 5, All Day Adoration
8AM (Eng.) † Michael Gierczyński
7PM (Pol.) † Jan Korol
8PM (Cro.) † Stefania Dominović
Friday, January 6
7:30PM Koncert „Noworoczny”
Saturday, January 7
8AM (Eng.) † Iwona Zaborowska
7PM (Pol.) † Henryk, Albin, Wanda Reszczyńscy
SUNDAY, January 8, Epiphany of the Lord
9AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała
7PM (Eng.) † Wendel Delorme
Monday, January 9, The Baptism of the Lord
11AM (Eng.) For Parishioners
7PM (Pol.) † Leon Łukaszewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Paula Gadowski,
Janina Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Nick Galash.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Solemnity of Mary
In 1969 the Solemnity of Mary, the Holy Mother of
God, formerly celebrated on October 11, was
transferred to January 1, replacing the feast of the
Circumcision. In the Jewish tradition, the ritual
circumcision and naming of a male child took place
eight days after birth.
This is a good time to think about Mary’s life as
Jesus’ mother, and as my mother. It is a good
way to start a New Year, knowing that my mother
is always there for me.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HELP FOR THE ORPHANAGE IN POLAND
We have collected $ 1,033.00. May God Bless You.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE MAGI – January 6, 2012
The Magi – mysteries figures from the East. In
early tradition, they came to be looked upon as
kings, probably because of Psalm 72: „ The kings
of Arabia and Sheba shall bring tribute; all kings
shall pay him homage”. The Magi hale been given
names: Caspar, young and beardless, Melchior, an
old man with white hair and long beard, Balthazar,
black-skinned and heavily bearded.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
celebrated on Thursday – Jan. 5, 2012
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONCERT NOWOROCZNY – Jan. 6, 2012
Maria Knapik, famous soprano will perform in the
„Koncert Noworoczny” at St. Stanislaus Church
on Friday, Jan. 6 at 7:30PM. Seniors, children and
youth have free admission. Tickets are $10.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH “OPŁATEK” – January 14, 2012
Parish “Opłatek” will take place on Saturday, Jan.
14 at 5PM. All parishioners are invited and asked
to bring a dish to share with others. There will be
short Nativity play presented by children, and
Polish Christmas Carols will be sung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST COMMUNION – May 20, 2012
First Communion will take place on Sunday, May
20, 2012 at 11AM Holy Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFIRMATION – June 2, 2012
Confirmation will take place on Saturday, June 2
at 5PM with Archbishop John Vlazny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 25
Envelopes
2,374.00
Loose change
1,504.00
Christmas
500.00
Christmas flowers
28.00
Energy
20.00
Orphanage
80.00
Friends
200.00
Reimbursement
175.00
Literature
79.00
Candles
190.81
TOTAL / SUMA
$5,150.81
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TEOTOKOS - BOGURODZICA
Teotokos (gr. Bogurodzica), tytuł nadawany
Matce Bożej od czasów Orygenesa (ok. 185- ok.
254) na wyrażenie faktu, że urodziła Ona Syna
Bożego. W jez. łacińskim najczęściej się ten tytuł
pojawia jako Deigenitrix (łac. Boża Rodzicielka).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA - Tradycje polskie
Od Wigilii do Trzech Króli wędrowali po wsiach
poprzebierani kolędnicy, wodzący ze sobą różne
maszkary: kozę, turonia, niedźwiedzia, żurawia,
bociana, konia, koguta. Chodzili też chłopcy w
gwiazdą, szopkarze z szopką i kukiełkami oraz
zespoły odgrywające herody, czyli przedstawienie
o narodzeniu Pańskim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny
rodzin
z
błogosławieństwem
domów
rozpoczęły się. Prosimy zgłaszać się do Ks.
Piotra w celu ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2012 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2012.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 5 stycznia 2012
Wyjątkowo w czwartek zamiast piątku
Całodniowa Adoracja pierwszego piątku miesiąca
została przeniesiona na czwartek. Adoracja - od
godz. 8:30 do 18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONCERT NOWOROCZNY – 6 stycznia 2012
Maria Knapik, znana śpiewaczka sopranowa
będzie występować w naszym kościele w piątek, 6
stycznia o godz. 19:30. Seniorzy, dzieci i młodzież
mają wstęp wolny; dorośli bilety po $10.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBJAWIENIE PAŃSKIE – 8 stycznia 2012
Poświęconą kredą piszemy na drzwiach naszych
domów litery K+M+B+2012. Jest to znak naszej
wiary, że Chrystus Pan jest obiecanym
Mesjaszem, Zbawicielem świata.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY “OPŁATEK” – 14 stycznia 2012
Parafialny “Opłatek” w sobotę, 14 stycznia o
godz. 17:00. Zapraszamy naszych parafian.
Prosimy przynieść jakieś danie. W programie
Jasełka i śpiewanie kolęd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AKCJA POMOCY DLA DOMU DZIECKA
Do tej pory zebraliśmy $1033.00. Ofiarodawcom
Bóg zapłać.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA – na styczeń
Za naszego Arcybiskupa, Jana Vlazny. W
2010 roku obchodził On 50 rocznicę święceń
kapłańskich, a w lutym 2012 skończy 75 lat. Na
wiosnę uda się do Rzymu z wizytą “ad limina”, po
raz ostatni jako urzędujący arcybiskup w
Portland.
Zgodnie
z
wymogiem
Prawa
Kanonicznego, po ukończeniu 75 roku życia,
złoży rezygnację z urzędu na ręce Ojca Świętego.
Oczekujemy więc na nowego arcybiskupa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w styczniu
Lektorzy
Styczeń 1 – Grażyna Golonka i Ignacy Stawarz
Styczeń 8 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Styczeń 15 – Renata i Alicja Wolak
Styczeń 22 – Ewa i Miłosz Zielińscy
Styczeń 29 – Msza z udziałem dzieci
Kawa i ciasto
Styczeń 1 – Nie ma ciasta
Styczeń 8 - Szkoła Polska
Styczeń 15 - Dorota Kolińska i Maria Tarnawska
Styczeń 22 – Jadwiga i Teresa Pomykała
Styczeń 29 – Elżbieta Szewczyk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Michelle Kurkowski i Maciej Sierakowski
przygotowują się do zawarcia sakramentu
małżeństwa. Zgodnie z kanonem 1067 KPK.
Osoby wiedzące o przeszkodach zachodzących
pomiędzy narzeczonymi, proszone się o kontakt z
księdzem proboszczem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja 2012
Polecamy dzieci i rodziców waszym modlitwom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca 2012
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja do parafii jest wyrazem jawnej
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja jest koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Nowe rodziny w Oregon - prosimy
używać formy rejestracyjnej, znajdującej się z tyłu
kościoła i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty