8 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

8 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church
2nd and 3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME
Druga i Trzecia NIEDZIELA ZWYKŁA
January 15 - 22 / 15 - 22 stycznia 2012
Saturday, January 14
8AM (Eng.) For Niall Glavin
7PM (Pol.) † Jan Korol
SUNDAY, January 15
9AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała
7PM (Eng.) † Iwona Zaborowska
Monday, January 16
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 17– Friday, January 20
NO HOLY MASSES
Saturday, January 21
8AM (Eng.) For Suzanna Canonizdo
7PM (Pol.) W int. Józefa i Jadwigi Bylina
SUNDAY, January 22
9AM (Eng.) For Niall Glavin
11AM (Pol.) † Leokadia, Marian Pomykała
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, January 23
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 24
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Karol, Michalina Najdek
Wednesay, January 25 – Conversion of St. Paul
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Jeffrey Parr
Friday, January 27
7PM (Pol.) † Ludwina Bylina
Saturday, January 28
8AM (Eng.) † Matthew
7PM (Pol.) † Iwona Zaborowska
SUNDAY, January 29
9AM (Eng.) † Rozalia Korol
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała, Stefania Adamczyk
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, January 30
8AM (Eng.) For Parishioners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Commitment Sunday, Feb. 12, 2012
2012 parish goal $6,342.25
“We are ALL disciples in mission. We are ALL
missionaries working together to bring the light of
Christ to a world that desperately needs that light. It is
with excitement and confidence in our sacred
common mission that I appeal to you once again this
year to participate along with me in the Archbishop’s
Catholic Appeal. Together, we can effectively
Teach, Bless, and Serve many people in Western
Oregon. Thank you for your active participation in
this campaign. “
Most Rev. John G. Vlazny
Archbishop of Portland, Oregon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRESENTATION OF THE LORD
Feast of Candlemas
This name is sometimes applied to the Feast of
the Purification of the B.V.M. celebrated on Feb. 2,
now called in the Church calendar “The
Presentation of the Lord.” It is so called because
candles are blessed on this day.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH CARNIVAL DANCE
Saturday, January 21, 2012 at 8PM
Croatian community invites all parishioners to a
Carnival dance. If you are planning to come
please bring a dish and admission ticket is $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH SCHOOL - CARNIVAL BALL
Saturday, January 28, 2012 at 6:30PM
The Polish School invites to a Carnival Ball with
the Silent Auction at the Polish Hall. The program
includes: dinner, cakes, dancing, and more.
Tickets $35.00/$30.00 per person.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Paula Gadowski,
Janina Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Nick Galash,
Robert Prentice, Helena Łuczycka, Andrzej
Hryniewicz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – February 3
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FATHER PETER WILL BE ABSENT
Father Peter be out of town from Tuesday, Jan. 17
to Friday, Jan. 20. No Holy Masses during this
time.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Jan. 8, 2012
Envelopes
798.00
Loose change
466.00
Orphanage
100.00
Building Fund
52.00
Friends
250.00
Coffee and cakes
116.03
Literature
107.00
Education
120.00
Candles
100.12
TOTAL / SUMA
$2,109.15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2012
przez cały miesiąc luty
parafialne zobowiązanie $6,342.25
Przez cały miesiąc luty będziemy starali się
wywiązać
z
naszego
zobowiązania
na
Archbishop’s Catholic Appeal. Koperty z ofiarą
lub zobowiązaniem wrzucamy na tacę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNA ZABAWA KARNAWAŁOWA
Sobota, 21 stycznia o godz. 20:00
Chorwaci zapraszają parafian na zabawę
karnawałową w sobotę, 21 stycznia o godz. 20:00.
Osoby, które planują przyjść, proszone są o
przyniesienie dania i wejściowe $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BAL KARNAWAŁOWY SZKOŁY POLSKIEJ
Szkoła Polska zaprasza na Bal Karnawałowy
połączony z Cichą Aukcją w sobotę, 28 stycznia
2012 od 18:30 do 23:30 w Domu Polskim. Bilety w
cenie $35.00/$30.00 można nabyć u L.
Cieszkowskiego 503-302-0432, C. Latkowskiego
503-317-7697 lub w kawiarni „U Dziadka”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OFIAROWANIE PAŃSKIE - 2 lutego
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Zwyczaj błogosławienia świec łączy się ze
świętem Ofiarowania Pańskiego. Gromnica
cieszyła się w Polsce dużą popularnością. Do
błogosławienia przynoszono ją ozdobioną mirtem, a
po powrocie do domu ogniem znaczono krzyż na
głównej belce sufitu, na odrzwiach, a także w
pomieszczeniach
gospodarskich;
była
pilnie
przechowywaną.
Świeca jest w liturgii przede wszystkim symbolem
CHRYSTUSA ŚWIATŁOŚCI.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 lutego 2012
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30 do
18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
Prosimy wpisywać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FILM pt. “LUDZIE BOGA”
”prawdziwa historia o sile wiary”
SOBOTA, 4 LUTEGO, godz. 17:00
Zapraszamy do sali parafialnej na film fabularny,
oparty na faktach autentycznych z życia
francuskich trapistów, którzy ponieśli śmierć w
Algierze z rąk islamistów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ksiądz Piotr będzie nieobecny
W dniach 17-20 stycznia ksiądz Piotr będzie
nieobecny. Od wtorku do piątku nie ma Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jubileusz 30-tu lat pracy
Towarzystwa Chrystusowego w Portland
W październiku 1982 roku przybył do parafii św.
Stanisława BM ksiądz Stanisław Herba T.Chr. Był
on pierwszym chrystusowcem, który rozpoczął misję
odnowienia polskiej parafii, po 25-ciu latach
nieobecności polskiego duszpasterza. Bez wątpienia
dużą zasługę w sprowadzeniu chrystusowców do
Portland mają śp. Adam Lis i Maria Czupryk, oraz
Arcb. Szczepan Wesoły i ks. Władysław Gowin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA – na styczeń
Za naszego Arcybiskupa, Jana Vlazny. W
2010 roku obchodził On 50 rocznicę święceń
kapłańskich, a w lutym 2012 skończy 75 lat. Na
wiosnę uda się do Rzymu z wizytą “ad limina”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w styczniu i lutym
Lektorzy
Styczeń 15 – Renata i Alicja Wolak
Styczeń 22 – Ewa i Miłosz Zielińscy
Styczeń 29 – Msza z udziałem dzieci
Luty, 5 – Asia i Karolina Ryerson
Luty 12 – Teresa Mazurek i L. Cieszkowski
Kawa i ciasto
Styczeń 15 - Dorota Kolińska i Maria Tarnawska
Styczeń 22 – Jadwiga i Teresa Pomykała
Styczeń 29 – Elżbieta Szewczyk
Luty 5 – Polska Szkoła
Luty 12 – Zofia Długołęcka i Donata Tiley
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja 2012
Polecamy dzieci i rodziców waszym modlitwom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca 2012
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja do parafii jest wyrazem jawnej
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja jest koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Nowe rodziny w Oregon - prosimy
używać formy rejestracyjnej, znajdującej się z tyłu
kościoła i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty