The Baptism of The Lord Chrzest Pański January 12, 2014 – 12

Transkrypt

The Baptism of The Lord Chrzest Pański January 12, 2014 – 12
The Baptism of The Lord
Chrzest Pański
January 12, 2014 – 12 stycznia 2014
Saturday, January 11
8AM (Eng.) For Maria Glavin
5PM (Pol.) O błog. dla Stefani Nizińskiej
The Baptism of the Lord, Sunday, January 12
9AM (Eng.) † Adam, Katarzyna Najdek
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała
7PM (Eng.) † Nick Galash
Monday, January 13
8AM (Eng.) † Joe Chinn
Tuesday, January 14
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Jadwiga Bylina
Wednesday, January 15
8AM (Eng.) For Parishioners
Friday, January 17
7PM (Pol.) † Zdzisław Kuleszka
Saturday, January 18
8AM (Eng.) For Evie Bloom
7PM (Pol.) † Henryk Cibor
Sunday, January 19
9AM (Eng.) † Karol, Michalina Najdek
11AM (Pol.) † Leokadia, Marian Pawlina
7PM (Eng.) † Z rodz. Czupryk i Bogusiak
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE BAPTISM OF JESUS BEGINS HIS
PUBLIC MINISTRY
You can’t ignore Jesus, because he changed
things. He is the single greatest agent of change
in human history. He made the lame walk, taught
the simple, set captives free, gave sight to the blind,
fed the hungry, healed the sick, comforted the
afflicted, afflicted the comfortable, and in all of these,
captured the imagination of every generation.
His teachings are not complex or exclusive, but
simple and applicable to everyone, everywhere, in
every time in history, regardless of age, color, or
state in life. Beyond life’s complexities, there is
simplicity. Beneath the chaos and confusion of life,
there is understanding. It is the Gospel, the good
news. Within it and through it we find salvation. Part
of that salvation is happiness – not the foolish,
empty happiness that this modern age associates
with getting what you want. But rather, a
happiness deeper and higher than any we could
imagine or design for ourselves.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2014
Parish donation envelopes for 2014 are available.
All registered parishioners should use these
weekly envelopes. If your box of envelopes is
missing, please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Income tax statements are available on request.
THEOPHANY
This term, applied to the direct or hidden
appearances of God in the Scriptures, is derived
from the Greek, meaning literally “God in
brightness.” God appearing on Mt. Sinai (Ex. 19:125), in storm, in the cloud (Ex. 24:15-16), at the
transfiguration (Mt. 17:1-9), and the Baptism of Jesus
(Mt. 3:13-17) are examples.
The most ancient forms of God’s appearances are in
the forces of nature (Ex. 19:16-20; Ps. 18:12; Jb.
37:5), in fire (Ex. 3:1-6; 13:22), and in human
“likenesses” (Gn. 18:32; Jgs. 6:11-23; Am. 9:1; Is.
6:1-8). In Christian times God is recognized by
faith (Jn. 14:8-11), and the final theophany will be
on “that day” (Is. 5:30; Mt. 24:26-36; Rv. 21:22).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
What You Need to Know about a Catholic
Funeral and Burial
It is highly recommended that contact be made
with the Parish of the deceased individual as
soon as possible to inform the pastor of the
death. Funeral, cemetery or cremation arrangements
cannot be finalized until the family of the deceased
has had an opportunity to discuss personally with the
priest the various procedures and rites pertaining to a
Catholic funeral and burial. The priest is there to offer
guidance and support. In accordance with Catholic
teaching,
the
funeral
service
for
a
Catholic consists of bringing the body of the
deceased to the Church, the celebration there of
Mass, followed by internment, preferably in the
consecrated ground of a Catholic cemetery. While
the Catholic Church accepts cremation, the body
of the deceased must be present in the Church at
a Mass of Christian Burial. Therefore, cremation
must be delayed until after the Funeral Mass has
taken place. It is important to inform the pastor of the
Church where the funeral is to be held if there is to be
a cremation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
January 1st & Sunday Collection 1/5/2014
Envelopes and all checks
385.00
1014.00
Loose Cash
66.00
320.75
Building Fund
482.00
New Year Solemnity
35.00
Coffee/Cake
101.00
Literature
78.00
Trip to Rome
75.00
Candles
60.50
70.31
TOTAL
589.50
2098.06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - W. Górecki, J.
Mazur, A. Bąk, J. Bylina, M. Galash, R. Prentice,
R. Talarski, T. Moran, T. Ludwig, Joe Pham, W.
Mączka, J. Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A.
Zielony, A. Frankowska, M. Glavin, T. Dymowski
CHRZEST PAŃSKI
Chrzest Pański przypomina nam nasz własny
chrzest, który jest czymś wiecej niż obmyciem,
oczyszczeniem, przyjęciem do wspólnoty Kościoła.
„Chrzest święty jest – jak mówi Katechizm
Kościoła katolickiego – fundamentem całego
życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą
dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest
zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako
synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa
oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy
się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SŁUGA BOŻY, O. IGNACY POSADZY TChr.
(1898-1984)
30 rocznica śmierci
Dzięki
zainteresowaniu
losem
polskich
emigrantów stał się pierwszym przełożonym
generalnym Towarzystwa Chrystusowego. Jego
działania mówią ile trudów włożył w to, by
Towarzystwo mogło pełnić swoją misję w Kościele.
Emigracja, los emigrantów to był temat na który mógł
zawsze mówić. Cieszył się wyjazdem księży do pracy
wśród polskich emigrantów. Trzeba odsłonić jedną z
tajemnic życia ojca Ignacego. Było nią niezwykłe
nabożeństwo do Męki Pańskiej. Codziennie Ojciec
odprawiał drogę krzyżową i tej praktyce pozostał
wierny do końca. Jego notatki na ten temat odsłonią
to, co przeżywał, a co było źródłem męstwa i odwagi
w cierpieniach. Znajomość i przyjaźń z ojcem
Kolbe łączyła miłość do Matki Chrystusa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Najpierw obrzęd potem kremacja
Należy
koniecznie
skontaktować
się
z
Proboszczem parafii po śmierci bliskiej osoby,
przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o dacie i
sposobie pochówku.
Msza św. pogrzebowa powinna być sprawowana
nad trumną z ciałem, a nie nad urną z prochami –
mówią wytyczne watykańskie ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów. Obrzędy pogrzebowe z
ostatnim pożegnaniem włącznie z udziałem rodziny
i wspólnoty parafialnej, należy odprawić przed
kremacją ciała z racji teologicznych, ponieważ
ciało Jezusa zostało złożone do grobu. Tym,
którzy wybrali spalenie swoich zwłok, należy udzielić
pogrzebu chrześcijańskiego, chyba że na pewno
wiadomo, iż podjęli oni tę decyzję z motywów
przeciwnych zasadom wiary chrześcijańskiej –
brak wiary w zmartwychwstanie ciał. Urnę po
kremacji składa się w grobie lub specjalnym
kolumbarium (ściana lub kaplica na cmentarzu), bez
zewnętrznej okazałości, z udziałem rodziny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2014 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2014.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
INCOME TAX
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pielgrzymka do Lourdes
Pielgrzymka do Lourdes we Francji dla parafian
będzie w dniach 20-29 maja. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z księdzem Piotrem, w sprawach
biletów z Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby był
promowany autentyczny rozwój
gospodarczy, szanujący godność wszystkich
ludzi i wszystkich ludów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń 2014
Lektorzy
Styczeń 12 – Dzieci i młodzież z Katechezy
Styczeń 19 – Karolina Kolińska, Krzysztof Ostrowski
Styczeń 26 – Hubert Chmiel, Cezary Wójcik
Luty 2 – Ignacy Stawarz, Asia Ryerson
Kawa i ciasto
Styczeń 12 – Kasia Gawrońska
Styczeń 19, 26 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 7 lutego 2014
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~