thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Third Sunday in Ordinary Time
Trzecia Niedziela Zwykła
January 27, 2013 – 27 stycznia 2013
Saturday, January 26
8AM(Eng.) W. int. Adama Buchalskiego
7PM (Pol.) Dziękczynna w int. Pauliny
Sunday, January 27
9AM (Eng.) † Cherry Manion
11AM (Pol.) † Ivan Karlović
7PM (Eng.) For Delorme family
Monday, January 28
8AM (Eng. ) For parishioners
Tuesday, January 29
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Milo Becker
Wednesay, January 30
8AM (Eng.) † Michael Becker
Friday, February 1 – All day Adoration
8AM (Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) † Tadeusz Mikułowski
Saturday, February 2 - Presentation of the Lord
8AM(Eng.) For Władysława Hrapkowicz
7PM (Pol.) † Maria Mączka
Sunday, February 3
9AM (Eng.) † Edward Mackiewicz
11AM (Pol.) † Jerzy Staszewski, Frank Horal
12:30PM (Cro.)
7PM (Eng.) For vocations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parish donation envelopes for 2013 are still
available for pickup in the back of the church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE PRESENTATION OF THE LORD – Feb. 2
The feast recalls the occasion when Mary and
Joseph, in observance of Jewish custom,
presented their first born son to the priest in the
temple in Jerusalem 40 days after his birth. There
they were met by the old priest Simeon who was
promised that “he should not see death before he had
seen the Lord’s Christ.” It is he who declared the
infant to be “the light to enlighten the Gentiles and for
glory to your people Israel.” February 2nd is also the
World Day for Consecrated Life. This day has
been instituted by Blessed Pope John Paul II in
1987 to give “praise and thanks to the Lord for the gift
of this state of life, which belongs to the church’s
holiness.” The day is an occasion for those who live
the consecrated life to give “testimony” to the world
and to “renew and revitalize” their own vocation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Feb. 1
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2013
Parish Donation Goal is $6,186
On the weekend of February 9-10, parishes will
start to collect donations for the annual
Archbishop’s Catholic Appeal. This Appeal
provides funds to support essential parish-based
ministries that would find it difficult, if not impossible,
to operate solely on parish funds.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARNIVAL DANCE – February 2, 2013
All parishioners are invited for a Carnival dance. Our
party will start on Saturday, February 2 at 8PM. Please
bring a dish to share and $10 to cover all drinks.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSICAL PERFORMANCE IN POLISH
Sunday, February 10 at 5PM in Polish Hall
Adrianna Biedrzyńska and her sister, Joanna
Biedrzyńska will be performing popular Polish songs which
people can sing together with the artists. The title of this
performance is “Ada to nie wypada” (Ada it’s not polite).
Tickets are $10 and will be sold at the door.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASH WEDNESDAY Feb. 13
In the present Church calendar, Ash Wednesday
is the first day of the observance of the forty days
of Lent. It takes its name from the solemn ceremony
of the liturgy of the day wherein the ashes of palms or
other suitable substances are blessed and then
marked on the foreheads of the faithful in the form of
a cross with the accompanying words, “Remember,
man, you are dust and to dust you shall return.”
Or: “Repent, and believe the Gospel.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – January 20, 2013
Envelopes and all checks
964.00
Loose Cash
246.51
Building Fund
60.00
Solemnity of Mary
20.00
Catholic Communication
155.00
Coffee
100.00
Literature
105.00
Candles
38.12
TOTAL
1688.63
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham, A. Hryniewicz, W.
Mączka, Jeanette Lattanzi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
150 Rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego 1863 - 1864
22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego
Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie
Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw
narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy
ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia
niepodległościowe następnych pokoleń.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWO DZIECI PRZY ŻŁÓBKU
Niedziela, 27 stycznia 2013, godz. 10:50
Nabożeństwo dzieci przy żłóbku rozpoczniemy 10
minut przed Mszą św. o godz. 11:00. Prosimy
wszystkich parafian o przyjście wcześniej i udział
w nabożeństwie razem z dziećmi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2013
przez cały miesiąc luty i marzec
parafialne zobowiązanie $6,186.00
Przez cały miesiąc luty i marzec będziemy starali
się wywiązać z naszego zobowiązania na
Archbishop’s Catholic Appeal. Koperty z ofiarą
lub zobowiązaniem wrzucamy na tacę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OFIAROWANIE PAŃSKIE - 2 lutego
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Zwyczaj błogosławienia świec łączy się ze
świętem Ofiarowania Pańskiego. Gromnica
cieszyła się w Polsce dużą popularnością. Do
błogosławienia przynoszono ją ozdobioną mirtem, a
po powrocie do domu ogniem znaczono krzyż na
głównej belce sufitu, na odrzwiach, a także w
pomieszczeniach gospodarskich;
Świeca jest w liturgii przede wszystkim symbolem
CHRYSTUSA ŚWIATŁOŚCI.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów trwają. Prosimy
zgłaszać się do Ks. Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2013 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2013.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 1 lutego
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Prosimy wpisywać się na
listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNA ZABAWA KARNAWAŁOWA
Sobota, 2 lutego w godz. 20:00 do 1:00.
Zapraszamy naszych parafian do wspólnej
zabawy karnawałowej. Początek o godz. 20:00.
Prosimy przynieść jedno danie i $10.00 od osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIOSENKI BIESIADNE – spektakl muzyczny
Niedziela, 10 lutego o godz. 17:00 (Dom Polski)
Piosenki Biesiadne jest to spektakl muzyczny,
złożony z piosenek i przyśpiewek. Nosi tytuł:
“Ada to nie wypada, czyli wspólna z widzami
piosenkowa Biesiada”. Występują śpiewające
dwie wykonawczynie Adrianna Biedrzyńska,
aktorka teatralna, TV i kabaretowa i jej siostra
Joanna Biedrzyńska. Bilety $10.00 od osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKI POST
Wielki Post upamiętnia czterdziestodniowy pobyt
Pana Jezusa na pustyni. Jest także odniesieniem
do czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po ucieczce z
Egiptu. Okres ten rozpoczyna Środa Popielcowa, a
kończy liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej
sprawowana w Wielki Czwartek. Zgodnie z nauką
Kościoła Post Wielki powinien być czasem pokuty,
nawrócenia i wzmożonej pobożności. Ma przybliżać
wiernym najważniejsze tajemnice wiary i
przygotować ich do godnego uczestnictwa w
wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej
poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać
świadectwo o darze wiary w Niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2013
Lektorzy
Styczeń 27 – Dzieci z katechezy
Luty 3 – Renata Wolak, Marek Grzelak
Luty 10 - Hubert Chmiel, Jadzia Pomykała
Luty 17 – Jadzia Witkowska, Jan Witkowski
Kawa i ciasto
Styczeń 27 – Kawa i ciasto
Luty 3 – Kawa i ciasto
Luty 10 – Teresa Pomykała, Beata Ko
Luty 17 - Michelle Drozdek, Katerina Karlovic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty