The Epiphany of The Lord OBJAWIENIE PAŃSKIE January 3, 2016

Transkrypt

The Epiphany of The Lord OBJAWIENIE PAŃSKIE January 3, 2016
The Epiphany of The Lord
OBJAWIENIE PAŃSKIE
January 3, 2016 - 3 stycznia, 2016
Saturday, January 2
9AM (Eng.) For Sharleen
7PM (Pol.) For Sophie and Thomas
The Epiphany of the Lord, Sunday, January 3
9AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
11AM (Pol.) Dziękczynna od rodz. Cuber i Trabucco
1PM (Cro.)
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
Monday, January 4
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 5 – Wednesday, January 6
NO MASSES
Friday, January 8
7PM (Pol.) † Ewa Wielgosz
Saturday, January 9
9AM (Eng.) † Andrzej Asiesiukiewicz
7PM (Pol.) All Souls in Purgatory
The Baptism of the Lord, Sunday, January 10
9AM (Eng.) † Agnes Kost
11AM (Pol.) † Teresa Gierek
7PM (Eng.) For Helen Popielski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – Plan a pilgrimage to one of the three
Holy Doors established in the Archdiocese: Cathedral
of the Immaculate Conception, National Shrine of Our
Sorrowful Mother (Grotto), and Sacred Heart Church
in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOTHER TERESA CANONIZATION
A miracle allowing for the canonization of Bl.
Mother Teresa of Calcutta has been officially
approved by the Vatican. No specific date has yet
been set for her canonization.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2016
Parish donation envelopes for 2016 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW YEAR GREETINGS
We wish everyone a blessed and happy New Year.
May you and your families experience Christ’s
love and joy during all the days of this year.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE MAGI
The name magoi was used by Matthew (2:1-12) to
indicate “sages” who came to adore Christ. While
they are declared to come from “the East,” their
homeland was most likely the land beyond the Jordan
River and east of the Dead Sea. They probably
visited Christ after the purification (Lk. 2:22-38), which
took place forty days after birth. The gifts they
brought to the newborn Christ were products of their
native land and were such as would be presented to
a king. Although their names are not known, medieval
legend calls them Gaspar, Melchior and Balthasar.
In the Account in the Gospel of Matthew there are
two special messages: (1) the contrast to the
disbelief of the Jews; (2) that the salvation was
universal, unlimited, and was the reward of a
response to faith. “All kings shall pay him
homage, all nations shall serve him.” (Ps. 72:11)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK FOR SOCIETY OF CHRIST
PRIESTS – JANUARY 2016
Fr. Peter will be absent from Monday-Wednesday,
January 4th-6th for participation in the annual
opłatek for priests in Denver.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Christmas & Sunday Collection Dec. 27, 2015
Envelopes and all checks
972.00
Loose Cash
193.36
Christmas
2291.11
Literature
120.00
Hospitality
18.12
Candles
121.46
TOTAL
3716.05
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAINT ANDRE BESSETTE ASSISTANCE
Thank you for your clothing and other donations
for the homeless to Saint Andre Bessette Chapel
downtown.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, M. Pustkowska, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, H. Pomykała, C. Bryde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
O BJAW IEN IE PAŃ SK IE – TRZECH
K RÓ LI
3 stycznia 2016
Dlaczego Trzech KRÓLI? Przecież w Ewangelii nie
ma mowy ani o królach, ani o liczbie. Najpierw
zauważamy, że Ewangelista nie napisał o królach,
ale o magach. Słowo spotykane dość często w
Starym Testamencie. Wyrażeniem tym określano
astrologów. Św. Mateusz krainę magów nazywa
mianem „Wschód”. Za czasów Chrystusa rozumiano
cały obszar na wschód od rzeki Jordan, czyli Arabię,
Babilonię, Persję. Jedna z legend głosi, że któryś z
tych magów pochodził z Afryki. Skąd takie
przypuszczenie? W Psalmie 72 śpiewanego w czasie
uroczystości; „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą
dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I
oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie...”. Prorok
Izajasz mówi wprost o królach, którzy mają przybyć
do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają
złożyć: „Zaleje cię mnogość wielbłądów z Madianu
i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarując
złoto, kadzidło, nucąc radośnie hymn na cześć
Pana” (Iz 60,6). Kadzidło i mirra były wówczas na
wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych
darów.
Orygenes († 251) podaje liczbę trzy jako pierwszy
wśród pisarzy chrześcijańskich. Królami zaś ich
nazwał Cezary z Arles († 542). Dopiero od wieku VIII
pojawiają się imiona trzech magów: Kacper, Melchior
i Baltazar.
Od XV/XVI wieków w kościołach poświęca się
kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak,
że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego
Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B,
które mają oznaczać imiona Mędrców lub też
mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania:
(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po
łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle
dodajemy jeszcze aktualny rok.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA KSIĘŻY
CHRYSTUSOWCÓW – od 4 do 6 stycznia 2016
Od 4 do 6 stycznia Ksiądz Piotr będzie
uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym
księży chrystusowców pracujących na zachodnim
wybrzeżu Ameryki, które będzie w parafii św.
Józefa w Denver, Colorado.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2016 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2016. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Podziękowania dla wszystkich, którzy pamiętali
o mnie w świątecznych życzeniach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpocznie się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample w swoim liście na rozpoczęcie
Roku Miłosierdzia prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A STYCZEŃ
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi
różne religie przyniósł owoce pokoju i
sprawiedliwości.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń 2016
Lektorzy
Styczeń 3 – Asia Ryerson, Stanisław Wielgosz
Styczeń 10 – Dzieci z Katechezy
Styczeń 17 – Krystyna. Mazurek, Józef Bylina
Styczeń 24 – Janek i Jadwiga Witkowska
Styczeń 30 – Krystyna i Marek Grzelak
Kawa i ciasto
Styczeń 3 – Asia Ryerson
Styczeń 10, 17, 24, 30 – Kawa i ciasto
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczynają się w
Nowym Roku. Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra
w celu ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~