W ramach Międzynarodowych Obchodów Dni Kultury Krajów

Transkrypt

W ramach Międzynarodowych Obchodów Dni Kultury Krajów
W ramach Międzynarodowych Obchodów Dni Kultury Krajów Francuskojęzycznych,
dnia 31.03 br. odbył się w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu koncert szkół „ Frankofonia”. Na
początku imprezy szefowa Alliance Française we Wrocławiu oraz Pan Michel Imbert, attaché
kulturalny Ambasady Francji wręczyli nagrody za najlepsze prace plastyczne w konkursie
„Dessine- moi un proverbe ”- narysuj mi przysłowie. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi
uczniowie : Michał Watras z klasy I G c – wyróŜnienie w kategorii gimnazjum oraz Joanna
Klafta z kl.I f LO – Grand Prix w kategorii liceum.
Następnie odbyły się występy artystyczne, w których wzięły udział wrocławskie
szkoły- od przedszkoli po licea oraz nasz ZSO nr 1. Jak na promocję kultury frankofońskiej
przystało moŜna było podziwiać róŜne formy łączenia sztuk artystycznych z nauką języka
francuskiego. Oprócz licznych piosenek ,wierszy, krótkich form scenicznych zobaczyliśmy
np.taniec plemienia Tonga. Wszystkich zachwycił świetnie przygotowany występ 5-ciolatków
z przedszkola nr 79 we Wrocławiu, którzy radośnie zaśpiewali o szkole i wakacjach. Warto
równieŜ podkreślić, nieskromnie, Ŝe nasi uczniowie okazali się rewelacyjni : Marek Sieradzki
z kl.III b LO oczarował publiczność idealnie oddając klimat 2 utworów Céline Dion, a Michał
Klementowski z kl.II e LO rozbawił wszystkich znakomicie parodiując Garou. Prawdziwym
hitem okazało się jednak wykonanie utworu „ Alors on danse”, czyli rapujący Michał
Klementowski i Kamil Prusakowski z kl.II e LO oraz ucharakteryzowana na mima Sonia
Jaxa-RoŜen z kl.III G c i jej taniec elektro.
Biorąc pod uwagę reakcje publiczności oraz liczne gratulacje, które otrzymaliśmy,
moŜemy być dumni z wysokiego poziomu przygotowania artystycznego jaki prezentują
uczniowie naszej szkoły.
Magdalena Zielińska

Podobne dokumenty