Oświadczenie uczestnika ZGODA NA LOT SZYBOWCEM

Transkrypt

Oświadczenie uczestnika ZGODA NA LOT SZYBOWCEM
Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w
nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na publikowanie moich prac w materiałach promocyjnych,
reklamowych, marketingowych i prasowych.
…………………………………………..……………………………...............................................
miejscowość, data i podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej)
ZGODA NA LOT SZYBOWCEM
(tylko w przypadku niepełnoletnich uczestników)
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka
………………………………………………………………………
w locie szybowcem dwumiejscowym w charakterze pasażera, realizowanym w
ramach VIII Akademickich Mistrzostw na Celność Lądowania na lotnisku w
Zielonej Górze.
……………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego)
Akademicki Klub Lotniczy
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
50 – 370 Wrocław

Podobne dokumenty