Deklaracja uczestnika konkursu „Myślę, więc nie biorę” 1. Imię i

Transkrypt

Deklaracja uczestnika konkursu „Myślę, więc nie biorę” 1. Imię i
Deklaracja uczestnika konkursu „Myślę, więc nie biorę”
1. Imię i nazwisko autora pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Tytuł pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nazwa szkoły: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Klasa: . . . . . . . . . . . . .
5. Dane kontaktowe:
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, że jestem autorem pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanej pracy w
dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
...........................................................................
czytelny podpis uczestnika konkursu
...........................................................................
czytelny podpis prawnego opiekuna ucznia

Podobne dokumenty