ŚWIĄTECZNA BOMBKA - Wieruszowski Dom Kultury

Transkrypt

ŚWIĄTECZNA BOMBKA - Wieruszowski Dom Kultury
KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNA BOMBKA”
REGULAMIN KONKURSU
organizator: Wieruszowski Dom Kultury
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej, zachęcenie do twórczości plastycznej
oraz rozwijanie zdolności manualnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Warunki uczestnictwa:
•
Uczestnikiem może być każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie.
•
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej, „Świątecznej bombki”
w różnorodnych technikach i rozmiarach.
•
Każda praca powinna mieć solidnie przymocowaną zawieszkę, umożliwiającą zawieszenie ozdoby na
choince.
•
Każdy uczestnik może wykonać po jednej pracy.
•
Prace będą oceniane w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły
ponadpodstawowe i dorośli.
•
W ocenie będzie się liczyła kreatywność, estetyka, trudność wykonania pracy.
•
Prace z gotowych elementów będą zdyskwalifikowane.
•
Do każdej pracy powinna być dołączona czytelna karta informacyjna, która musi zawierać: imię
i nazwisko uczestnika, wiek, numer telefonu, nazwę szkoły, bądź instytucji oraz w przypadku szkoły
nazwę klasy.
•
Pracę należ dostarczyć osobiście na adres: Wieruszowski Dom Kultury, ul. Rynek 8/9,
98-400 Wieruszów do dnia 2 grudnia 2015 roku
•
Prace będą zwracane na życzenie uczestników, po zakończeniu wystawy pokonkursowej, poza
pracami nagrodzonymi, które przechodzą na własność organizatora.
•
Organizator dokona także wyboru prac z przeznaczeniem na licytację podczas WOŚP.
•
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
•
Dla laureatów konkursu organizator przygotował nagrody i dyplomy.
•
Lista laureatów ukaże się na stronie WDK www.wdkwieruszow.pl
w dniu 3 grudnia do godz. 17.00
•
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 5 grudnia
o godzinie 12:00 w siedzibie organizatora podczas Jarmarku Świątecznego.
•
Uczestnicy przesyłając prace na konkurs, akceptują regulamin.
•
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
_______________________________________________________________________________________________________
Sprawę prowadzi: Małgorzata Zych
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty