Budżet: USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I

Transkrypt

Budżet: USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I
Polexpert - informacje o szkoleniu
odw Budżet: USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN
"Za życiem"- nowe zadania w jednostkach systemu pomocy
społecznej od 1 stycznia 2017 roku
Kod szkolenia: 1039016
Miejsce: Katowice, Centrum miasta
Koszt szkolenia: 390.00 zł
Program
1. Zakres uprawnień uregulowany w ustawie - co należy do zadań OPS
2. Zakres zadań objętych koordynacją - zakres zadań asystenta rodziny
3. Realizacja zadań przez asystenta rodziny - przy umowie o pracę oraz przy umowie zlecenia
4. Pisemne upoważnienie asystenta rodziny - forma upoważnienia, kto upoważnia i w jakim zakresie
5. Wniosek o podjęcie działań
6. Umowa na przekazanie środków dla realizacji koordynacji - koszty realizacji koordynacji i ich ewidencja oraz
rozliczanie na poziomie OPS
7. Jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000 zł:
a) zasady przyznawania
b) zasady rozliczania
8. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych:: art. 3 pkt 7, 11 i 15a, art. 7 pkt 2 i
6, art. 20-22, art. 23 ust. 2-3f, ust. 4 pkt 3, ust. 6a-13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art.
29-32
9. Koszty obsługi świadczenia -3% otrzymanej dotacji a środki na koordynację
10. Sprawozdawczość w zakresie nowego zadania zleconego
11. Pytania i dyskusja.
Prowadzący

Podobne dokumenty