Infografika PL lapowki 05 PW_13.05_gz

Transkrypt

Infografika PL lapowki 05 PW_13.05_gz
Korupcja
i nadużycia gospodarcze
w Polsce i na świecie
wyniki Badania Nadużyć Gospodarczych 2015 przeprowadzonego przez EY
w regionie EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka)
wśród 3800 respondentów*
61%
20%
42%
respondentów w krajach
szybkiego wzrostu uważa,
że praktyki korupcyjne
są powszechne
respondentów uważa, że polityki
antykorupcyjne są przeszkodą
w dążeniu do wzrostu firmy
respondentów twierdzi,
że ich firmy nie mają
polityki antykorupcyjnej
lub nie wiedzą o jej istnieniu
37%
37%
57%
respondentów
nigdy nie uczestniczyło
w szkoleniu antykorupcyjnym
respondentów twierdzi,
że spółki często fałszują
swoje sprawozdania
zawyżając wyniki finansowe
respondentów przyznaje,
że jest pod zwiększoną presją
wyszukiwania nowych
możliwości osiągania wzrostu
Nadużycia i korupcja w biznesie
Powszechność praktyk korupcyjnych w biznesie
w ocenie kadry kierowniczej:
Polska
51%
43%
Europa
Środkowo-Wschodnia
Kraje szybkiego
wzrostu
Kraje
rozwinięte
63%
61%
35%
średnia wszystkich odpowiedzi
Korupcja to nie tylko gotówka
Jakie działania, jeśli w ogóle, można uznać za uzasadnione,
gdyby miały pomóc firmie przetrwać?
Polska
25%
20%
oferowanie gotówki
oferowanie osobistych
upominków
23%
oferowanie rozrywki
46%
co najmniej jedno
z powyższych
* Badanie przeprowadzone było w 38 krajach regionu EMEIA,
obejmującego Europę, Bliski Wschód, Indie i Afrykę.
Wzięło w nim udział 3800 respondentów, wśród nich byli przedstawiciele
kadry kierowniczej największych firm, menedżerowie wyższego szczebla,
pozostali menedżerowie oraz pracownicy firm. Rozmowy były anonimowe,
odbyły się bezpośrednio lub online, w lokalnych językach respondentów.

Podobne dokumenty