Częstochowa, dn.

Transkrypt

Częstochowa, dn.
.......................................
Częstochowa, dn. ..................
( Imię i nazwisko)
........................................
(Adres zamieszkania)
........................................
Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na konto osobiste
nr....................................................................................................
...........................................
(Czytelny podpis)
-----------------------------------------------------------------------------------

Podobne dokumenty