Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Rektora

Transkrypt

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Rektora
Zarządzenie nr 18/2007
z dnia 11 kwietnia 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie
w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ) oraz zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia
2003 r. w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych w
Uniwersytecie Śląskim (ze zmianami w zarządzeniach nr 48 z dnia 5 czerwca 2003 r. oraz
nr 92 z dnia 16 grudnia 2003 r.), zarządza się, co następuje:
§1
1. W zarządzeniu nr 6 z dnia 24 stycznia 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w
sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej (ze zmianami wynikającymi z zarządzeń nr 35 z dnia 11 czerwca 2001
r., nr 32 z dnia 16 kwietnia 2003 r., nr 96 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz nr 15 z
dnia 10 marca 2004 r.), wprowadza się następujące zmiany:
a. uchyla się plan studiów stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 z
dnia 10 marca 2004 r.,
b. wprowadza się nowy plan studiów, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 określa treści programowe do przedmiotu Zagadnienia wydawnicze
i edytorskie. Treści programowe pozostałych przedmiotów pozostają bez zmian.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy studiów rozpoczynających się
od semestru letniego 2006/2007.
REKTOR
Prof. dr hab. Janusz Janeczek
Ostatnia modyfikacja strony: 04/20/2007 14:54:58

Podobne dokumenty