29 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

29 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church
5th and 6th SUNDAY in ORDINARY TIME
PIĄTA i SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
February 5 and 12 / 5 i 12 lutego 2012
Saturday, February 4
8AM (Eng.) For int. of Bill
7PM (Pol.) † Katarzyna Kolińska
SUNDAY, February 5
9AM (Eng.) † Edward Mackiewicz
11AM (Pol.) † Ivan Karlović
12:30PM (Cro.) † Marija, Luca Puskarić
7PM (Eng.) † Iwona Zaborowska
Monday, February 6
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 7
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For int. of Beata
Wednesday, February 8
8AM (Lat.) † Justyna Pałka
Friday, February 10
NO HOLY MASS
Saturday, February 11
8AM (Eng.) † Agnes Kost
7PM (Pol.) W pewnej intencji
SUNDAY, February 12
9AM (Eng.) † Frances Mahnken
11AM (Pol.) W int. Rodzin Cuber and Trabuko
7PM (Eng.) † Alicja Stadnik
Monday, February 13
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 14
Wednesday, February 15
NO HOLY MASSES
Friday, February 17
7PM (Pol.) † Stanisława Rogoz
Saturday, February 18
8AM (Eng.) Thanksgiving to St. Rita
7PM (Pol.) † Iwona Zaborowska
SUNDAY, February 19
9AM (Eng.) † Amilia, Stanisław, Karol
11AM (Pol.) † Ivan Karlović
7PM (Eng.) † Helena Nowakawska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Commitment Sunday, Feb. 12, 2012
2012 parish goal $6,342.25
“We are ALL disciples in mission. We are ALL
missionaries working together to bring the light of
Christ to a world that desperately needs that light. It is
with excitement and confidence in our sacred
common mission that I appeal to you once again this
year to participate along with me in the Archbishop’s
Catholic Appeal. Together, we can effectively
Teach, Bless, and Serve many people in Western
Oregon. Thank you for your active participation in
this campaign. “ Most Rev. John G. Vlazny
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE BENEDICT XVI ANNOUNCED
THE YEAR OF FAITH
The Year of Faith will begin Oct. 11, 2012, the 50th
anniversary of the opening of the Second Vatican
Council. That same date is the 20th anniversary of
the Blessed John Paul II’s publication of the
Catechism of the Catholic Church, a text Pope
Benedict said was meant to show “the power and
beauty of the faith.” It will be concluded on Nov. 24,
2013, the Solemnity of Christ the King.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH CARNIVAL DANCE - Feb. 18 at 8PM
Parish dance will take place on Saturday, Feb. 18
after the Polish Mass. If you are planning to come
please bring a dish and admission ticket is $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – March 2
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30th ANNIVERSARY of work of
The SOCIETY OF CHRIST in PORTLAND
In October 1982, Fr. Stanisław Herba T.Chr.
arrived in Portland beginning pastoral work at St.
Stanislaus
Church.
Thanks
to
initiated
negotiations with the Archdiocese and the
Society of Christ of late Prof. Adam Lis and Maria
Czupryk, also Archb. Szczepan Wesoły and late
Rev. Władysław Gowin, the Society of Christ took
over this parish after 25 years of absence of a
Polish priest.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Janina Mazur,
Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa Wielgosz,
Władysław Mączka, Nick Galash, Robert Prentice,
Helena Łuczycka, Andrzej Hryniewicz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Jan. 22, 2012
Envelopes
865.00
Loose change
552.05
Croatian Dance
205.00
Coffee and cakes
97.00
Literature
13.50
TOTAL / SUMA
$1,732.55
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy Birthday Mr. Nick Galash!
On Feb. 2 Mr. Nick Galash was celebrating 80th
birthday. We pray for God’s blessings for him.
Anyone who would like to send him a birthday
card can do that to address: 17745 SE Richey Rd.
Gresham, OR 97080.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2012
przez cały miesiąc luty
parafialne zobowiązanie $6,342.25
Przez cały miesiąc luty będziemy starali się
wywiązać
z
naszego
zobowiązania
na
Archbishop’s Catholic Appeal. Koperty z ofiarą
lub zobowiązaniem wrzucamy na tacę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jubileusz 30-tu lat pracy
Towarzystwa Chrystusowego w Portland
W październiku 1982 roku przybył do parafii św.
Stanisława BM ksiądz Stanisław Herba T.Chr. Był
on pierwszym chrystusowcem, który rozpoczął misję
odnowienia polskiej parafii, po 25-ciu latach
nieobecności polskiego duszpasterza. Bez wątpienia
dużą zasługę w sprowadzeniu chrystusowców do
Portland mają śp. Adam Lis i Maria Czupryk, oraz
Arcb. Szczepan Wesoły i śp.ks. Władysław Gowin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na to, co leży mu
zawsze na sercu, mianowicie na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten,
trwający od 11 października b.r., aż do uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.,
ma się przyczyniać do nawrócenia i do odkrycia na
nowo wiary. Rozpocznie się (11 listopada) w
rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które
naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów: w
50-lecie otwarcia przez bł. Jana XXIII obrad
Soboru
Watykańskiego
II
i
20-lecie
promulgowania przez bł. Jana Pawła II
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI
od
początku
swego
pontyfikatu
zabiega
zdecydowanie o właściwe rozumienie Soboru. Rok
Wiary będzie okazją do szerzenia znajomości
zarówno Soboru, jak i Katechizmu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KARNAWAŁOWA ZABAWA PARAFIALNA
Sobota, 18 lutego o godz. 20:00
Zapraszamy na karnawałową zabawę parafialna w
sobotę, 18 lutego o godz. 20:00. Osoby, które
planują przyjść, proszone są o przyniesienie
dania i wejściowe $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA – na luty
Wyjątkowo wystawienie i zmiana tajemnic
różańcowych w niedzielę, 19 lutego
Intencja misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki
pracowników służby zdrowia w najuboższych
regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami
starszymi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WITAMY OJCA MARIUSZA
Ojciec Mariusz Tabaczek jest dominikaninem,
studiuje na Uniwersytecie w Berkley, CA. Będzie
gościł przez kilka dni w naszej parafii, podczas
nieobecności naszego proboszcza.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ksiądz Piotr będzie nieobecny - 9-16 lutego
Ks. Piotr jedzie z grupą parafian z Portland i z
Tacomy na pielgrzymkę do Rzymu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚRODA POPIELCOWA - 22 lutego
Dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu,
czyli przygotowania do Paschy. Nazwa łączy się z
ceremonią posypywania głów popiołem. Popiół i
ziemia w wielu religiach traktowane były jako
znaki żałoby. Sypano np. ziemię na głowę, kładziono
się na ziemi, tarzano się w popiele, podrzucano
ziemię lub popiół do góry, siadano lub spano na
popiele. Takie zwyczaje praktykowano w Grecji,
Egipcie, Arabii i u Żydów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 2 marca
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30 do
18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
Prosimy wpisywać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja 2012
Polecamy dzieci i rodziców waszym modlitwom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca 2012
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOLONIE LETNIE w Warm Beach, WA
1 - 8 lipca 2012
Od niedzieli, 1 lipca do niedzieli 8 lipca będą kolonie
dla dzieci i młodzieży w Warm Beach Camp. Wiek
od 7 do 14 lat. Przywóz dzieci w niedzielę po 16:00,
odbiór w niedzielę po 13:00. Opłata $300.00 za
pierwsze dziecko, drugie $200.00, trzecie za
darmo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w lutym
Lektorzy
Luty, 5 – Asia i Karolina Ryerson
Luty 12 – Teresa Mazurek i L. Cieszkowski
Luty 19 – Stanisław Wielgosz i Krystyna Grzelak
Luty 26 – Msza z udziałem dzieci i młodzieży
Kawa i ciasto
Luty 5 – Polska Szkoła
Luty 12 – Zofia Długołęcka
Luty 19 – Michelle Drozdek i Katerina Karlović
Luty 26 – Ola Kasior i Ela Traczyk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~