thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
First Sunday of Lent
Pierwsza Niedziela Postu
February 17, 2013 – 17 luty 2013
Saturday, February 16
8AM(Eng.) † Stanisława Rogóż
7PM (Pol.) † Apolonia Kulesza
First Sunday of Lent, February 17
9AM (Eng.) For Valerie Conte
11AM (Pol.) † Stanisław, Jerzy Wójcik
7PM (Eng.) † Alicja Stadnik, Helena Nowakowska
Monday, February 18
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 19
10AM Adoration
11AM (Eng.) W int. W. Hrapkowicz
Wednesday, February 20
8AM (Eng.) For Parishioners
Friday, February 22
7PM (Pol.) Dziękczynna od rodziny Grzelak
8PM (Cro.) Stations of the Cross
Saturday, February 23
8AM(Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) W int. Ony i Andrzeja Golonka
Second Sunday of Lent, February 24
9AM (Eng.) † Cherry Manion
11AM (Pol.) † Zm. Pomykałów, Turków, Drzewi
7PM (Eng.) † Napoleon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS”
In the season of Lent we join Our Lord Jesus in
his fast of 40 days. We devote ourselves to
prayer, fasting and almsgiving, so as to prepare
ourselves spiritually for the great events of Holy
Week and Easter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„PRAY FOR ME AND THE FUTURE POPE,
THE LORD WILL GUIDE US”
Pope Benedict XVI Said
“Dear brothers and sisters, as you know I decided
to resign from the ministry that the Lord had
entrusted me on April 19, 2005. I did this in full
freedom for the good of the Church after having
prayed at length and examined my conscience before
God, well aware of the gravity of this act. I was also
well aware that I was no longer able to fulfil the
Petrine Ministry with that strength that it demands.
What sustains and illuminates me is the certainty that
the Church belongs to Christ whose care and
guidance will never be lacking. I thank you all for the
love and prayer with which you have accompanied
me. I have felt, almost physically, your prayers in
these days which are not easy for me, the
strength which the love of the Church and your
prayers brings to me. Continue to pray for me and
for the future Pope, the Lord will guide us!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE APPOINTS NEW LEADER FOR
PORTLAND ARCHDIOCESE
Installation will take place on April 2nd
Pope Benedict XVI has named Bishop Alexander
K. Sample of Marquette, MI to shepherd the
archdiocese of Portland, OR. The 52-year-old
archbishop-designate will succeed Archbishop John
G. Vlazny, who submitted his resignation last year
when he reached the canonical age limit of 75.
Archbishop –designate Sample has been Bishop of
Marquette since 2006. He was 45 at the time of his
ordination and was the youngest U.S. bishop at
the time. The archdiocese of Portland is the
second oldest in the U.S. after Baltimore.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2013
Parish Donation Goal is $6,186
On the weekend of February 9-10, parishes
started to collect donations for the annual
Archbishop’s Catholic Appeal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAINT ANDRE BESSETTE ASSISTANCE
DURING LENT 2013
Donations are requested during Lenten season
for people in need in Portland. Our wish list
includes: jackets, sleeping bags, blankets, socks,
shoes, backpacks, hats, gloves, scarves, adult-sized
jeans/pants, sweaters, TriMet tickets, travel-size
shampoo, lotion & deodorant, canned tuna, peanut
butter. Bring these items to our Parish hall.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Feb. 3 & 10, 2013
Envelopes and all checks
1160.00
843.00
Loose Cash
325.26
171.00
Building Fund
525.00
50.00
Archbishop’s Appeal
50.00
Advertisement
200.00
Church in Europe
35.00
Coffee
88.30
79.10
Dances (Carnival, Croatian)
275.00
130.00
Candles
65.69
36.50
TOTAL
2489.25
1544.60
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham, A. Hryniewicz, W.
Mączka, Jeanette Lattanzi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Income tax statements available on request.
150 Rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego 1863 - 1864
22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego
Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie
Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw
narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy
ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia
niepodległościowe następnych pokoleń.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2013
przez cały miesiąc luty i marzec
parafialne zobowiązanie $6,186.00
Przez cały miesiąc luty i marzec będziemy starali
się wywiązać z naszego zobowiązania na
Archbishop’s Catholic Appeal. Koperty z ofiarą
lub zobowiązaniem wrzucamy na tacę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Przeżywam niełatwe dni. Czuję moc
waszej modlitwy. Pan nas poprowadzi.”
„Drodzy bracia i siostry. Dziękuje wam za waszą
życzliwość. Jak wiecie, zdecydowałem się złożyć
rezygnację z posługi, jaką mi Pan powierzył 19
kwietnia 2005 r. Uczyniłem to w pełnej wolności dla
dobra Kościoła, po długiej modlitwie i zrobiwszy przed
Bogiem rachunek sumienia, świadomy powagi tego
aktu, ale też świadomy, że nie jestem już w stanie
wypełniać posługi Piotrowej z niezbędną do tego siłą.
Wsparciem i światłem jest dla mnie pewność, że
Kościół należy do Chrystusa, który nigdy nie
przestanie nim kierować i nim się opiekować.
Dziękuję wszystkim za miłość i modlitwę, jaką mi
towarzyszycie. W tych niełatwych dla mnie dniach
niemal fizycznie mogłem odczuć moc modlitwy, moc,
którą wasza miłość i modlitwa mi daje. Módlcie się
nadal za mnie, za Kościół i za przyszłego Papieża.
Pan Bóg będzie nas prowadził” – powiedział
Benedykt XVI.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKOPOSTNA POMOC DLA
BEZDOMNYCH z St. Andre Bessette Chapel
Prosimy o pomoc dla potrzebujących. Artykuły
konieczne: kurtki, śpiwory, koce, skarpetki, buty,
plecaki, czapki, rękawiczki, szaliki, spodnie w
rozmiarach dla dorosłych, swetry, oraz jedzenie w
puszkach (ryby, masło orzechowe, itp), również
artykuły toaletowe (szampony, kremy, dezodoranty),
które przynosimy do Sali parafialnej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje odbędą się w dniach od 15 do 18
marca. Poprowadzi je ks. dr. Tadeusz Talik T.Chr.
z Rzymu. Rozpoczniemy je w piątek 15 marca od
spowiedzi wielkopostnej, spowiadać będą księża:
Stanisław Żak i ks. Tadeusz Talik.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed mszą o
godz. 10:40.
Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 19:30 po polsku i
20:00 po chorwacku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOWY ARCYBISKUP W PORTLAND
Papież Benedykt XVI minował Biskupa Alexandra
K. Sample nowym Arcybiskupem w Portland.
Ingres nowego Arcybiskupa odbędzie się 2
kwietnia 2013.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FILM - „THE OTHER SON”
Zapraszamy na film pt. „The other son” i dyskusję
w sobotę 2 marca na godz. 17:00. Film dotyka
problemu relacji żydowsko-arabskiej. Jest to historia
dwóch rodzin, które odkryły zamianę swoich synów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Osoby,
które
potrzebują
zaświadczenie
podatkowe za rok 2012 proszone są o kontakt z
księdzem Piotrem lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 1 marca
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Prosimy wpisywać się na
listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LUTY
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były
wspierane i otaczane opieką w trudnościach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luty i marzec 2013
Lektorzy
Luty 17 – Jadzia Witkowska, Jan Witkowski
Luty 24 – Dzieci z Katechezy
Marzec 3 – Tomek Wolak, Grażyna Golonka
Marzec 10 – Asia Ryerson, Piotr Pomykała
Kawa i ciasto
Luty 17 - Michelle Drozdek, Katerina Karlović
Luty 24 – Ania Mołdzyńska
Marzec 3 – Kawa i ciasto
Marzec 10 – Gabriela Warczak, Alicja Szota Koper
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty