zamówienia publiczne ksp dostawy zestawów pierwszej pomocy ro i

Transkrypt

zamówienia publiczne ksp dostawy zestawów pierwszej pomocy ro i
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2013/23889,Dostawy-zestawow-pierwszej-pomocy-RO-i-a
pteczek-samochodowych.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 06:09
DOSTAWY ZESTAWÓW PIERWSZEJ POMOCY RO I APTECZEK
SAMOCHODOWYCH
Nr referencyjny: WZP-1395/13/64/T
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 33141623-3
Termin składania ofert: 02.05.2013 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 54.21 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 182.34 KB
Załączniki do edycji 128.5 KB
Pytania i odpowiedzi 1.21 MB
Pytania i odpowiedzi 1.34 MB
Pytania i odpowiedzi 1.39 MB
Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 185.54 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu 2 193.33 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 44.82 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty