hONDiA - Osadkowski SA

Transkrypt

hONDiA - Osadkowski SA
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: wysoka
Zimotrwałość: dobra – 4,5
Odporność na suszę: średnia
Wymagania glebowe: na wszystkie rodzaje gleb
MTZ: bardzo wysoka – 49 g
Gęstość ziarna: średnia
Wyrównanie ziarna: bardzo dobre
Zawartość białka: wysoka
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
ocena COBORU*
pszenica OZIMa
hondia
Rejestracja: Polska 2014 Hodowla: Danko
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
WYHODOWANA NA POLSKIE POLA: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZIARNA, WYSOKI PLON, ZDROWOTNOŚĆ, ZIMOTRWAŁOŚĆ
Zalety
choroby podstawy źdźbła
8,2
mączniak prawdziwy
7,8
rdza brunatna
8,1
DTR
6,2
septorioza liści
6,9
septorioza plew
7,6
fuzarioza kłosów
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
I
A1 – 101%
A2 – 99%
• rewelacyjne parametry jakościowe na pograniczu klasy E/A
• odmiana znajduje się w ostatnim roku niemieckich badań rejestrowych w klasie E
III
A1 – 104%
A2 – 102%
• bardzo grube ziarno
• bardzo wysoka liczba opadania, bardzo wysoka zawartość glutenu
• rośliny średnie, odporne na wyleganie, o długich, pięknych kłosach
• toleruje słabsze stanowiska, ma podwyższoną odporność na niskie pH gleby
• odmiana średnio wczesna
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
7,8
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
Plonowanie
• stabilny plon ziarna, nie boi się polskich zim – zimotrwałość 4,5
• zdrowotność powyżej wzorca we wszystkich jednostkach chorobowych
średnia
V
A1 – 109%
A2 – 100%
a1, a2 – poziomy
intensywności uprawy
II
A1 – 105%
A2 – 103%
IV
A1 – 120%
A2 – 114%
VI
A1 – 98%
A2 – 100%
Plonowanie odmiany Hondia w poszczególnych rejonach, % wzorca,
wyniki COBORU, 2012–2014
Miejsce w płodozmianie
Uprawa po pszenicy
++
Uprawa po kukurydzy
++
Późny siew
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
Klasa: A 8,1
niska
PSZENICA OZIMA
69
PSZENICA OZIMA
68