Plan rozmieszczenia działek

Transkrypt

Plan rozmieszczenia działek
Plan
Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno Spożywczego S.A.
91/2
88/ 14
92/14
87
88/2
88/3
9
91/3
88/1
92/16
88/5
Hala 3
88/6
92/21
WAŁ
88/7
88/8
92/26
Hala 2
88/9
88/12
88/10
92/18
92/27
88/11
88/13
92/24
Hala 1
92/6
92/28
92/13
92/7
92/12
92/20
92/25
LEGENDA
Tereny zajęte pod drogi we władaniu Spółki
Tereny na sprzedaż
Tereny na rozwój Spółki lub na sprzedaż
Tereny zagospodarowane przez Spółkę
Planowany przebieg ulicy Nowy Świat
Gdańsk
Obwodnica Trójmiasta
Gdynia

Podobne dokumenty