Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT

Transkrypt

Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT
Kosztorysowanie FORTE
13.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Wentylacja grawitacyjna łazienki - montaż zewnętrznego, dwuściennego komina stalowego
Identyfikator kosztorysu: WENTYLACJA PODGÓRNA
W1 Przedmiar robót
wyk.dn.2014-02-14
str. 1
Ilość
Nr
Nazwa
Jednostka miary
1
KNR 4-01 354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
szt
1,000
2
KNR 4-01 323-1
Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1/4 cegły - otwór po kratce
szt
1,000
3
KNR 4-01 333-7
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1/4 cegły - otwór w
ścienie wewnętrznej na przejście wentylacji
szt
1,000
4
KNR 4-01 333-10
szt
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły - otwór w
ścienie zewnętrznej na przejście wentylacji
1,000
5
KNR 4-03 1013-1
ANALOGIA - obrobiebie otworów po zamontowaniu rury wentylacyjnej
m2
0,360
0,30*0,30*2*2
0,360
6
KNNR 7 303-1
ANALOGIA - montaż dwuściennego, zewnętrznego komina stalowego o długości w poziomie
2,50m oraz wysokości 7,0m o średnicy 150mm [R=0,5]
kpl
1,000
7
KNR 2-02 1611-3
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m
kolumna
1,000
----- Koniec wydruku -----

Podobne dokumenty