Ubezpieczenie grupowe dla dzieci uczęszczających do Żłobka

Transkrypt

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci uczęszczających do Żłobka
Ubezpieczenie grupowe dla dzieci
uczęszczających do Żłobka Kraina Baśni
Zakres odpowiedzialności:
-
-
-
Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć na terenie placówki w wyniku NWW (dodatkowo)
Złamania kości będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
Oparzenia II i III stopnia będące następstwem nieszczęsliwego wypadku
Odmrożenia II i III stopnia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem NNW
Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem zatrucia
pokarmowego
Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
(skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)
Urazy narządów wewnętrznych będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku
Wstrząśnienie mózgu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru
mózgu
Rany cięte, szarpane
Ukąszenie przez owada
Zwrot kosztów wyposażenie lub zakupu protez, aparatów ortopedycznych
i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia
nieszczęśliwych wypadków
Dzienne świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej
Ubezpieczonego, w przypadku gdy hospitalizacja była spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem
Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu wózka inwalidzkiego na
wypadek inwalidztwa spowodowanego NW.
Wszelkie pozostałe informacje dotyczące wysokości
odpowiedzialności i zakresu polisy w biurze Żłobka.