SY Polana - Chemirol

Transkrypt

SY Polana - Chemirol
SY Polana
Hodowca: Syngenta
Odmiana : Mieszańcowa zrestorowana
systemem Safe-cross
Rejestracja: Polska 2014 r.
Nowość!
Pola na Polanę!
Potencjał i stabilność plonowania w połączeniu z wczesnością
kwitnienia i wyjątkową zdrowotnością odmiany zapewniają
bezpieczeństwo i powodzenie uprawy.
 Wartość użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
Wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych
COBORU w latach 2011–2013 45,6 dt/ha =109% wzorca
Wysoka 47,2% (wg COBORU l. 2011‑2013)
Plon tłuszczu
Wysoki 19,7 dt/ha = 103% wzorca (wg COBORU l. 2011‑2013)
 Profil agronomiczny
Cechy
rolnicze
Termin siewu
Optymalny do opóźnionego
Początek kwitnienia
Wczesny
Pokrój roślin
Średniowysokie o niskim stopniu ugięcia łanu
Norma wysiewu
45‑50 szt. żywych nasion na m2
Dojrzałość techniczna do zbioru
Tolerancja
Średniowczesna
niska
średnia
wysoka
małe/słaba
średnie/średnia
duże/wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Zimotrwałość
 Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej.
Lata zbioru 2011-2013. Badania rej. COBORU (odchylenie - dni)
Wysokość roślin
[cm]
Odmiana
Początek
kwitnienia
[data]
Dojrzałość
techniczna
[data]
Wzorzec
5 maj
9 lipiec
SY Polana
-1
1
146
Visby
0
0
144
Artoga
0
0
144
 Porażenie odmian przez choroby. Badania rej. COBORU l. 2011-2013
SY Polana
 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w doświadczeniach
rejestrowych COBORU
 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju
w doświadczeniach rejestrowych
COBORU w l. 2011‑2013
Wzorzec stanowi średni plon nasion
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1,
Artoga F1
Wyniki

Podobne dokumenty