Archiwum od ręki - Przegląd Budowlany

Transkrypt

Archiwum od ręki - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
PRAWO
21 Krajowy System Normalizacyjny w Budownictwie – Andrzej Pogorzelski, Jan
Sieczkowski
25 Podstawy prawne realizacji napraw, wzmacniania i rozbiórek konstrukcji budowlanych – Leonard Runkiewicz
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
32 Wpływ popiołów lotnych na wybrane właściwości betonów podwodnych
– Piotr Freidenberg, Elżbieta Freidenberg
37 Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych – metoda młoteczkowa (cz. II)
– Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
43 Stalowe łączniki rozporowe i wklejane w robotach budowlanych. Jakość zamocowań (cz. III) – Kazimierz Konieczny
EKSPLOATACJA I MODERNIZACJA
49 Ocena materiałów termoizolacyjnych przy wycenie energetycznej budynków
i mieszkań – Robert Dylewski, Janusz Adamczyk
FORUM
www.przegladbudowlany.pl/archiwum
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład 11 500 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 10/2007
OŃ
Z
NASZE SPRAWY
54 Budowanie zgodne z prawem
WSPOMNIENIA
55 Doc. Ryszard Kowalski (1935–2007)
W
(2
0
I Z A MÓ W
P
2)
82 828
6 6 27
7 0 20
0
08
ROK
EN U ME RA
T
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
www.fabryka-promocji.pl
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
2
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
Błędy ocieplania ścian metodą lekką mokrą – Swisspor
Masy szpachlowe Rigips
Wynajem – nowa skala możliwości – Cramo
Posadzka na 100 lat – Concrete Shine
Wybudowy Layher
NA
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne
– zamówienia i przesyłki kierować
na adres redakcji.
10
15
16
18
20
PR
Okładka: Budynek C Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie - nagroda I stopnia
w Konkursie Budowa Roku 2006
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
ZAD
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
RAPORT
4 Z kim i jak budować w Polsce?
AKTUALNOŚCI
5 Czarna Mamba odkryciem roku • Atlas w Rumunii • Hochtief wybuduje stadion
• Wyszukiwarka Fachowych Ekip • Kłopoty Robena • Nowa „Stara Cegielnia”
w Szczecinie • Akcja „Zobacz ciepło” • Silesia Office Towers – nowoczesne
biurowce • Już tylko miesiąc – konkurs firmy Swisspor
8 Czy zdążymy z certyfikatami energetycznymi?
Ę
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
RYNEK BUDOWLANY
P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 10/ 2 0 0 7
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
[email protected]
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
[email protected]
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
[email protected]
Korekta: Jacek Grzybowski
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
Archiwum od ręki
archiwalne spisy treści
na stronach www
3