Załącznik nr 5 do warunków przetargu (wykaz pojazdów)

Transkrypt

Załącznik nr 5 do warunków przetargu (wykaz pojazdów)
Załącznik Nr 5 do Warunków Przetargu
znak: EDU.271.1.2014
...............................................
(pieczątka wykonawcy)
WYKAZ POJAZDÓW DOPUSZCZONYCH DO RUCHU,
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
Lp.
Opis
(rodzaj)
Liczba
jednostek
Ilu osobowy
jest pojazd
Pojazd
przystosowany do
przewozu 12 dzieci
niepełnosprawnych
1
............
tak/nie *
3
............
tak/nie *
4
5
6
7
Uwagi*
zasóbwłasny/ innego
podmiotu
Zasób własny/innego
podmiotu
Zasób własny/innego
podmiotu

Podobne dokumenty