Zaproszenie na Muzyczno-Taneczne Zakończenie Karnawału 2008

Transkrypt

Zaproszenie na Muzyczno-Taneczne Zakończenie Karnawału 2008
Miejski Ośrodek Kultury
w Rudniku nad Sanem
zaprasza na
„MUZYCZNO
„MUZYCZNO – TANECZNE
POśEGNANIE KARNAWAŁU 2008”
2008”
3.02.2008r., niedziela, godz. 15.30
w programie:
- KONCERT ZESPOŁU „ATLANTIC”
-prezentacja grup tanecznych MOK
- pokaz dwóch kolekcji wiklinowej mody
- wokalne popisy solistów
-wręczenie nagród na najlepszy młodzieŜowy teks
promujący Rudnik nad Sanem - Polską Stolicę Wikliny
www.mokrudnik.pl
WSTĘP WOLNY!

Podobne dokumenty