prof. barry o`sullivan dyrektor ds. badań i rozwoju oceniania, british

Transkrypt

prof. barry o`sullivan dyrektor ds. badań i rozwoju oceniania, british
P ROF . B ARRY O’S ULLIVAN
D YREKTOR DS . B ADAŃ I R OZWOJU O CENIANIA ,
B RITISH C OUNCIL , L ONDYN
OCENIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W SZKOŁACH
ABSTRAKT:
Podczas prezentacji omówię pokrótce sposób, w jaki doszliśmy do naszego sposobu
myślenia o uczeniu się i ocenianiu. Zacznę od historii egzaminowania - od jego
początków do głównych zmian, które sprawiły, że ocenianie w edukacji na początku
XX w. stało się praktycznie „przemysłem”. Następnie skoncentruję się na środowisku
uczenia się i tym, jak się zmieniało oraz zastanowię się, co uległo zmianie a czego
niestety nie udało się zmodyfikować w procesie oceniania w edukacji na przestrzeni
ubiegłych lat.

Podobne dokumenty