24 stycznia, 2016 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

24 stycznia, 2016 - St. Stanislaus Church
Third Sunday in Ordinary Time
Trzecia Niedziela Zwykła
January 24, 2016 - 24 stycznia, 2016
Saturday, January 23
8AM (Eng.) In int. of Józef Bylina
7PM (Pol.) † Jadwiga Bylina
Third Sunday in Ordinary Time, January 24
9AM (Eng.) † Karol, Michalina Najdek
11AM (Pol.) † Wiesława, Henryk Kowalewscy
7PM (Eng.) For Parishioners
Conversion of St. Paul Monday, January 25
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Debora Carmichael
Tuesday, January 26
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Monica Kovach
Wednesday, January 27
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
Friday, January 29
7PM (Pol.) † Rozalia Stolecka
Saturday, January 30
8AM (Eng.) † Ken Julkowski
7PM (Pol.) † Fr. Wojciech Kania
Fourth Sunday in Ordinary Time, January 31
9AM (Eng.) † Maksymilian, Józefa Frankowski
11AM (Pol.) † Ian Karlović
7PM (Eng.) † Edward Mackiewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Conversion of St. Paul the Apostle
The apostle Paul was the outstanding Apostle of
the Church through his writings. Paul’s first
encounter with Christ was on the road to Damascus,
where he went to arrest some followers of this new
religion. It was here that God manifested His glory to
Paul. After his vision on the Damascus road, Paul
went into the city and was baptized by Ananias (Acts
9:20-19), and it was in that city that the Apostle began
his preaching.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE PRESENTATION OF THE LORD
The Presentation (February 2nd), in the Gospel of
Luke, is the story of the infant Jesus and his
parents meeting the elderly Simeon and Anna in
the Temple in Jerusalem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY O F TH E M O N TH – Feb.
5th
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 9AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN CO M E TAX STATEM EN T S
If you need a statement of 2015 donations for
Income tax purposes, please ask Fr. Peter or
Elizabeth Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH PARTY FEBRUARY 6TH
We invite all parishioners and their families to
attend our parish carnival party on Saturday,
February 6 at 4 pm. Please bring your favorite
dish to share.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – There are three Holy Doors established
in the Archdiocese: Cathedral of the Immaculate
Conception, National Shrine of Our Sorrowful Mother
(Grotto), and Sacred Heart Church in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LENT FUNDRAISER
During Lent we will be accepting donations for
“Dom Dziecka”, a children’s home in Łętownia,
Poland. Sister Katarzyna Drozdowska is the home’s
director, and she is the daughter of our parishioners,
Adam and Władysława Drozdowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2016
Parish donation envelopes for 2016 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection January 24, 2016
Envelopes and all checks
1326.00
Loose Cash
140.26
Catholic Communications
116.00
Hospitality
50.11
Literature
100.00
Candles
86.50
TOTAL
1818.87
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, H. Pomykała, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, T. Pomykała, C. Bryde, K. Mazurek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN – 18-25 stycznia 2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POWOŁANIE ŚW. PAWŁA – 25 stycznia
W 34-35 roku Paweł w drodze do Damaszku spotkał
zmartwychwstałego
Jezusa
co
spowodowało
wprowadzenie
Pawła
w
szeregi
pierwszych
chrześcijan. Adoracja 10am, Msza św. 11am (ang).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OFIAROWANIE PAŃSKIE
Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego
2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania
Pańskiego, święto światła. To święto jest
zapowiedzią Świąt Paschalnych, a świece, które
będziemy trzymać w rękach, skierują nasze myśli
ku Wielkiej Nocy, kiedy to ze świecami pójdziemy
za Chrystusem – Światłem, symbolizującym przez
paschał. Paląca się świeca to znak ofiary –
wyrzekającej się wszystkiego z miłości do Boga.
Świeca
może
więc
być
symbolem
życia
poświęconego Bogu i ludzom, czyli życia
konsekrowanego. W wtorek, 2 lutego – adoracja od
10:00, Msza św. (ang.) o godz. 11:00, Msza św.
(pol.) o godz. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁO DN IO W A ADO RACJA – 5 lutego 2016
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZABAWA PARAFIALNA – 6 lutego
Zapraszamy wszystkich parafian z rodzinami na
zabawę karnawałową w sobotę, 6 lutego o godz.
16:00. Prosimy o przyniesienie ulubionego dania
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKOPOSTNA POMOC
W czasie wielkiego postu będziemy wspierać
Dom Dziecka w Łętowni w Polsce. Siostra
Katarzyna Drozdowska, córka naszych parafian
Adama i Władysławy Drozdowskich jest dyrektorem
Domu Dziecka i planuje dalsze remonty budynku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów trwają. Prosimy
zgłaszać się do Ks. Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2016 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2016. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpoczął się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A STYCZEŃ
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi
różne religie przyniósł owoce pokoju i
sprawiedliwości.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2016
Lektorzy
Styczeń 24 – Janek i Jadwiga Witkowska
Styczeń 30 – Krystyna i Marek Grzelak
Luty 7 – Magda Leo, Ignacy Stawarz
Luty 14 – Dzieci z Katechezy
Luty 21 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Luty 28 – Renata i Tomasz Wolak
Kawa i ciasto
Styczeń 24, 30 – Kawa i ciasto
Luty 7, 14, 21, 28 – Kawa i ciasto
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~