Sztuka rozwiązywania konfliktów Z reguły sytuacja konfliktowa

Transkrypt

Sztuka rozwiązywania konfliktów Z reguły sytuacja konfliktowa
Sztuka rozwiązywania konfliktów
Z reguły sytuacja konfliktowa postrzegana jest przez strony w kategoriach „wygrany przegrany”.
Rozwiązania, jakie się wówczas pojawiają są zazwyczaj bardzo radykalne. W ostatnich kilkudziesięciu
latach pogląd na konflikt w organizacjach uległ istotnej ewolucji. Okazuje się, że konflikt ma nie tylko
cienie, ale również blaski. W tradycyjnej koncepcji konflikt traktowany był, jako szkodliwy i
niepotrzebny. Uważano, że odgrywa przede wszystkim rolę destrukcyjną z uwagi na to, że prowadzi
do spadku motywacji i efektywności działań. Ponadto, wzmaga pojawianie się negatywnych emocji,
które sprzyjają dezintegracji zespołów pracowniczych. Współcześnie podkreśla się pozytywną rolę,
jaką może pełnić konflikt oraz to, że jest zjawiskiem naturalnym nawet w dobrze funkcjonujących
organizacjach. Wskazuje się na jego funkcjonalny wymiar, czyli pobudzenie aktywności jednostek,
wzrost motywacji do realizacji wspólnych celów, otwartość w komunikowaniu się. Konstruktywnie
rozwiązany problem oczyszcza, odświeża, daje nową energię. Warto pamiętać, że konflikt nie tylko
jest potrzebny, ale przede wszystkim jest nieunikniony. Nie bójmy się, że się pojawi. Od tego jak
nim pokierujemy zależy to ile z niego będziemy potrafili wynieść. Zapraszamy
na szkolenie, którego celem głównym jest przygotowanie praktyczne uczestników do radzenia sobie w
sytuacjach konfliktowych na poziomie osobistym i organizacyjnym.
W trakcie szkolenie uczestnicy
pogłębią swoją wiedzę na temat
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili

rodzajów konfliktu i sposobów
diagnozowania źródeł konfliktu


faz konfliktu i dynamiki przebiegu

najważniejszych elementów fazy
zapobiegania


pięciu głównych stylów rozwiązywania
sytuacji konfliktowych

zdefiniować kluczowe czynniki
wpływające na atmosferę w zespole

algorytmu rozwiazywania problemu


sposób tworzenia sytuacji „win-win
w trudnych sytuacjach
zadbać o zaangażowania i motywację
współpracowników


sposobów udrażniania kanałów
komunikacji wewnętrznej
zastosować kluczowe narzędzia
komunikacji interpersonalnej służące
rozwiazywaniu konfliktu

pozytywnych aspektów konfliktu

zidentyfikować źródła konfliktu
w organizacji
rozpoznać rodzaj konfliktu i dobrać
właściwy styl postępowania
zastosować zasadę „Miękko do ludzi,
twardo do problemu”.
Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest osobom, które w codziennej pracy stykają się z sytuacjami konfliktowymi
oraz do osób, które zarządzają zespołami ludzkimi, niezależnie od ich profilu. Polecane jest również
tym osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności.
Wyślij zapytanie, a przedstawimy Ci szkolenie dostosowane
do specyfiki i potrzeb Twojej firmy!
Zapraszamy do kontaktu, tel. 22/ 839 55 99 wew. 225
MCS sp. z o.o. sp. k., ul. Czerska 14, 00-732 Warszawa
[email protected], www.mcs.edu.pl

Podobne dokumenty