Rozwiązywanie konfliktów. Ćwiczenie OPIS ĆWICZENIA

Transkrypt

Rozwiązywanie konfliktów. Ćwiczenie OPIS ĆWICZENIA
Rozwiązywanie konfliktów.
Ćwiczenie
OPIS ĆWICZENIA
Uczestnicy: 1 zespół może składać się z 3-4 osób. Ćwiczenie może wykonać
jednocześnie kilka grup.
Sposób postępowania:
1. Każda grupa opisuje wybraną sytuację konfliktową. Przy opracowywianiu opisu
należy iwzględnić następujące pytania:
a) Jak wyglądała praca w grupie przed powstaniem konfliktu?
b) W jakiej sytuacji doszło do konfliktu?
c) Co charakteryzuje sytuację konfliktową?
d) Kogo ona dotyczy?
e) Jak poszczególne osoby zareagowały na konflit?
2. Zbieramy gotowy opis od każdej grupy i przekazujemy go innej grupie - tak, aby
uczestnicy mogli opracować na "nie swój" konflikt.
3. Grupy analizują otrzymany opis sytuacji konfliktowej i opracowują następujące
pytania:
a) Co naszym zdaniem jest przyczyną konfliktu?
b) Z jakim rodzajem konfliktu mamy do czynienia?
b) Jak można rozwiązać konflikt - propozycje.
Grupy opracowują i przedstawiają na koniec katalog rozwiązań, które mogą
zastosować przełożeni i/lub koledzy, gdy pojawią się konfliktowe sytuacje.
KARTA PRACY 1
Wybierzcie i opiszcie dokładnie sytuację konfliktową, z która mieliście do
czynienia w pracy. Ujmijcie w opisie następujące punkty:
a) Jak wyglądała praca w grupie przed powstaniem konfliktu?
b) W jakiej sytuacji doszło do konfliktu?
c) Co charakteryzuje sytuację konfliktową?
d) Kogo ona dotyczy?
Gotowy opis oddajdzie prowadzącemu.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
KARTA PRACY 2
Przeczytajcie otrzymany opis sytuacji konfliktowej i opracujcie następujące
punkty:
a) Co naszym zdaniem jest przyczyną konfliktu?
b) Z jakim rodzajem konfliktu mamy do czynienia?
b) Jak można rozwiązać konflikt - propozycje.
Gotowe rozwiązania zbierzcie z innymi grupami i zapiszcie na flipcharcie - będą one
stanowiły katalog rozwiązań sytuacji konfliktowych. Niech każdy z Was otrzyma
własny egzemplarz takiego katalogu.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Podobne dokumenty