załacznik nr2

Transkrypt

załacznik nr2
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego
Załącznik nr II
III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA
MEDYCZYNEGO
W województwie warmińsko-mazurskim stawki na poszczególne rodzaje zespołów
ratownictwa medycznego ustalone zostały według poniższego założenia:
- x - stawka zespołu specjalistycznego S,
- 1,05x – stawka zespołu specjalistycznego z motocyklem,
- 0,8 x – stawka zespołu podstawowego trzyosobowego,
- 0,75 x – stawka zespołu podstawowego dwuosobowego.
Podmiot obsługujący rejon operacyjny 28/15 otrzymuje zwiększoną dotację uwzględniającą
koszty funkcjonowania Centralnej Dyspozytorni, obliczoną w przedziale 4-7 % stawki
dobokaretki typu S powiększonej o liczbę zespołów ratownictwa medycznego
w województwie i liczbę dni w roku.
Średni koszt dobokaretki ustalony w województwie warmińsko-mazurskim od 1 stycznia
2014 r. wynosi:
• S – 3.720,00 zł,
• S*- 3.906,00 zł,
• P3 – 2.976,00 zł,
• P2 – 2.790,00 zł.
Uśredniony koszt dobokaretki dla podmiotu obsługującego rejon operacyjny 28/15
z uwzględnieniem kosztów funkcjonowania Centralnej Dyspozytorni wynosi:
•S – 5 811,00 zł,
•P – 4 981,00 zł
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 77 zespołów ratownictwa
medycznego, w tym 26 ZRM specjalistycznych, 46 ZRM podstawowych, 1 ZRM
specjalistyczny wodny, 4 ZRM podstawowe wodne.
Poniższa tabela przedstawia szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania ZRM.
Tabela W. Kalkulacja kosztów na 2014 r. funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
uwzględniając liczbę, rodzaj i skład osobowy zespołów.
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego
Nr rejonu
Nazwa rejonu
operacyjnego operacyjnego
Liczba zespołów
ratownictwa medycznego w
danym rejonie operacyjnym
S
P
Koszt dla rejonu
operacyjnego
na rok 2014
01
Gołdap
S
P2
2 376 150,00
02
Olecko
S
P2
2 376 150,00
03
Ełk
S
3 P2
4 412 850,00
04
Pisz
S
3 P3
4 616 520,00
05
Giżycko
S
P2, P3
3 122 940,00
06
Mrągowo
S
2 P3
3 530 280,00
07
Kętrzyn
S
3 P2
4 412 850,00
08
Węgorzewo
S
P2
2 715 600,00
09
Bartoszyce
S
P 2, 2 P 3
4 548 630,00
10
Biskupiec
S
P2
2 376 150,00
11
Szczytno
S
P3
2 444 040,00
12
Spychowo
-
2 P3
2 172 480,00
13
Nidzica
S
P3
2 444 040,00
14
Olsztynek
S
-
1 357 800,00
15
Olsztyn
2 S, S*
5 P3
15 442 540,45
16
Dobre Miasto
-
P3
1 086 240,00
17
Lidzbark
Warmiński
S
P3
2 444 040,00
18
Braniewo
S
P3
2 444 040,00
19
Morąg
S
P2
2 376 150,00
20
Ostróda
S
P 2, P 3
3 462 390,00
21
Działdowo
S
2 P3
3 530 280,00
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego
Nr rejonu
Nazwa rejonu
operacyjnego operacyjnego
Liczba zespołów
ratownictwa medycznego w
danym rejonie operacyjnym
Koszt dla rejonu
operacyjnego
na rok 2014
22
Nowe Miasto
Lubawskie
S
P2
2 376 150,00
23
Iława
S
4 P2
5 431 200,00
24
Elbląg
3S
4 P3
8 418 360,00
25
Wielkie Jeziora
Mazurskie
SW
3 P W3
1 543 056,00
26
Iława
-
P W3
363 072,00
25 S
27 P 3
S*
19 P 2
SW
4 P W3
27 S
50 P
Razem:
91 823 998,45
77
* - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego wraz z motocyklem. Motocykl jeździ od 1 maja do 30
września w dni powszednie z wyłączeniem dni świątecznych, w godz. od 7 do 19.
W - wodne zespoły ratownictwa medycznego działające w okresie od 1 czerwca do 30 września.
W województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r. do Centralnej Dyspozytorni podłączone
zostały wszystkie rejony operacyjne.

Podobne dokumenty