Załącznik nr 4 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Transkrypt

Załącznik nr 4 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
Załącznik nr 4 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
TABELA 4 -Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego -2011 r.
średni czas interwencji
lotniczego zespołu
ratownictwa medycznego
od przyjęcia zgłoszenia
o zdarzeniu do
przekazania pacjenta do
szpitala
maksymalny czas
interwencji lotniczego
zespołu ratownictwa
medycznego
od przyjęcia zgłoszenia
o zdarzenia do
przekazania pacjenta
Lp.
Promień działania
liczba wylotów
lotniczych
zespołów
ratownictwa
medycznego
1
2
3
4
5
Mi-2 - promień działania < = 60 km
28
01:01:00
01:33:00
Mi-2 - promień działania > 60 km
7
01:16:00
01:23:00
EC135 - promień działania < = 80 km
203
01:01:01
02:41:00
EC135 - promień działania > 80 km
21
01:27:00
01:54:00
1
Źródło: Dane przekazane przez SPZOZ LPR wWarszawie.

Podobne dokumenty