Karta wyjścia/wyjazdu na turniej/konkurs/zawody/inne

Transkrypt

Karta wyjścia/wyjazdu na turniej/konkurs/zawody/inne
Załącznik nr 8 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych oraz wyjśd dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysław a Łokietka w Sieradzu.
Karta wyjścia/wyjazdu
na turniej/konkurs/zawody/inne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa
……………………………………………………
data
……………………………………………………………………………………………………………………….
miejsce
……………………………………………………………………………………
przewidywany czas nieobecności (od – do)
opiekun: ………………………………………………………………………………………….
Lista uczestników
1.
…………………………………………………………………………………………………….
2.
……………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………
4.
……………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………...
6.
…………………………………………………………………………………………………..
7.
………………………………………………………………………………………………….
8.
…………………………………………………………………………………………………
9.
…………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………..
11. …………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………..
13. ………………………………………………………………………………………………..
14. ………………………………………………………………………………………………..
15. ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..
podpis opiekuna
…………………………………………………………
podpis dyrektora

Podobne dokumenty