Formularz dla zwycięzcy w konkursie

Transkrypt

Formularz dla zwycięzcy w konkursie
Formularz dla zwycięzcy w konkursie
PRZYGOTUJ RODZINĘ NA AKTYWNĄ ZIMĘ
Imię: ………………..…………………………………………………………..
Nazwisko: ..…………………………………………………………………..
Adres, pod który zostanie wysłana nagroda: ……………..…
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………..
Oświadczenie:
1. Zapoznałem/zapoznałam się i akceptuje regulamin konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby konkursu.
3. Oświadczam, że nie należę do grona osób wyłączonych z Konkursu
wskazanych w pkt 6 Regulaminu, czyli nie jestem pracownikiem
Organizatora ani członkiem ich najbliższej rodziny.
Czytelny podpis i data
…………………………………

Podobne dokumenty