,,Zakup sprz^tu komputerowego oraz licencji oprogramowania" LIST

Transkrypt

,,Zakup sprz^tu komputerowego oraz licencji oprogramowania" LIST
w Krakowie
1-060 Krakdw, ul. Gasowa 15
»lc«mtr. 430-70-46, fax 430-69-96
AD-281-2/15
Zalacznik nr 1
do protokotu z otwarcia ofert w post^powaniu przetargowym na:
,,Zakup sprz^tu komputerowego oraz licencji oprogramowania"
LIST A OBECNOSCI
Lp.
5.
7.
8.
9.
10.
Imi^ i nazwisko
Nazwa i adres wykonawcy
Data
Uwagi

Podobne dokumenty