Uchwała Sądu Najwyższego - Okręgowa Rada Adwokacka w

Transkrypt

Uchwała Sądu Najwyższego - Okręgowa Rada Adwokacka w
OKRGOWA
RADA ADWOKACKA
Warszawa 11.06.2008r.
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa
TELEFONY
58-49-620
58-49-623
58-49-621
RECEPCJA
REFERAT SPRAW Z URZDU
KANCELARIA
Szanowni Pastwo
Koleanki i Koledzy Adwokaci
Izby Adwokackiej w Warszawie
Uchwała SN sygn. III CZP 142/07
Szanowne Koleanki! Szanowni Koledzy!
W uchwale Sdu Najwyszego stwierdza si, e zwolnienie od kosztów
sdowych w sprawie, przyznane w postpowaniu przed sdem powszechnym,
nie obejmuje postpowania kasacyjnego. Konsekwencj takiego stwierdzenia jest fakt,
i
pełnomocnictwo
procesowe
nie obejmuje
z
samego
prawa
umocowania
do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postpowaniu kasacyjnym.
To oznacza w praktyce, e osoby, które chc zwolnienia z opłat sdowych
i co za tym idzie pełnomocnika z urzdu w postpowaniu kasacyjnym, s zobligowane
do złoenia odrbnego wniosku do sdu, w którym toczy si dana sprawa czyli
do II instancji.
Sd Najwyszy uchwale tej nadał moc zasady prawnej.
Z powaaniem,
adw. Jakub Jacyna
Członek ORA w Warszawie

Podobne dokumenty