NA MIESIĄC MAJ DLA DZIECI 5,6

Transkrypt

NA MIESIĄC MAJ DLA DZIECI 5,6
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA MIESIĄC MAJ
DLA DZIECI 5,6-LETNICH GRUPA „BIEDRONKI”
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Jestem Europejczykiem.
2. Muzyka jest wszędzie
3. Nasi rodzice
4. Lubimy to samo, a każdy z nas jest inny
Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
-stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku.
Polska w Europie
Zainteresowanie Unią Europejską
- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami
-wyjaśnienie, jakie znaczenie ma dla Polski przynależność do Unii Europejskiej
- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej
- poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państw
należących do UE.
W świecie sztuki. - Muzyka
Wyrażanie muzyki ruchem
- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
Rozwijanie twórczości muzycznej
- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie;
nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują, czym
się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd,
charakter)
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków
rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne(lub z pomocą nauczyciela) wykonanie
upominku,
- wypowiadanie się na temat rodziców - ich cech charakteru, przyzwyczajeń i nawyków,
kończenie zdań: Lubię, kiedy mama... Lubię, kiedy tata...
Wzmacnianie więzów w rodzinie- okazywanie sobie wzajemnego szacunku (np. szanowanie przyzwyczajeń, odmowy
uczestnictwa w danych sytuacjach, nie przeszkadzanie w odpoczynku, pracy).
Nasza Ziemia - Poznawanie świata
- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych,
w jakich żyją
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie
uwagi na równość praw wszystkich ludzi).
Rozwijanie zainteresowań czytaniem
- rozwiązywanie rebusów i krzyżówek;
- poznanie liter: j, f, ł
- zabawy i ćwiczenia utrwalające poznane litery;
- zabawy słowne
Nasza edukacja matematyczna:
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach;
- zapoznanie ze znakami matematycznymi.
- próby rozwiązywania zadań tekstowych

Podobne dokumenty