News Release - Erste Securities Polska SA

Komentarze

Transkrypt

News Release - Erste Securities Polska SA
Informacja prasowa
Internetowa platforma
działalność w Polsce
12 kwietnia 2012
Erste
–
brokerjet
rozpoczyna
Polscy inwestorzy zyskują dostęp do 27 rynków międzynarodowych dzięki wyjątkowej
platformie tradingowej dostępnej od maja 2012r.
Dostęp do transakcji w czasie rzeczywistym w różnych walutach, 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu; dostęp do wielu instrumentów i lokalizacji
Globalny zasięg połączony z lokalnym, spersonalizowanym wsparciem dla klientów –
wszystkie usługi dostępne w języku polskim
brokerjet, spółka należąca do Erste Group,
wprowadza na polski rynek swoją internetową
platformę. Dzięki współpracy z Erste Securities
Polska, brokerjet oferuje możliwość prowadzenia
działalności inwestycyjnej za pośrednictwem platformy
dostępnej w wielu wersjach językowych (również po
polsku) oraz zapewnia klientom dostęp do 27
najważniejszych
światowych
giełd.
Platforma
zapewnia dostęp 24/7 do transakcji prowadzonych w
czasie rzeczywistym, obejmując wszystkie typy zleceń
oraz limitów dotyczących transakcji i ich realizacji.
“Zdecydowaliśmy się rozpocząć działalność brokerjet
w Polsce, ponieważ dostrzegamy duży potencjał tego
Zasięg oferowany przez brokerjet
rynku. Współpraca z Erste Securities Polska pozwoli
nam skorzystać z wiedzy tego doświadczonego uczestnika polskiego rynku finansowego, jak również
zaoferować naszym klientom dostęp do usług w ich ojczystym języku” – komentuje Wolfgang SieglCachedenier, Członek Zarządu brokerjet. „Według przeprowadzonych badań1, 78% inwestorów składa
zlecenia online. To pokazuje potencjał rozwiązań dostępnych za pośrednictwem internetu, takich jak
brokerjet, które pozwalają na dostęp do platformy o każdej porze dnia i z każdego miejsca. Dzięki
temu inwestorzy zyskują nieograniczone możliwości, szeroki dostęp do wielu rynków, a jednocześnie
mogą tworzyć swoją własną strategię inwestycyjną” mówi Siegl-Cachedenier.
“Rozpoczęcie działalności platformy brokerjet jest uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty dla
klientów indywidualnych którzy poszukują nowych możliwości do inwestowania na rynkach innych niż
polski” wyjaśnia Andrzej Tabor, Członek Zarządu Erste Securities Polska. “Wykorzystujemy zarówno
know-how Erste Group jako wiodącego dostawcy usług finansowych we wschodniej części Unii
Europejskiej, jak i lokalną wiedzę ekspercką polskiego zespołu. Oprócz bieżącej obsługi naszych
klientów, planujemy również zapewnienie im dodatkowego wsparcia w postaci webinariów oraz
specjalnych warsztatów” – dodaje Tabor.
1
Dane oparto na wynikach badania GfK, przeprowadzonego w czerwcu 2010r. na grupie 451 inwestorów (badanie
ilościowe online)
1/2
Nieograniczone możliwości inwestycyjne połączone z maksymalnym bezpieczeństwem
brokerjet zapewnia bogatą ofertę instrumentów inwestycyjnych: akcje, certyfikaty, warranty, jednostki
funduszy inwestycyjnych, certyfikaty ETF oraz ponad 4 tys. krajowych oraz zagranicznych funduszy
inwestycyjnych. Dodatkowe korzyści to pożyczki zabezpieczone zagranicznymi papierami
wartościowymi, cross-selling/arbitraż, brak opłat za przechowywanie oraz prosta, w pełni zintegrowana
funkcja składania zleceń w obrocie bezpośrednim.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa każdy z użytkowników platformy zostaje
zaopatrzony w klucz transakcyjny. Jest to token, który generuje kod składający się z sześciu cyfr
wprowadzany tak, jak hasło. Można z niego skorzystać z poziomu każdego terminalu, laptopa, czy
komputera stacjonarnego. Dynamiczny kod cyfrowy zmienia się co 60 sekund, co całkowicie eliminuje
ryzyko oszustwa.
Polska platforma rozpocznie działalność w maju 2012r. Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są za
pośrednictwem strony internetowej: www.brokerjet.pl/
O brokerjet
Brokerjet został założony latem 2001r. przez ecetra Central European e-finance AG (skrót ecetra
oznacza Erste Bank Central European Trading), spółkę zależną, będącą w stu procentach własnością
Erste Bank Group. brokerjet posiada licencję bankową oraz wyróżnia się najwyższymi standardami
bezpieczeństwa w obrocie papierami wartościowymi online, szybkim oraz bezpośrednim dostępem do
najważniejszych światowych giełd oraz wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami.
Usługa brokerjet dostępna jest obecnie w czterech krajach: w Austrii, gdzie ma siedzibę centrala,
Czechach, na Słowacji i w Słowenii. Obecnie platforma obsługuje ponad 56 tys. klientów, a ich liczba
stale rośnie.
O Erste Securities Polska
Erste Securities Polska S.A., wchodząca w skład struktur Erste Group Bank AG, powstała w 1995r. i
jest obecnie jednym z czołowych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka
oferuje pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu
papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i
towary, jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej.
Departament prasowy:
Hana Cygonková (Head of External communications)
Doris Hartl (Group Press Officer)
Carmen Staicu (Group Press Officer)
Tel: +43 50100 - 11675
Tel: +43 50100 - 11676
Tel: +43 50100 - 11681
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Erste Group, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849
Erste Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 50 tys. pracowników
obsługuje 17 mln klientów poprzez 3,2 tys. oddziałów w 8 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja,
Serbia i Ukraina). Na dzień 30 września 2011 roku, Erste Group osiągnęło łączną wartość aktywów na poziomie 216,1 mld
EUR, zysk operacyjny w wysokości 2.631,9 mln EUR oraz wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 52,4%.

Podobne dokumenty