Kursy Walutowe - Bank Millennium

Komentarze

Transkrypt

Kursy Walutowe - Bank Millennium
30 grudnia 2016
Biuro Analiz Makroekonomicznych
[email protected]
Informacje na dziś
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
+48 22 598 22 38

Urszula Kryńska
Ekonomistka
+48 22 598 20 10
Wydarzenia i komentarze

Mateusz Sutowicz
Analityk rynków finansowych
+48 22 598 22 36
Kursy walut
EUR/PLN
PL: Dziś o 14.00 GUS poda wstępny szacunek inflacji za grudzień. Szacujemy, że
ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5% r/r po tym jak nie zmieniły
się w ujęciu rok do roku w listopadzie. Pojawieniu się inflacji sprzyja wzrost cen
żywności i paliw, potęgowany przez efekty bazowe w cenach paliw.
Δ%
4,4120
0,2%
USD/PLN
4,2196
-0,4%
CHF/PLN
4,1140
0,0%
EUR/USD
1,0460
0,6%
Rynek Pieniężny
(%)
Δ bps
WIBOR 1M
1,66
0
WIBOR 3M
1,73
0
Obligacje PL
(%)
Δ bps
2Y
1,99
0
5Y
2,79
3
10Y
3,53
6
IRS PLN
(%)
Δ bps
2Y
1,94
0
5Y
2,35
1
10Y
2,86
2
Obligacje bazowe
(%)
Δ bps
DE 10Y
0,17
-3
US 10Y
2,49
-6
Giełdy
pkt.
Δ%
WIG 30
2239,8
0,7
S&P 500
2251,5
0,0
Nikkei 225
19145,1
-1,3
CH: Polski złoty znalazł się wśród 11 walut, o które China Foreign Exchange
Trade System (CFETS) rozszerzy od 1 stycznia 2017 r. koszyk walutowy służący do
wyznaczania indeksu juana. Wśród nowych walut w koszyku znalazły się m.in.
południowoafrykański rand, węgierski forint i turecka lira. Waga złotego w
koszyku została ustalona na 0,0066%. Jednocześnie zmniejszona została waga
dolara amerykańskiego w koszyku do 22,4% z 26,4%.
Rynki na dziś
Mimo dynamicznych zmian na rynku eurodolara podczas azjatyckiej części sesji nie
oczekujemy, aby miało to przełożenie na wycenę złotego podczas ostatniej sesji
mijającego roku. Wpływu na notowania polskiej waluty oraz SPW nie powinna mieć
także publikacja szacunku inflacji za grudzień. Konsekwentnie podtrzymujemy nasze
oczekiwania z poprzednich tygodni, iż na dzisiejszym fixingu kurs EUR/PLN wyniesie
4,40.
Źródło: Reuters
Zamknięcia dnia poprzedniego godz. 16.30, zmiana dzienna
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 1
Rynek krajowy
Kursy walutowe EUR/PLN i EUR/USD
4,50
1,13
4,45
1,11
4,40
1,09
4,35
1,07
4,30
1,05
4,25
1,03
EURPLN
EURUSD /prawa skala/
Źródło: Reuters
Rentowności polskich obligacji [%]
3,8
3,4
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4
Złoty bez większych wahań w relacji do euro podczas czwartkowej sesji. Kurs EUR/PLN
wzorem poprzednich dni poruszał się nieco powyżej poziomu 4,40 utrzymując
niewielką aktywność z okresu świątecznego. Zdecydowanie ciekawszy przebieg miały
notowania krajowego długu, które systematycznie zwyżkują w rentownościach w
trwających tygodniu. Wczoraj wzrost dochodowości przyspieszył w reakcji na
komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie podaży SPW na styczeń oraz cały kwartał.
Pamiętać jednak należy, iż czwartkowy wzrost rentowności 10-latki o 6 bps do 3,53%
miał miejsce przy niskiej płynności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort
finansów w pierwszym kwartale MinFin planuje przeprowadzić 5-6 przetargów
sprzedaży obligacji łącznie za 25,0-38,0 mld PLN. W samym styczniu natomiast na
dwóch przetargach oferowane będą obligacje łącznie za 8 – 16 mld PLN. W najbliższy
czwartek oferowane będą – zgodnie z nowymi wytycznymi – papiery
OK0419/PS0422/WZ1122/WZ0126/DS0727 za 3,0 do 6,0 mld PLN. Z kolei 23 stycznia
resort zaoferuje obligacje OK0419/PS0422/WZ1122/WZ0126/DS0727 i prawdopodobnie
obligacje typu WS albo IZ na kwotę 5,0-10,0 mld PLN. W styczniu Ministerstwo
Finansów powróci również do sprzedaży bonów skarbowych. Komentując zmiany w
portfelu inwestorów zagranicznych po listopadzie resort poinformował, iż miał miejsce
odpływ inwestorów zagranicznych z krajowego rynku SPW, będący pochodną sytuacji
na rynkach światowych po wyborach prezydenckich w USA. Łączne zaangażowanie
nierezydentów spadło o 10 mld PLN, z tego 5,5 mld PLN dotyczyło inwestorów ze
Stanów Zjednoczonych i Luksemburga, głównie funduszy inwestycyjnych, a 4,6 mld
PLN - rachunków zbiorczych. W tym samym czasie zagraniczne banki centralne i
instytucje publiczne zwiększyły swoje zaangażowanie, łącznie o 0,8 mld PLN.
Jednocześnie w grudniu obserwowany był spory napływ inwestorów zagranicznych.
Rynki zagraniczne
Spread PL 10Y vs. DE 10Y
2Y
5Y
10Y
W czwartek eurodolar zanotował blisko centowy tj. najwyższy od niemal czterech
tygodni wzrost notowań. Mimo to kurs EUR/USD nadal pozostawał w ramach
krótkoterminowego kanału wzrostowego. Relatywnie niewielkie zmiany towarzyszyły
wczorajszej wycenie także pozostałych głównych par walutowych. Z kolei wycenie
obligacji na rynkach bazowych towarzyszył spadek rentowności. Dochodowość Bunda
obniżyła się o 3 bps do 0,17%, a amerykańskiej 10-latki o 6 bps do 2,49%.
Źródło: Reuters
Rentowności obligacji USA i Niemiec [%]
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
10Y DE
10Y US
Źródło: Reuters
Ceny surowców [USD]
1350
60
1300
55
1250
50
1200
45
1150
1100
40
Złoto /lewa skala/
Ropa naftowa Brent
Źródło: Reuters
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 2
Kalendarium
Data
Godz.
Wskaźnik/Wydarzenie
Kraj
Okres
Poprzednie
dane
Aktualne
dane
Konsensus
(prognoza
Millenium)
12/23 10:00
Stopa bezrobocia
Polska
Listopad
8.2%
8.2%
8.2%
12/23 16:00
Sprzedaż nowych domów
USA
Listopad
563k
592k
575k
12/23 16:00
Indeks uniwersytetu Michigan
USA
Grudzień
93.8
98.2
98.0
12/27 16:00
Indeks Conference Board
USA
Grudzień
107.1
113.7
108.5
12/28 16:00
Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m
USA
Listopad
0.1%
-0.2%
0.5%
12/29 10:00
Podaż pieniądza M3 r/r
EU
Listopad
4.4%
4.8%
4.4%
12/29 14:30
Liczba nowych bezrobotnych
USA
Grudzień
275k
265k
265k
12/30 14:00
Inflacja CPI r/r
Polska
Grudzień
0.0%
01/02 09:00
PMI w przemyśle
Polska
Grudzień
51.9
01/02 09:55
PMI w przemyśle
Niemcy
Grudzień
55.5
55.5
01/02 10:00
PMI w przemyśle
EU
Grudzień
54.9
54.9
0.5% (0.5%)
Źródło: Reuters, Bloomberg, Millennium Bank S.A., Parkiet
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 3
Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w
celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy
osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów
finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego
pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej
informacji.