Komentarz Banku Millennium

Komentarze

Transkrypt

Komentarz Banku Millennium
9 marca 2016
Biuro Analiz Makroekonomicznych
[email protected]
Informacje na dziś
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
+48 22 598 22 38

Brak istotnych publikacji w kalendarium.
Wydarzenia i komentarze
Urszula Kryńska
Ekonomistka
+48 22 598 20 10

PL: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceministra rodziny, pracy i
polityki społecznej szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego nie
zmieniła się w lutym i wyniosła 10,3%. W związku z tym, ze luty jest trudnym
miesiącem na rynku pracy, stabilizacja osiągnięta w tym miesiącu oznacza
spadek stopy bezrobocia po odsezonowaniu, do poziomów zbliżonych do minimów
po transformacji ustrojowej. Sytuacja na rynku pracy jest więc bardzo dobra, a
luty jest kolejnym miesiącem systematycznego wzrostu liczby zgłaszanych przez
pracodawców wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Liczba ofert pracy
była wyższa o ponad 33% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

EU: PKB w strefie euro wzrósł w Q4 o 0,3% kw./kw. i był zgodny z wstępnym
szacunkiem. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 1,6% r/r, podczas gdy
wcześniej szacowano 1,5% r/r. Był to taki sam wynik jak w Q3 i Q2.
Mateusz Sutowicz
Analityk rynków finansowych
+48 22 598 22 36
Kursy walut
Δ%
EUR/PLN
4,3253
0,0%
USD/PLN
3,9209
-0,6%
CHF/PLN
3,9448
-0,2%
EUR/USD
1,1030
0,6%
Rynek Pieniężny
(%)
Δ bps
WIBOR 1M
1,56
0
WIBOR 3M
1,67
0
Obligacje PL
(%)
Δ bps
2Y
1,45
-1
5Y
2,18
-2
10Y
2,94
-1
IRS PLN
(%)
Δ bps
2Y
1,50
-3
5Y
1,77
-3
10Y
2,23
-4
Obligacje bazowe
(%)
Δ bps
DE 10Y
0,17
-5
US 10Y
1,82
-9
Giełdy
pkt.
Δ%
WIG 30
2100,3
-1,0
S&P 500
1980,1
-1,1
Nikkei 225
16783,2
-0,8
Rynki na dziś
Dzisiejsze notowania na rynkach finansowych zdominuje oczekiwanie na jutrzejszy
wynik posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Nie oczekujemy większej
zmienności zarówno notowań eurodolara, obligacji bazowych, jak i walut koszyka
emerging markets. Stabilizacji złotego dodatkowo sprzyjać będzie rozpoczynające
się jutro dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Źródło: Reuters
Zamknięcia dnia poprzedniego godz. 16.30, zmiana dzienna
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 1
Rynek krajowy
Kursy walutowe EUR/PLN i EUR/USD
4,50
1,14
4,45
1,12
4,40
1,10
4,35
1,08
4,30
4,25
1,06
4,20
1,04
EURPLN
EURUSD /prawa skala/
Źródło: Reuters
Rynki zagraniczne
Rentowności polskich obligacji [%]
W oczekiwaniu na wynik czwartkowego posiedzenia ECB niewielkim zmianom podlegały
też notowania eurodolara. Także na rynkach globalnych inwestorzy wstrzymują się z
decyzjami do czwartku. W ciągu dnia kurs EUR/USD poruszał się w wąskim przedziale
1,1000-1,1057.Wyhamowała także zwyżka kursu EUR/CHF, który w trakcie
wczorajszych notowań oscylował wokół poziomu 1,0960. Większa zmienność widoczna
była na bazowych rynkach długu. W trakcie wczorajszej sesji dochodowość papierów
amerykańskich spadła o 9 bps i obecnie 10-latka notowana jest z rentownością 1,82%.
W nieco mniejszej skali, bo o 5 bps zyskały Bundy, które obecnie notowane są z
rentownością 0,17%.
3,8
3,4
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4
1,0
Spread PL 10Y vs. DE 10Y
2Y
5Y
Wtorkowa sesja nie przyniosła większych zmian na krajowym rynku walutowym.
Dominuje atmosfera wyczekiwania na czwartkowe posiedzenie EBC. Dodatkowo
wczorajsze kalendarium danych nie zawierało publikacji ważnych dla rynku danych
makroekonomicznych. Notowania złotego poruszały się w relatywnie wąskim
przedziale, czemu sprzyjała też stabilizacja na rynku eurodolara. Kurs EUR/PLN
poruszał się w ciągu dnia w przedziale 4,3180-4,3412, natomiast USD/PLN 3,91003,9395. Po sześciu sesja spadkowych, wczoraj wzrosły notowania kursu CHF/PLN, w
reakcji na wyhamowanie zwyżki EUR/CHF. Rynek czeka na nowe impulsy, a te pojawią
się w trakcie czwartkowej sesji po posiedzeniu ECB. Spokojny przebieg miały
notowania na rynku papierów skarbowych, choć na rynku obligacji utrzymują się
pozytywne nastroje. Nieznacznie na wartości zyskały obligacje wzdłuż całej krzywej
dochodowości, choć zakres zmian był niewielki.
10Y
Źródło: Reuters
Rentowności obligacji USA i Niemiec [%]
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
10Y DE
10Y US
Źródło: Reuters
Ceny surowców [USD]
1300
50
1250
45
1200
40
1150
35
1100
1050
30
1000
25
Złoto /lewa skala/
Ropa naftowa Brent
Źródło: Reuters
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 2
Kalendarium
Data
Godz.
03/04 14:30
Wskaźnik/Wydarzenie
Kraj
Okres
Poprzednie
dane
Aktualne
dane
Konsensus
(prognoza
Millenium)
USA
Styczeń
-$43.36b
45.7b
-$44.00b
03/04 14:30
Bilans handlowy
Zmiana zatrudnienia poza sektorem
rolniczym
USA
Luty
172k
242k
195k
03/04 14:30
Stopa bezrobocia
USA
Luty
4.9%
4.9%
4.9%
03/07 08:00
Zamówienia fabryczne WDA r/r
Niemcy
Styczeń
-2.2%
1.1%
0.0%
03/07 10:30
Indeks nastrojów konsumenckich Sentix
EU
Marzec
6.0
5.5
8.3
03/07 14:00
Stan rezerw NBP [mld EUR]
Polska
Luty
91.4
90.6
03/08 08:00
Produkcja przemysłowa WDA r/r
Niemcy
Styczeń
-1.3%
2.2%
-1.6%
03/08 11:00
PKB SA r/r
EU
4Q
1.6%
1.6%
1.5%
03/09 13:00
Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA
USA
03/10 08:00
Bilans handlowy
Niemcy
03/10 13:45
Decyzja w sprawie stóp procentowych
03/10 14:30
-4.8%
Styczeń
18.8b
17.5b
EU
0.050%
0.050%
Liczba nowych bezrobotnych
USA
278k
275k
03/11 08:00
Inflacja CPI r/r
Niemcy
0.0%
0.0%
03/11
Decyzja w sprawie stóp procentowych
Polska
1.50%
1.50% (1.50%)
03/14 11:00
Produkcja przemysłowa WDA r/r
EU
Styczeń
-1.3%
03/14 14:00
Podaż pieniądza M3 r/r
Polska
Luty
10.2%
Luty
10.0%
Źródło: Reuters, Bloomberg, Millennium Bank S.A., Parkiet
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 3
Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w
celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy
osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów
finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego
pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej
informacji.