Wkrętaki pneumatyczne : Wkrętarka pneumatyczna RRI

Transkrypt

Wkrętaki pneumatyczne : Wkrętarka pneumatyczna RRI
Wkr?taki pneumatyczne : Wkr?tarka pneumatyczna RRI-SA30511
Wkr?tarka pneumatyczna RRI-SA30511
Zakres 3,5-11,0Nm - profesjonalny wkr?tak do zastosowa? w produkcji i monta?u o du?ej dok?adno?ci
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Ró?nica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto: 4895,40 z?
Cena netto po rabacie: 3980,00 z?
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 4895,40 z?
Cena sprzeda?y netto: 3980,00 z?
Kwota rabatu:
Zadaj pytanie o produkt
Producent: Red Rooster Industrie
Szczegó?y produktu
Wkretaki pneumatyczne Red Rooster z odcinaj?cym sprz?g?em maj? du?y zakres momentu obrotowego, s? bardzo dok?adne i maj? niski poziom drga?, bardzo ergonomiczny kszta?t i niski poziom ha?asu.
Specjalna konstrukcja sprz?g?a ??czy niskie si?y reakcji z wysok? powtarzalno?ci? momentu obrotowego.
To narz?dzie pneumatyczne jest przeznaczone do pracy w przemy?le monta?owym, gdzie stosowane s? ??czniki gwintowane.
Charakterystyka:
* Nowy projekt obudowy z mi?kkim chwytem
* dwustronne obroty
1 / 2
Wkr?taki pneumatyczne : Wkr?tarka pneumatyczna RRI-SA30511
* wyciszony wylot powietrza
* ergonomiczny uchwyt, push-to-start(uruchamianie przez docisk)
* ?atwa regulacja momentu obrotowego
Aby zmniejszy? ryzyko b??dnych wkr?ce? podczas monta?u, mo?na zastosowa? kontroler Poka Yoke YTC - 3 oferuj?cy ogromne mo?liwo?ci w po??czeniu z wkr?takami serii RRI - S.
Seria wkr?taków pneumatycznych RRI - S posiada (w modelach pistoletowych, modelach k?towych i prostych uruchamianych d?wigni? - port sygna?u ( M5 z gwintem ). Z??czka do w??a do 4 mm PU i przewód dostarczane jako cz??? standardowego wyposa?enia. Port sygna?u odbiera sygna? (ci?nienie powietrza) , gdy mechanizm odcinaj?cy zosta? aktywowany, co wskazuje ?e nast?pi?o prawid?owe dokr?cenie.
Specyfikacja:
Ci?nienie zasilania (Bar)
6,3
Wymiar E (mm)
13,5
Wymiar C (mm)
15,8
Wymiar B (mm)
30,5
D?ugo?? wymiar A (mm)
350
Poziom ha?asu (dB(A))
72
Poziom wibracji (m/s²)
< 2,5
Przewód zasilaj?cy (mm)
Gniazdo zasilania
6,5
PT 1/4"
Waga (kg)
1,36
Zu?ycie powietrza (l/s)
12
Moment obrotowy (Nm)
3,5 - 11,0
Liczba obrotów/min
Uruchamianie
Bolt capacity (mm)
Gniazdo bitów
550
D?wignia
6
1/4"
Zgodno??
EN ISO 11148-6
Producent
Red Rooster Industrie
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty