Dereszowska

Komentarze

Transkrypt

Dereszowska
Dostępność
Makijaż
50.
komunikacyjna jubileuszowy
na lato,
miast
mocny
Festiwal
Małopolski
im. Kiepury czy naturalny
D O W I A D O M O Ś CI
D O W Y B O RU
DO KO LO RU
str. 4-5
str. 6-7
str. 14-15
SIERPIEŃ
NR 8/2016 (24)
Jesteśmy
także ...
NA MAŁOPOLSKICH
SZLAKACH
ROWEROWYCH
STR. 10-11
NA WYSPACH
MORZA
ŚRÓDZIEMNEGO
BEZPŁATNY MAGAZYN
MAŁOPOLSKICH
DWORCÓW
AUTOBUSOWYCH S.A.
STR. 12-13
ISSN 2449-6316
a
k
s
w
o
z
s
e
r
De
ANNA
IENIAĆ
M
Z
E
C
H
C
ŚWIAT
str. 8-9
KRAKÓW
Ogólnopolska infolinia o rozkładach
703 403 340
KRÓTKA.
ENCYKLOPEDIA.
PODRÓŻNA.
INFORMACJA
PON.-PT: 7-20, SOB., ND.: 9-17
KASY BILETOWE:
PON.-ND.: 7-19.45
POCZEKALNIA
PON.–ND.: 6- 22
W godzinach nocnych czynna poczekalnia
nocna z dostępem do toalet i bieżącej
informacji o odjazdach
„Młodość to stan ducha”
Koszt to 2,10 netto za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
Wirtualna podróż po dworcu
MDA.MALOPOLSKA.PL/PANORAMA
NOWY SĄCZ
INFORMACJA AUTOBUSOWA
I KASY BILETOWE
PON.-PT.: 6-18.45,
SOB.:7-16.45, ND.: 9-18.45
POCZEKALNIA
PON.-ND.: 6-22
Kącik dla dzieci
FOT. ANNA PETELENZ
Możliwość zakupu biletu w 30-dniowej
przedsprzedaży (na wybrane kursy)
W W W.M DA.M A LO P O L S K A.P L
Archeolodzy na dworcu
392 347
Podczas prac przy rozbudowie krakowskiego
dworca MDA natrafiono na fundamenty budynków z przełomu w. XIX i XX. Znalezisko to wymagało badań archeologicznych, które wstrzymały
na jakiś czas prace budowlane.
tylu nas odwiedziło krakowski dworzec MDA w pierwszych dwóch tygodniach lipca.
Jak pisaliśmy, na dworcu, zamontowane zostały specjalne urządzenia, dzięki którym
przekonamy się precyzyjnie, ilu
pasażerom służy nasz obiekt.
Urządzenia zainstalowane zostały przy każdym wejściu i liczą
one zarówno wchodzących, jak
i wychodzących.
1. PODJAZD
DLA INWALIDÓW
ROAD FOR
DISABLED PERSON
2. ZEJŚCIE
NA PŁYTĘ DOLNĄ
WAY TO BOTTOM
PLATFORM
3. WINDA
LIFT
4. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
5. KANTOR
EXCHANGE
OFFICE
MDA KRAKÓW
PŁYTA GÓRNA
UPPER FLOOR
6. TOALETA DAMSKA
WOMEN TOILET
7. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
8. TABLICA
ODJAZDÓW
DEPARTURES
9. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
10.POCZEKALNIA
DEPARTURE
LOUNGE
11.WINDA
LIFT
12.TABLICA ROZKŁADU
JAZDY Z MDA
TIMETABLE
13.BANKOMAT
CASH MACHINE
14.BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
15.KASY
TICKET OFFICE
16.INFORMACJA
INFORMATION
CENTRE
17.TOALETY 24H
24H TOILETS
18.POCZEKALNIA
NOCNA
24H DEPARTURE
LOUNGE
19.PRZECHOWALNIA
BAGAŻU
LEFT LUGGAGE
20.KSIĄŻKOMAT
BOOK MACHINE
21.KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
22.WINDA
LIFT
Ojciec Leon Knabit był twarzą akcji promocyjnej
Województwa Małopolskiego „Młodość to stan
ducha” organizowanej w ramach Światowych
Dni Młodzieży. Plakat nawiązywał do słynnego
brytyjskiego plakatu z czasów II wojny światowej
Keep Calm and Carry On (zachowaj spokój i rób
swoje), które miało być przesłaniem króla Jerzego VI do obywateli Zjednoczonego Królestwa. Co
ciekawe, mimo, że plakat w swej podstawowej
formie miał 2,5 mln nakładu, został całkowicie
zapomniany. Jego ponowna kariera zaczęła się
od r. 2000, od czasu przypadkowego odkrycia jest
jednym z najczęściej przetwarzanych sloganów
promocyjnych i wizerunkowych. Warto dodać, że
ojciec Leon podczas sesji zdjęciowej miał na sobie
koszulkę z napisem Keep Calm and Ora et Labora
(zachowaj spokój, módl się i pracuj).
Najdroższy i najdłuższy autobus świata
Jak podaje portal ivi.fraunhofer.de, w Niemczech powstał najdroższy i jeden z najdłuższych
autobusów świata. AutoTram Extra Grand
wyposażono w dwa potężne silniki diesla. Pod
względem technicznym, AutoTram Extra Grand
to jeden z najciekawszych modeli autobusów,
jakie kiedykolwiek powstały. Pojazd mierzy sobie 31 metrów długości, ma 4 osie skrętne, a na
swój pokład może zabrać do 256 pasażerów,
co jest ewenementem jak na autobus tej klasy.
AutoTram Extra Grand kosztuje niespełna 10
milionów dolarów.
PO
DRO
DZE
BEZPŁATNY MAGAZYN
MAŁOPOLSKICH DWORCÓW
AUTOBUSOWYCH S.A.
MDA KRAKÓW
PŁYTA DOLNA
MDA NOWY SĄCZ
1. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
2. KANTOR
EXCHANGE OFFICE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. TOALETY
TOILETS
5. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
6. BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
7. POCZEKALNIA
DEPARTURE LOUNGE
8. KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
9. KASY, INFORMACJA
TICKET OFFICE,
INFORMATION CENTRE
BOTTOM FLOOR
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
1. WINDA
LIFT
2. BANKOMAT
CASH MACHINE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. WINDA
LIFT
5. WINDA , WEJŚCIE
DO BUDYNKU
LIFT, ENTRANCE
6. TOALETY
TOILETS
7. KASY
TICKET OFFICE
WYDAWCA:
Grupa Jagiellonia sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
PROJEKT MAGAZYNU:
Adrianna Pulchny,
Maciej Kwaśniewski
DYREKTOR WYDAWNICZY:
Maciej Kwaśniewski
[email protected]
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Liss,
[email protected]
OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Jaffa Art&Design,
[email protected]
KOREKTA:
Katarzyna Ratecka-Młódzik
DRUK: Drukarnia Printgraph
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Anna Dereszowska
autor: Radosław Nawrocki / FORUM
rys: vectezezy.com
NAKŁAD: 10 tys. egz.
DO ODKRYCIA
CZEKAJĄC NA AUTOBUS
najszybciej
OKOŁO
10 MLN
po małopolsce
DO STOLICY MAŁOPOLSKI NAJSZYBCIEJ MOŻNA
SIĘ DOSTAĆ KOMUNIKACJĄ DROGOWĄ. DO
KRAKOWA W PRZECIĄGU 60 MINUT DOJEDZIE
PRAWIE DWIE TRZECIE MIESZKAŃCÓW
NASZEGO REGIONU.
PASAŻERÓW
Tak wynika z raportu dostępności komunikacyjnej
największych miast w Małopolsce opracowanego
przez Małopolskie Obserwatorium
Rozwoju Regionalnego.
ROCZNIE OBSŁUGUJE
KRAKOWSKI DWORZEC
AUTOBUSOWY MDA
PO DRODZE I PO TORACH
Można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do
Krakowa. Pod względem dostępności Kraków jest
liderem w Małopolsce i wyraźnie wyprzedza drugi
w rankingu Chrzanów. Niemal dwie trzecie mieszkańców Małopolski (bez Krakowa) mieszka w zasięgu
60 minut dojazdu do stolicy województwa, a niemal
100 procent Małopolan jest w stanie dojechać do Krakowa w ciągu 2 godzin (wyłączając mieszkańców Muszyny, Krynicy i Uścia Gorlickiego). Na drugim biegunie dostępności drogowej znajduje się Oświęcim.
Tylko 20 procent Małopolan jest w stanie dojechać
do niego ze swojego miejsca zamieszkania w ciągu 60
minut. Słabo dostępne są również Nowy Targ i Nowy
Sącz, co jest spowodowane położeniem na uboczu
głównych dróg.
Badania pokazują, że podróżowanie koleją do dużych
ośrodków miejskich naszego regionu wypada nieco
gorzej. Z raportu wynika, że obecnie najlepiej dostępnymi miastami w ruchu kolejowym są Trzebinia
i Chrzanów, które zawdzięczają taką dostępność położeniu na głównej trasie i bliskości aglomeracji śląskiej.
Znacznie gorzej, w porównaniu do np. transportu
autobusowego, wypada podróżowanie koleją do Nowego Targu, Zakopanego czy Nowego Sącza.
FUNKCJONALNIE I KOMFORTOWO
Na poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie
województwa małopolskiego wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest na pewno rozbudowywana
sieć połączeń autobusowych, do czego przyczyniają
się Małopolskie Dworce Autobusowe. – Z krakowskiego dworca MDA w ramach działalności odprawianych jest dziennie niemal 1200 kursów, a z dworca
4 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
POLSKIE DROGI
243 tys. km drogi gminne
125 tys. km drogi powiatowe
28 tys. km drogi wojewódzkie
3 tys. km autostrady, drogi ekspresowe
19 tys. km linie kolejowe
w Nowym Sączu ponad 500. Spółka posiada umowy na
świadczenie obsługi pasażerskiej z ponad 200 przewoźnikami. Rocznie w ramach obsługi pasażerskiej z usług
Małopolskich Dworców Autobusowych korzysta około
13 mln podróżnych – wylicza Jacek Zieliński, dyrektor
operacyjny MDA. To więcej niż lotnisko w Balicach
i dworzec kolejowy razem wzięte. Powiększająca się
popularność transportu autobusowego spowodowała
konieczność rozbudowy krakowskiego dworca. – Dla
zwiększenia funkcjonalności i komfortu pasażerów budowane są obecnie między innymi nowe stanowiska
postojowe i perony. Powstaną dodatkowe kasy i punkt
obsługi podróżnych. Dzięki inwestycji przepustowość
dworca zwiększy się o 20 procent – mówi Marcin Fall,
prezes Małopolskich Dworców Autobusowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień tego
roku.
WIĘCEJ ZNACZY SZYBCIEJ
Drugim ważnym czynnikiem poprawy dostępności
komunikacyjnej w obrębie województwa jest rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej. Z tą pierwszą w ostatnich latach jest trochę lepiej. Po otwarciu
autostrady A4 na wschód poprawiła się dostępność
miast leżących w tamtej części województwa. Widać
to choćby na przykładzie Tarnowa. W latach 20112014 niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób, które mogą dojechać do niego w mniej niż 2 godziny.
Oprócz autostrady A4 stanowiącej kręgosłup układu
drogowego, w Małopolsce powstają nowe drogi wojewódzkie i powiatowe poprawiające dostępność komunikacyjną. Od niedawna kierowcy mogą korzystać
z zachodniej obwodnicy Nowego Sącza wraz z połączeniem miejscowości Brzezna z krajową 28. Trwa
budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku przebiegającym przez wschodnią część Krakowa, od węzła Rybitwy do węzła Igołomska, czyli tzw. trasy nowohuckiej. Wiosną tego roku zakończona została budowa
tzw. łącznika brzeskiego, czyli drogi między węzłem
Brzesko na A4 a drogą krajową nr 94. Rozstrzygają się
procedury na budowę odcinka drogi ekspresowej S7
Lubień – Rabka, czy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. To tylko kilka przykładów drogowych inwestycji wpływających na dostępność transportową. Powoli, ale poprawia się również infrastruktura kolejowa.
Remontowana jest trasa z Krakowa do Zakopanego,
Suchej Beskidzkiej, trwa również budowa łącznicy
Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Inwestycje
te powinny o kilkanaście minut skrócić podróż ze
stolicy Małopolski pod Giewont. Za trzy lata powinna
się natomiast zakończyć modernizacja linii kolejowej
Kraków – Katowice.
Z D A N I E M E K S P E R TA
DR ROBERT GUZIK
Zakład Rozwoju Regionalnego
Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostępność czasową w największym stopniu poprawiają
duże projekty – najczęściej finansowane i zarządzane na
poziomie krajowym: autostrady, trasy ekspresowe oraz
modernizacje głównych magistrali kolejowych. To one
najbardziej skracają czas podróży. Niemniej inwestycje
mniejszego kalibru – na przykład modernizacje i budowy
dróg wojewódzkich, powiatowych, miejskich wprawdzie
nie przynoszą znaczących zmian wskaźników dostępności
(czas dotarcia, liczba osób mieszkających w określonych
izochronach), ale są niezmiernie ważne z innych powodów, które można by określić jako miękkie wskaźniki
dostępności. Poprawiają komfort i bezpieczeństwo podróżowania, obniżają ryzyko nieplanowanego wydłużenia
czasu podróży, zmniejszają zużycie techniczne pojazdów
i odpowiadają za oszczędność paliwa przy płynnym i komfortowym ruchu.
Poprawa dostępności i komfortu podróżowania to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy na pokonywanie przestrzeni, to także jej mentalne kurczenie, inne postrzeganie odległości. W efekcie czego istnieje szansa na większe
dopasowanie rynku pracy poprzez wzrost mobilności.
ŹRÓDŁO: MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO
REKLAMA
W MAGAZYNIE
PO DRODZE
TRAFI
DO ICH RĄK
@ [email protected]

601 65 80 95
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 5
Do
wyboru
Do
wyboru
KULTURA ROZRYWKA SPORT
ALTERNATYWNIE
I TANECZNIE
JUBILEUSZ
CZAS ZACZĄĆ
MOCNE MĘSKIE KINO
bestsellerowej powieści Dominika Dána pod tym
samym tytułem.
Każdego roku w połowie sierpnia
dzięki tej imprezie Krynica-Zdrój jest
najbardziej rozśpiewanym miastem
w Polsce. Festiwal im. Jana Kiepury
– największe i najważniejsze wydarzenie kulturalne, odbywające się w Krynicy-Zdroju od 1967 roku – obchodzi w tym roku jubileusz
50-lecia.
Jubileuszowy festiwal potrwa od 13 do 20 sierpnia. Przez kolejne 8 festiwalowych dni odbędzie się
w sumie ponad 30 imprez, w tym: koncerty, spektakle, spotkania, a także warsztaty wokalne dla młodych śpiewaków. Na festiwalowych estradach wystąpi blisko 400 artystów z Polski i zagranicy, w tym
kilkudziesięciu śpiewaków oraz osiem orkiestr: Krynicka Orkiestra Zdrojowa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej,
Krakowska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Opery
Śląskiej, Krakowska Orkiestra Kameralna, Orkiestra
Kameralna Silesian Art Collective oraz Salonowa Orkiestra Camerata.
BAŁKANY
NAD POPRADEM
HOKEJOWA LIGA
MISTRZÓW
6 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
KRAKÓW
FOT. CRACOVIA
STARY SĄCZ
PANNONICA FOLK FESTIVAL,
STARY SĄCZ, 25-27 SIERPNIA
·
FESTIWAL IM. JANA KIEPURY,
KRYNICA-ZDRÓJ,
13-20 SIERPNIA
KRAKÓW LIVE FESTIVAL, MUZEUM
LOTNICTWA POLSKIEGO, 19 I 20 SIERPNIA
Pannonica Folk Festival.
Największy w Polsce
festiwal kultury bałkańskiej i węgierskiej zagra
w tym roku po raz czwarty. Na scenie zbudowanej
w szczerym polu w nadpopradzkich Barcicach
k. Starego Sącza wystąpią prawdziwe gwiazdy,
m.in.: Mahala Rai Banda z Rumunii, Dejan Petrović
Big Band z Serbii, węgierski Parno Graszt i polska
Dikanda, która jest najbardziej oczekiwanym zespołem, i którego powrotu na Pannonikę domaga
się festiwalowa publiczność.
„Czerwony Kapitan” to współczesny kryminał, pełen pościgów i scen
walki, odwołujący się do najlepszych wzorców gatunkowego kina
amerykańskiego, a jednocześnie
niepozbawiony oryginalności i lokalnej wschodnioeuropejskiej specyfiki. Całość jest adaptacją
Comarch Cracovia rozegra dwa spotkania
w ramach hokejowej Ligi
Mistrzów! To nie koniec
dobrych wiadomości –
zanim Mistrzowie Polski wejdą na lód, będą
z niego mogli skorzystać
mieszkańcy Krakowa,
dla których uruchomiona zostanie ślizgawka w pierwszej połowie sierpnia. 17 sierpnia (środa) Comarch Cracovia zagra
ze słynną czeską Spartą Praga, a dwa dni później
zmierzy się z najlepszą drużyną w historii szwedzkiej SHL – Färjestad BK.
HOKEJOWA LIGA MISTRZÓW,
KRAKÓW TAURON ARENA, 17 I 19 SIERPNIA
±
PERFECT
I PODSIADŁO
PIEROGOWA
UCZTA
ZAKOPANE
„Hej Fest” to cykl koncertów, które są grane
w wakacyjne weekendy
w Zakopanem. To muzyka na najwyższym poziomie – dosłownie i w
przenośni. Największe
polskie gwiazdy koncertują bowiem na scenie położonej 1123 m
n.p.m., na szczycie Gubałówki. 13 sierpnia zagra
legenda polskiego rocka – grupa Perfect. Dzień
później (14 sierpnia) wystąpi jedna z największych gwiazd polskiej muzyki popularnej – Dawid
Podsiadło.
„HEJ FEST”,
ZAKOPANE, 13, 14 SIERPNIA
KRAKÓW
FOT. W. MAJKA
Kraków Live Festival 2016 to miejski festiwal, który ściąga latem do
Krakowa fanów alternatywnych
i tanecznych brzmień. W tym roku
w Krakowie będą gościć m.in. The Avalanches,
SIA, Massive Attack + Young Fathers, Cage The
Elephant. Artyści wystąpią na dwóch festiwalowych scenach na terenie Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie. Tuż obok Main Stage
i Kraków Stage powstanie także pole namiotowe. Podczas tegorocznej edycji swój pierwszy
polski koncert zagra australijska wokalistka Sia,
znana choćby z wielkiego przeboju „Chandelier”.
ZDJĘCIA: MAT. ORGANIZATORÓW/DYSTRYBUTORÓW
KRAKÓW
Przez kilka kolejnych
dni sierpnia wybrane
restauracje będą raczyć
turystów i mieszkańców
Krakowa pysznymi przygotowywanymi na różne
sposoby pierogami. Od
tradycyjnie gotowanych,
po pieczone i delikatnie
opiekane. Degustować
będzie można mnóstwo gatunków pierogów od
znanych, takich jak ruskie, z kapustą i grzybami,
owocami, kaszą czy mięsem po nadziane szpinakiem, kurczakiem oraz dziesiątkami innych oryginalnych składników pysznie wymieszanych.
Akcja filmu rozgrywa się w 1992 roku – trzy lata
po przełomowych wydarzeniach w naszej części
Europy – upadku muru berlińskiego, częściowo
wolnych wyborach w Polsce i na pół roku przed
rozpadem Czechosłowacji. Po upadku komunizmu
pozostało wiele nierozwiązanych spraw kryminalnych, których sprawcy nigdy nie ponieśli kary.
W ręce Richarda Krauza (w tej roli Maciej Stuhr)
– ambitnego, młodego policjanta z Wydziału Zabójstw, wpada jedna z nich. W pewien upalny dzień
na miejskim cmentarzu zostają odkryte zwłoki
z gwoździem wbitym w czaszkę i licznymi śladami
tortur. Sprawą zajmuje się Richard Krauz, który
ma ambicje zwalczenie stereotypu reżimowego
milicjanta. Mężczyzna za wszelką cenę stara się
rozwikłać zagadkę, wplątując się w niebezpieczną
grę. Niezrażony policjant kontynuuje śledztwo.
Wszystkie tropy prowadzą do Czerwonego Kapitana – owianego złą sławą specjalisty od „ostatecznych” przesłuchań z czasów minionej władzy.
Niewielu przeżyło spotkanie z nim. Z każdą minutą
śledztwa wychodzi na jaw coraz więcej przerażających faktów.
„CZERWONY KAPITAN” (RUDÝ KAPITÁN).
PRODUKCJA CZECHY/SŁOWACJA/POLSKA.
POLSKA PREMIERA KINOWA 26 SIERPNIA
NA TROPIE
MORDERSTWA
„Stalker” to kolejny elektryzujący i trzymający
w napięciu kryminał
Larsa Keplera. Kiedy do
policyjnej skrzynki mailowej trafia krótki film
przedstawiający kobietę
w oknie, wszyscy uznają
to za dziwny żart, ale już
kilka dni później nikomu
nie jest do śmiechu. Kobieta z okna pada ofiarą brutalnego morderstwa,
jakiego nie pamiętają nawet najbardziej doświadczeni śledczy. Takie sprawy trafiały zawsze na biurko Joony Linny, jednak komisarz zaginął ponad rok
temu i już dawno został uznany za zmarłego…

GÓRNA PŁYTA
DWORCA MDA
NAPRZECIWKO KAS
Czy Karol
Kot musiał
`
zabijac?
AUTENTYCZNA
HISTORIA MORDERC Y,
BOHATERA FILMU
„CZERWONY PAJĄK”
morderstwo
`
pieknej zoski
` SZTUKA
morderstwo
pięknej modelki
dla tej zośki stracisz głowę
ZAZDROŚĆ
MORDERSTWO
Sztuka, Zazdrość, Morderstwo
XIV FESTIWAL PIEROGÓW, KRAKÓW,
11-15 SIERPNIA
„STALKER”, LARS KEPLER,
WYDAWNICTWO CZARNE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 7
ANNA
DERESZOWSKA
Mimo tego, że lato w pełni, możemy być
pewni, że Anna Dereszowska nie leży plackiem na plaży. Pewnie właśnie gdzieś pędzi
i to nie na szpilkach, tylko w wygodnych butach, dżinsach i podkoszulku.
Aktorka,
która chce
zmieniać
świat
Indyjskie ulice z reguły nie grzeszą czystością. Szczególnie gdy
wchodzi się do biedniejszych dzielnic, gdzie ludzie żyją na ulicy lub w domach, w których luksusem jest własne łóżko. Anna
Dereszowska wchodzi do jednego z nich bez strachu. W tym
AUTOR: MAGDALENA SZUMOWSKA
momencie w niczym nie przypomina wymuskanej gwiazdy seFOT. PAP/STREFAGWIAZD/MARCIN KMIECIŃSKI
riali, która myśli tylko o tym, by poprawić kreskę pod okiem
czy wygładzić nierówny fałd sukienki. Teraz ważne jest dla niej
zupełnie coś innego. Rozgląda się i spostrzega skuloną dziewczynę. Za chwilę, gdy wysłucha jej historii, przytuli ją do siebie,
dyskretnie ocierając łzy. Nie będzie wstydziła się rozmazanego
makijażu ani swojego wzruszenia.
Anna Dereszowska uwielbia podróże. Ale dla niej nie muszą
one sprowadzać się do utartych turystycznych szlaków, podziwiania zabytków i wylegiwania się na plaży. Ważne są te, które
choć trochę mogą zmienić świat. Dlatego parę lat temu zdecydowała się pojechać do Indii, by razem z przyjaciółką Małgorzatą Łupiną nakręcić film „Trzy na godzinę”. Film, w którym
aktorka spotyka się ze zgwałconymi kobietami, takimi jak
młoda dziewczyna zmuszona do życia ze swoim oprawcą niemal pod jednym dachem. Nie może wychodzić z domu, bo się
boi sąsiada-gwałciciela, który nie poniósł żadnej kary. Wciąż
mieszkają drzwi w drzwi, a on za każdym razem, kiedy ją spotyka, śmieje się jej w twarz.
Polskiej gwieździe trudno sobie wyobrazić, co by zrobiła,
gdyby ją to spotkało, ale wrodzona wrażliwość nie pow przeszłość, głupio jest jej za to, jak się wtedy zachowyzwala jej pozostać obojętną. Może bierze się to
wała w stosunku do przybranej mamy czy siostry. Z tonu
z tego, że sama w dzieciństwie przeżyła traumę
spuściła, kiedy dostała się do warszawskiej szkoły teatralutraty matki. Gdy była dziewczynką, jej
nej. Sama w obcym mieście czuła się na tyle niepewnie,
mama zachorowała na raka. Ojciec, któże zamykała się coraz bardziej w sobie. A to na akry jest ginekologiem, robił wszystko,
torskiej uczelni jest niedopuszczalne. Nikt tam nie
by uratować żonę. Ale mu się nie
toleruje osób, które chowają się pod stół, by proudało, a Anna została pozbawiona
fesor ich nie zobaczył i nie wyciągnął na środek
K
o
b
i
e
tego, co należy się każdemu dziecsali, każąc odegrać jakąś scenę. Na szczęście
ty bez w
Obdarzo
ny magne
s
t
y
tycznym
d
u
rzuca pra
ku. W efekcie, jak sama przyznaje,
Anna Dereszowska przełamała się i odzyskała
wpływem
cę kelne
na płeć p
ra w Wie
otwiera p
ię
k
wymazała z pamięci całą swoją
pewność siebie, gdy do stolicy przeprowadził
ną Piotr
dniu i w
raktykę p
rodzinny
sychoana
m
kwalifika
K
ra
przeszłość. Do dziś nie jest w stanie
się jej ówczesny chłopak. Jak dziś analizuje tę
kowie
lityka. N
cji i dośw
ieważne
iadczenia
, że brak
co dzień
.
Je
sobie przypomnieć, jak wyglądała
sytuację, po prostu potrzebowała koło siebie
mu
go gabin
pęka w sz
et „tylko
wach, a je
dziwe ob
dla pań”
go sypialn
lężenie.
jej szkoła podstawowa, co wtedy
kogoś
bliskiego, kto stworzy jej choć namiastia przeży
Kobiety
najbardz
wa praw
z rozkosz
iej intym
robiła, z kim się przyjaźniła. Za to
kę
domu.
ą zdradz
ne sekre
ają mu sw
tylko w z
ty, a on
awiłości
e
daje się
pamięta, że tato związał się z nową
Zostało jej to do dzisiaj. Kiedy wraca z planu
ich umysł
wciągnąć
realne ży
ó
w
i
nie
ciowe pe
serc, ale
kobietą, która wprowadziła się do ich
kolejnego
filmu, serialu czy ze spektaklu granerypetie. I
także w
kobiety p
całkiem
znów ok
otrafią b
aże się, ż
yć równie
domu ze swoją młodszą od niej o cztery
go
w
jednym
z warszawskich teatrów, musi mieć
e zakoch
czarując
ane
e, co nieb
lata córką.
poczucie,
że
ktoś
na nią czeka. Jeszcze parę lat temu
ezpieczn
e.
Anna De
To był czas buntu nastolatki, która nie potrarobił
to
pochodzący
z Krakowa Piotr Grabowski. O ich
reszowsk
a
jako jasn
owidzka
fiła zaakceptować takiej sytuacji. Teraz, patrząc
związku
dużo
się
mówiło,
bo znany aktor zostawił dla niej
Ja
dwiga
8 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
BIO
GRA
FIA
żonę i dwójkę dzieci. Poznali się podczas zdjęć do filmu „Tajemnica twierdzy szyfrów” i oszaleli na swoim punkcie. Szybko na
świecie pojawiła się Lenka, która scementowała ich krótkotrwały związek. Zaraz po porodzie Anna postanowiła jednak wrócić
do pracy. Lenka miała jedynie sześć tygodni, gdy aktorka wyjechała z nią nad morze, gdzie kręciła zakontraktowany wcześniej
film. Mała była cały czas z mamą, a gdy Anna musiała przygotować się do wyjścia przed kamerę, przejmowała ją niania.
Aktorka w wywiadach przyznaje, że nie wyobraża sobie, by miała
na dłużej zostać z dzieckiem w domu. Jej psychika by tego nie
wytrzymała. Dlatego gdy niedawno pojawiła się na świecie druga
pociecha, także od razu wróciła do pracy. Maks ma teraz kilka
miesięcy i jest owocem związku z młodszym o kilka lat od Anny
fotografem Danielem Duniakiem. Bowiem po rozstaniu z Piotrem, aktorka poleciała na wyspę Lanzarotte, by wziąć udział
w zorganizowanej tam sesji zdjęciowej. I tak spotkała nowego
partnera, który, jak dziś podkreśla, jest miłością jej życia. Budują
razem dom pod Warszawą, by dzieci wychowywały się w przyjaznym otoczeniu, a oni mieli gdzie wracać po ciężkim dniu.
A tych w życiu Anny Dereszowskiej nie brakuje. Gdy spojrzy się
na ilość filmów, programów telewizyjnych czy czytanych przez
nią audiobooków, trudno zorientować się, jak ona znajduje na
to wszystko czas. Właśnie na ekrany kin weszła najnowsza polska produkcja z jej udziałem, czyli „Kobiety bez wstydu”. Wciela się w niej w rolę Madame Jadwigi, która posiada zdolności
parapsychologiczne. Dzięki nim pomaga samozwańczemu psychoanalitykowi, doktorowi Piotrowi, który otwiera w Krakowie
praktykę. Do jego gabinetu tłumnie przychodzą kobiety, bez
wstydu opowiadając o swoich problemach, a Jadwiga podpowiada mu, co ma im doradzić.
Ale to nie jedyny film z jej udziałem, który zobaczymy w najbliższym czasie. Na swoje jesienne premiery czekają już „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” oraz „Porady na zdrady”. Na ich
warszawskie pokazy aktorka przyjdzie ubrana w eleganckie
stroje, ustawiając się przed obiektywami fotoreporterów
z promiennym uśmiechem na twarzy. Gdy jednak wróci do
domu, wskoczy w zwykłe codzienne ciuchy, w których najbardziej lubi ją nowy partner. A rano, zanim dzieci się obudzą, włoży dres i trampki i pójdzie pobiegać. Bo bieganie to
jej pasja. Propaguje je podczas kampanii prozdrowotnych,
w które często się angażuje. Tak w końcu też można zmieniać świat.
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
Urodziła się
w 1981 roku
w Mikołowie na
Śląsku. Stąd może
jej przywiązanie
do porządku,
które odkąd ma
dzieci, trochę się
zmniejszyło. Skończyła Prywatne
Studium Muzyczne w klasie fortepianu, równolegle
ucząc się w liceum.
Po maturze dostała się do Akademii Teatralnej
w Warszawie, a od
2003 roku jest
aktorką Teatru
Dramatycznego.
Współpracuje
także z Teatrem
Buffo i Teatrem
Syrena. Występuje w popularnych
serialach telewizyjnych. Rozgłos
przynieśli jej „Złotopolscy”, „Glina”,
„Przyjaciółki” czy
„Tango z aniołem”.
Grała też w wielu
komediach romantycznych,
takich jak „Randka
w ciemno”, „Nigdy
nie mów nigdy”,
„Dzień dobry, kocham cię”, „Lejdis”.
Widzowie mogli
ją też obejrzeć
w popularnych
programach telewizyjnych „Mali
Giganci” oraz
„Ranking gwiazd”.
| PO DRODZE | 9
DO ZOBACZENIA
AUTOKAREM PRZEZ POLSKĘ
Małopolska
na rowerze
PORADY DLA TURYSTÓW
ROWEROWYCH
W CIĄGU KILKU NAJBLIŻSZYCH LAT MA POWSTAĆ
W NASZYM REGIONIE KILKASET KILOMETRÓW
TRAS ROWEROWYCH, ALE JUŻ DZISIAJ MOŻEMY
NA DWÓCH KÓŁKACH POZNAWAĆ MALOWNICZE
REJONY WOJEWÓDZTWA.
Skała „
Cza
row
n
iałym Mieśc
kamien
ie w
S
w
Cię
”
ica
ach
owic
żk
Słowacji
tor na
z
s
la
yn K
FO
Cze
rwo
FOT. © JACEK CHABRASZEWSKI - FOTOLIA.COM
Wakacje na dwóch
kółkach
Każdą dalszą podróż, szczególnie w tereny poza
miastem, musi poprzedzić przegląd roweru, a w
ekwipunku podróżnego powinny znaleźć się podstawowe narzędzia, które pozwolą usunąć prostsze awarie.
Przepisy mówią, że rower powinien mieć co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące światłem ciągłym lub migającym oraz co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe;
co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym
lub migającym światłem; kierunkowskazy, jeśli
konstrukcja roweru lub wózka rowerowego
uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru
skrętu; jednocześnie: nie musimy mieć
zamontowanych świateł na rowerze
wtedy, gdy nie jest ono wymagane,
czyli w dzień (nie dotyczy to odblasku czerwonego, który na tyle
roweru musi być zamontowany
na stałe).
Nie wybieraj się w drogę bez
kasku na głowie i odblaskowej
kamizelki, a sprawi to, że podróż
stanie się bardziej bezpieczna.
T.
K
FO
T. B
Y-S
A
2.5,
W
IKIMED
IA.ORG
Dla początkujących polecamy dla treningu niezbyt
długie wycieczki, które pozwolą rozpoznać własne
możliwości fizyczne, a przy tym cieszyć się z podziwiania pięknych widoków.
BRZEGIEM DUNAJCA
RYS
OM
A.C
OLI
FOT
10 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
PROWADZI NAS BURSZTYN
Dla tych, którzy obcowanie
z przyrodą i ruch na świeżym
powietrzu chcą połączyć ze
zwiedzaniem miejsc o niezwykłej, ciekawej historii,
przeznaczony jest fragment
Bursztynowego
Szlaku
Greenways łączącego Budapeszt z Morzem Bałtyckim, biegnący przez
południową część Małopolski. Cała ta trasa liczy
około 80 kilometrów, mo© RPA
Wsiadamy do autobusu w Krakowie i wysiadamy
na dworcu autobusowym w Szczawnicy. Zmierzamy w stronę przystani, przy której kończy się spływ
Dunajcem, po drodze w jednej z licznych wypożyczalni możemy wypożyczyć rower. Naszym celem
jest Czerwony Klasztor na Słowacji, do którego
podążać będziemy tak zwaną Drogą Pienińską prowadzącą wzdłuż przełomu Dunajca, łączącą Polskę
ze Słowacją (z tego względu, choć kontroli paszportowej na przejściu granicznym już nie ma, to
nie możemy zapomnieć o tym, żeby mieć przy
sobie dowód osobisty lub paszport). To trasa
wyjątkowo malownicza, zamknięta dla ruchu
samochodów, ale w sezonie pełna turystów i z
tego względu wymaga od rowerzystów uwagi.
U celu podróży w Czerwonym Klasztorze czeka
nas nagroda: wspaniała panorama z górującymi
nad okolicą Trzema Koronami. Możemy zwiedzić
zabudowania dawnego klasztoru kartuzów i kamedułów, gdzie można też zjeść obiad lub kupić
pamiątki. Dodatkową atrakcją będzie przeprawa
przez kładkę na Dunajcu do Sromowiec Niżnych.
Powrót do Szczawnicy odbywamy tą samą drogą, tym razem z biegiem Dunajca.
żemy więc przebyć ją w kilku całodniowych etapach,
rozpoczynając naszą podróż w Krakowie lub Lipnicy
Wielkiej na Orawie. Przejeżdżając tą trasą, turyści odwiedzą między innymi Tyniec, Skawinę, Lanckoronę,
Stryszów, Suchą Beskidzką i Zawoję. Jadąc tą trasą,
z pewnością warto zobaczyć opactwo benedyktynów
– najstarszy z dziś istniejących klasztorów w naszym
kraju – z którego murów posadowionych na wysokiej wapiennej skale rozciąga się wspaniały widok na
Wisłę. Na uwagę zasługuje też unikalna zabudowa
Lanckorony, a także ruiny zamku lanckorońskiego.
owie, zwany Małym Wa
z
s
y
r
t
wele
wS
m
r
ó
Dw
Gospodarzami i właścicielami zamku wzniesionego
przez króla Kazimierza Wielkiego byli przez wieki
przedstawiciele wielu znamienitych rodów, a w czasie
konfederacji barskiej walczył tutaj Kazimierz Pułaski.
W okresie zaborów Austriacy urządzili tutaj więzienie, a kiedy osadzeni zostali przeniesieni do Wadowic zaborcy wysadzili zamek w powietrze. Obecnie
można oglądać jego ruiny. Z kolei w Stryszowie warto
odwiedzić, będący oddziałem Zamku Królewskiego
na Wawelu, Dwór w Stryszowie, w którym można
obejrzeć wystawę wnętrz dworu polskiego. W Suchej
Beskidzkiej miłośnicy historii obejrzeć mogą między
innymi zamek, zwany Małym Wawelem, drewnianą
karczmę „Rzym”, kościół dawnego klasztoru kanoników regularnych, czy też Kaplicę Konfederatów Barskich na Górze Jasień.
RO
TO
N
-W
IKI
PE
ME
D IA
.ORG
będące największą atrakcją przyrodniczą Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. W Kąśnej
Dolnej usytuowany jest dwór należący do Ignacego
Jana Paderewskiego (jedyna zachowana do naszych
czasów posiadłość należąca niegdyś do tego kompozytora, pianisty i polityka). Obecnie w obiekcie
znajduje się muzeum Paderewskiego oraz centrum
muzyczne, w którym odbywają się koncerty i warsztaty dla muzyków. Z kolei w Zborowicach możemy
poszukać cmentarzy wojennych z I wojny światowej.
Na zakończenie wyprawy czekają na nas Ciężkowice, których powstanie legenda przypisuje Cieszkowi,
stryjowi Mieszka I, który wędrował kiedyś tą krainą
ze swoją drużyną. I tak spodobały im się wspania-
łe krajobrazy, że postanowili osiąść tutaj, nazywając
osadę Cieszkowicami. W Ciężkowicach odwiedzić
możemy kościół parafialny, w którym znajduje się
otaczany wielkim kultem obraz Pana Jezusa Miłosiernego, zwany „Ecce Homo”. Obraz ten, o niezwykle dramatycznej historii, trafił do tutejszego kościoła jako dar papieża Innocentego XI pod koniec XVII
wieku (wedle innych źródeł ofiarodawcą był papież
Urban VIII w 1632 roku). Ciężkowice zachwycają
także fragmentem zabudowy rynku z charakterystycznymi podcieniami. Znaleźć tutaj można również – tak częste na Ziemi Tarnowskiej – cmentarze
wojenne z okresu I wojny światowej.
(MM)
WOKÓŁ TARNOWA
Nie brak atrakcyjnych widokowo tras rowerowych
także wokół Tarnowa. Znajdą coś dla siebie zarówno bardzo doświadczeni i zahartowani w dalekich
i wyczerpujących podróżach, jak i rowerzyści początkujący, którzy unikają tras górskich, wybierając
drogi „płaskie”.
Możemy wybrać między innymi, liczącą niemal
20 kilometrów trasę „Przez rezerwat”, która rozpoczyna się i kończy w Ciężkowicach, a pozwala nam
odwiedzić także Kąśną Dolną, Pławną i Zborowice.
Po drodze mijamy rezerwat „Skamieniałe Miasto”
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 11
DO ZOBACZENIA
wyspy
AUTOKAREM PRZEZ EUROPĘ

Morza Śródziemnego
Odległość od Krakowa: ok. 1700 km
SYCYLIA – WDRAPAĆ SIĘ NA WULKAN
S
FOT. © BANEPETKOVIC - FOTOLIA.COM
Fragment pałacu w Knossos na Krecie
Demeter i Kory, świątynie Wulkana, Herkulesa, Concordii i Hery sprzed 2500 lat.
Ale jeżeli szukacie trochę oddechu, polecamy dziki wąwóz Gole dell’Alcantara i miasteczko Ragusa,
które wygląda właśnie tak, jak wyobrażamy sobie
śródziemnomorskie miasteczka.
•
Odległość od Krakowa: ok. 2500 km
MALTA – POCHYLCIE CZOŁA PRZED
CYWILIZACJĄ
S66
S A RA
•
Odległość od Krakowa: ok. 2600 km
KRETA – WEJRZEĆ W LABIRYNT
Na Krecie jest to wszystko, co na wcześniej opisanych wyspach, tylko dwa razy więcej. Łańcuchy górskie, piaszczyste plaże, tajemnicze wąwozy, jakinie
i pamiątki kultury sięgającej początków cywilizacji.
Kreta jest bowiem duża (ok. połowy Małopolski)
i strasznie wyludniona, bo mieszka tu zalewie 620
tys. mieszkańców. Klimat tu nieco ostrzejszy niż na
innych wyspach, bo i opadów więcej, a i w górach
zimą nawet przez kilka miesięcy leży śnieg.
Kreta to obszar jednej z najstarszych cywilizacji
basenu śródziemnomorskiego epoki brązu, zwanej minojską lub kreteńską. Posługiwała się ona
wyrafinowanymi technologiami, a nawet pismem.
Ich centralnymi ośrodkami były gigantyczne pałace, z których część przetrwało do dziś. Jak słynny
pałac w Knossos, odkopany przez archeologów na
przełomie XIX i XX w. Odsłonięte ruiny sprzed
2000-1600 r. przed Chrystusem mają ok. 17 400 m
kw. powierzchni. O jego ogromie świadczy grecki
mit o labiryncie, który miał właśnie znajdować się
w Knossos w pałacu Minosa.
Nie sposób ominąć jednego z najbardziej malowniczych śródziemnomorskich miasteczek. To Chania,
dawny wenecki port z kolorowymi nadbrzeżnymi
małymi kamienicami. Zderzają się tu wpływy niemal wszystkich kultur, co daje nam naukę, że ludzie
z różnych kultur, oprócz prowadzenia wojen potrafią też ze sobą egzystować.
•
Odległość z Krakowa: ok. 2300 km
ZYGFRYD STAROWIEJSKI
czy aż 18
recie li
km
K
dłu
na
goś
ir a
c
a
FOT. ADRIANNA
Kors
yka
,z
.CO
LI A
TO
FO
To dobre miejsce do życia, skoro pierwsze ślady cywilizacji rozwinęły się już 7000 lat temu, a wyspa
będąca jednocześnie państwem jest jednym z najbogatszych krain regionu. Do tego 300 słonecznych
dni. To chyba nie jest mało? Dla uściślenia dodajmy
tylko, że Malta to archipelag, a najważniejszymi po
Malcie są wyspy Gozo i Comino.
To właśnie na Malcie stoją najstarsze budowle świata – megalityczne świątynie, starsze niż egipskie
piramidy, które tworzą dziś zadziwiający park ludzkiej cywilizacji (lista UNESCO).
Położona zaledwie 80 km od brzegów Włoch, ma
jeden z najprzyjemniejszych klimatów, dość powiedzieć, że nie ma tu ani mrozów, ani śniegów. Kłopot
w tym, że jak na swój obszar, zaledwie 316 km kw.
(niewiele mniej niż Kraków) ma prawie 450 tys.
mieszkańców (o połowę mniej od Krakowa).
Oprócz setek zabytków największą atrakcją Malty są niebywałej urody zatoki, słynne jaskinie Blue
Grotto, Calypso Cave czy Azure Window, skalne
mosty nad morzem a w końcu cieśnina Blue Lagoon. I jeszcze jedno – na Malcie nie ma mafii.
i.
Katedra w P
aler
mo
na
lii
ycy
FOT. ©
Ciekawe, dlaczego najpotężniejsze mafie świata
rodziły się na wyspach? Wyspach tak pięknych?
Sycylia jest ich archetypicznym symbolem. Białe,
kamienne miasteczka, w których zatrzymał
się czas, skaliste wybrzeża, ciepłe morza.
I oczywiście zabytki. I oczywiście mafia,
która rządziła Ameryką.
Ta największa wyspa Morza Śródziemnego (niemal dwie Małopolski)
i 5 mln mieszkańców, a do tego wulkan Etna (3323 m n.p.m.). Sycylia to
mieszanka kultur i historia stara jak
świat. Kolonizowana przez Fenicjan
i Greków była nawet jednym z ważniejszych miejsc starożytnej Grecji.
I co ciekawe, posiadłością rzymską,
mimo takiej bliskości do Półwyspu
M
•
.CO
LIA
OTO
M
.CO
LIA
TO
- FO
Skalista wyspa między Francją i Włochami, słynna z tego, że urodził się tu Napoleon, jeszcze słynniejsza z największych chyba na świecie transakcji
narkotykowych. To korsykańska mafia zorganizowała i prowadziła przez cztery dekady gigantyczny
proceder produkcji i przemytu narkotyków, który
zaczynał się w Azji Środkowej, a kończył w Ameryce. Może nie słyszeliście o tym, ale spotkaliście się
z pojęciem „francuski łącznik”. To nie tylko tytuł
film, to kryptonim jednego z największych procederów mafijnych na świecie... Ale przecież my nie
o tym. Bo co prawda mafia nadal rządzi na Korsyce
i nadal giną tu ludzie, jednak nie przeszkadza to turystom odwiedzać wyspę.
A jest ona urokliwa. Jak twierdzi jeden z portali:
Nigdzie w całym obszarze śródziemnomorskim nie
ma tak pięknych plaż rozłożonych w półkolistych zatokach, pełnych białego piasku i przezroczystej wody,
nigdzie też nie ma takich nadmorskich pejzaży jak
są te, które rozciągają sie na zachodnim wybrzeżu
Korsyki. Turystów przyciąga tutaj łagodny nawet
w zimie klimat oraz jedne z najbardziej urozmaiconych krajobrazów Europy. Wymarzonym czasem
na wyjazd jest wrzesień, kiedy temperatury sięgają
jeszcze 28 st. C, ale nie jest już nieznośnie dusząco.
No i ceny znacznie niższe.
Apenińskiego, stała się dopiero w 215 r. po Chrystusie. Zresztą, kto tu później nie rządził – i Wandalowie,
i germańscy Ostrogoci, a nawet przez dwa stulecia
Arabowie. Można by tak ciągnąć i ciągnąć, co może
tylko świadczyć o atrakcyjności wyspy.
Nic dziwnego, że to wyspa pamiątek materialnych.
Nie można ominąć Syrakuz, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, gdzie
teatr rzymski sąsiaduje z grecką świątynią Apollina,
a w niewielkiej odległości znajdują się piękne barokowe kościoły. To Palermo ze wspaniałymi kościołami
Martorana, San Cataldo, San Caterina. Cefalu – przepiękne rybackie miasteczko z piękną plażą i świetnie
zachowaną średniowieczną pralnią publiczną. Nie
podobna nie być na Etnie (najwyższy czynny wulkan w Europie). Trzeba być w Agrigento, w Dolinie
Świątyń (miejsce na liście UNESCO), gdzie znajdziemy świątynie Zeusa, Kastora i Polluksa, sanktuarium
F
VA ETRO
FOTO
KORSYKA – WYSOKO PONAD POZIOMEM MORZA
– stolica Malty
a
t
et
Val
Blue Lagoon to cieśnina na Malcie, między wyspami Comino i Cominotto.
To jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Malty
Korsyka ma tylko 8700 km kw. (połowa Małopolski), mieszka na niej niewiele ponad 300 tys.
mieszkańców i jest tu 20 szczytów wyższych niż
2000 m n.p.m.
I jeszcze jeden cytat: Pod względem ilości zachowanych zabytków Korsyka jest miejscem wyjątkowym.
Zadziwia olbrzymia różnorodność pamiątek minionych czasów, biorąc pod uwagę spustoszenie, jakie
niosły nieustannie toczące się walki o wyspę. Począwszy od genueńskich wież i mostów, przez barokowe
świątynie, pochodzące z okresu pizańskiego, romańskie kościoły, parafie z IX i X w., wczesnochrześcijańskie baptysteria i mozaiki, a kończąc na zabytkach
rzymskich i greckich czy megalitycznych menhirach
z ok. 4000 lat przed Chrystusem.

FOT. © ELENA P
FOT. © AHORN
tąd pochodził
tóry s
e, k
art
ap
cesarza Nap
oleon
wyspą
ej st
aB
a
n
on
wa
To kopalnia wakacyjnych
inspiracji
morze międzykontynentalne leżące pomiędzy Europą,
Afryką i Azją, o powierzchni około 2,5 mln km².
Zasolenie wód Morza Śródziemnego wynosi 33–39‰.
W basenie Morza Śródziemnego znajduje się 159 wysp,
należacych do: Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpani, Malty,
Tunezji, Turcji i Włoch.
Największe z nich to: włoskie Sycylia, która ma 25,5 tys
km2, i Sardynia (23,8 tys. km2). Najmniejsze wysepki mają
zaledwie 10-12 km2.
uropie suchy wą
wóz
ywE
z
s
ż
Sa
u
ł
jd
m
a
N
FOT. © TYLER OLSON - FOTOLIA.COM
JEŻELI WENUS URODZIŁA SIĘ Z PIANY, TO MUSIAŁO BYĆ
GDZIEŚ OBOK ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ WYSPY. ZBYT
TAM PIĘKNIE, ABY MOGŁO SIĘ TO ZDARZYĆ
GDZIE INDZIEJ.
MORZE ŚRÓDZIEMNE:
HNY
PULC
M
12 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 13
Do
koloru
STYL ŻYCIA MODA TRENDY
Poleca
JANUSZ MIKA
,
dziennikarz, pr
Kultury „Urwan
ezes Fundacji Pr
y Film”, redaktor
omocji
krowoderskich
„Wiadomości Lo
kalnych”
Jako krowodrzanin, polecam ponad 100-letnie: park Jordana z zespołem
wielofunkcyjnych boisk sportowych, nieco zaniedbany, czekający na rewitalizację, lecz urokliwy park Krakowski z poniemieckimi schronami przeciwlotniczymi, wreszcie Młynówka Królewska, aleja spacerowa ciągnąca
się wzdłuż zasypanej rzeki...
Warto też odwiedzić „Mikro” przy ulicy Lea, jedno z ostatnich – w dobie
multipleksów – małych kin, także ze względu na niekomercyjny repertuar.
A gdzie na piwo? Jeśli lubicie jazz i romantyczny klimat zapalonych świec –
zajrzyjcie do kawiarni „U Trelkovskiego” przy Czarnowiejskiej. Możecie być
pewni, że tu nie zaplącze się żaden dres. Po prostu nie wytrzyma sączących
się z głośników genialnych solówek Johna Coltrane`a czy jedynej w swoim
rodzaju wokalizy Niny Simone...
AGNIESZKA MAJKSNER
MAKIJAŻ
NA LATO
Lato w pełni! Jeśli w wakacyjnym szaleństwie zapomniałaś prześledzić najciekawsze trendy w makijażu – śpieszymy z odsieczą. Poznaj lekkie, świeże
i nietuzinkowe propozycje, które są hitem tego lata.
Aby makijaż był trwały w upalne dni, musimy pamiętać o odpowiedniej codziennej pielęgnacji twarzy. Podstawowym kosmetykiem do stosowania
przed nałożeniem makijażu jest tonik, który oczyści
skórę i znacznie ograniczy jej świecenie. Do wykonania wakacyjnego makijażu sięgaj po kosmetyki
mineralne i wodoodporne. Aby mieć pewność, że
narysowana na powiece kreska nie zmieni swojego
kształtu pod wpływem wysokiej temperatury, na
okres wakacji radzimy dać zasłużony urlop swojej
ulubionej kredce do oczu. Zamiast niej warto zainwestować w eyeliner w żelu lub cienie do powiek
w kremie.
PARK JORDANA, PARK KRAKOWSKI, MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA,
KINO MIKRO, U TRELKOVSKIEGO
WYDARZENIE
Rusz się! Sobotnie
treningi CrossFit
Starters
Dla sporej części z nas wakacje to okres
totalnego lenistwa. Są wśród nas jednak tacy,
którzy za nic mają sobie wakacyjne wymówki
i nawet latem nie zwalniają tempa. Podczas gdy jedni beztrosko wylegują się na leżakach, inni znajdują motywację, by walczyć o utrzymanie
formy! Z myślą o wszystkich amatorach ruchu na świeżym powietrzu
Forum Przestrzenie i grupa 72D wspólnie wystartowały z otwartymi,
darmowymi treningami CrossFit Starters. Zajęcia rozpoczęły się 2 lipca
i potrwają do 27 sierpnia. Macie więc jeszcze niemal cały miesiąc na
zadbanie o swoją formę! Zapraszamy do Forum Przestrzenie w każdą
sobotę o 9:30.
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję trenować pod opieką najlepszych
trenerów z teamu 72D – pierwszego licencjonowanego Centrum Treningowego CrossFit. Nie masz jeszcze doświadczenia w tego typu
treningu? Nic straconego – organizatorzy wydarzenia zaznaczają, że
treningi są adresowane do wszystkich, bez względu na stopień zaawansowania. Na zajęcia nie obowiązują żadne zapisy – wystarczy, że się pojawisz! A jeśli po intensywnym treningu stwierdzicie, że zasłużyliście
sobie na chwilę relaksu, zapraszamy do Forum Przestrzenie - wszyscy
uczestnicy treningu otrzymają bowiem 15% zniżki na śniadanie.
CROSSFIT STARTERS
DO 27 SIERPNIA W KAŻDĄ SOBOTĘ, GODZ. 9:30
FORUM PRZESTRZENIE, UL. MARII KONOPNICKIEJ 28
ZE SLOW ME
NATURALNE PIĘKNO
VS
MOCNE AKCENTY!
NIEZRÓWNANA TROPICIELKA SMAKÓW
I CHARYZMATYCZNA PROPAGATORKA
REGIONALNOŚCI, SEZONOWOŚCI ORAZ IDEI
SLOW FOOD.
w
ó
r
e
s
a
k
s
e
D
EWELINA SZPRENGEL
REDAKTOR STRON MODOWYCH
FOT. © CASTHER - FOTOLIA.COM
FOT. JANUSZ MIKA
!
WWW.FACEBOOK.COM/AGNIESZKA.MAJKSNER
WWW.FACEBOOK.COM/SLOWMEBLOG
– Od ubiegłego sezonu niezmiennie utrzymuje się
trend nude, czyli tzw. Make up no make up – mówi
Anna Żołądek, make up artist. – W tym rodzaju
makijażu stawiamy na idealnie dobrany podkład,
skorygowanie niedoskonałości, naturalne usta, lekko muśnięte tuszem rzęsy – dodaje. Decydując się
na szminkę, najlepiej sięgnij po odcienie nude oraz
bardzo subtelnego różu. Do łask coraz częściej
wracają również błyszczyki i lekko połyskujące
neutralne pomadki. Dobrym rozwiązaniem jest
również preparat BB będący połączeniem kremu,
rozświetlacza, korektora oraz bazy. To dobra alternatywa dla tradycyjnego podkładu i pudru, które
w upalne dni często zamieniają się niestety w spływającą z naszej twarzy „tapetę”.
Będąc zwolenniczkami mocniejszego looku, stawiamy akcent na usta, brwi lub oczy. – Modne są
mocno wysycone usta – w kolorze burgundu, wiśni,
karminu. Trend ten intensywnie lansowano na światowych wybiegach, między innymi u samego Oscara
de la Renty – opowiada ekspertka. Jeśli jednak zdecydujecie się na intensywny odcień szminki – aby
uniknąć efektu ciężkości – makijaż oczu radzimy
pozostawić jak najbardziej neutralny.
– Podkreślając oczy zróbmy to za pomocą kolorowej
kreski: niebieskiej, zielonej, różowej – radzi Anna
Żołądek. Lato to okres, w którym możesz sobie
pozwolić na więcej szaleństwa. Zamień klasyczną,
starannie wykonaną czarną kreskę na intensywny,
żywy kolor. To murowany hit tego sezonu!
Różnorodność letnich trendów daje możliwość
wyboru makijażu dostosowanego do indywidualnych upodobań. Naturalne piękno czy mocny, odważny akcent?
1.
Do jej kompozycji wybieramy od 3 do 5 rodzajów serów różniących się między sobą twardością, intensywnością smaku, konsystencją,
długością dojrzewania. Można wprowadzić inny
podział, np. regionalność, jeden kraj lub dla porównania dwa, można bawić się konsystencją
albo rodzajem mleka. Można podziału nie wprowadzać, a zabawa polegać może na dodatkach
do jednego tylko rodzaju sera. Czasy nadeszły
złote dla własnej inwencji i dobrowolności. Jedyny warunek – ma smakować.
2.
Przed podaniem sery wyjmij z lodówki, żeby serwować je na desce w pokojowej temperaturze,
dzięki której nabiorą odpowiedniej konsystencji
i uwolnią aromaty.
3.
Układaj zawsze zgodnie ze wskazówkami zegara. Zaczynając od godziny 12.00, układaj ser
najbardziej łagodny, do najbardziej ostrego.
DLA AKTYWNYCH
O K I E M E K S P E R TA
BARTŁOMIEJ WALCISZEWSKI
KURTKA MĘSKA
UNDER ARMOUR
CERTYFIKOWANY TRENER PERSONALNY, SPORTOWIEC,
WŁAŚCICIEL STRONG HOUSE WWW.STRONG-HOUSE-KRK.PL
Dobrze jest mieć w swojej szafie uniwersalną odzież na każdą pogodę. Wybrałem dla Was rozwiązania streetowe, które będą odpowiednie niemal na
każdą okazję, pomijając może elegancką kolację z teściową...
KURTKA HYBRID
ASICS
Kurtka wykonana z lekkiego materiału Cocona przyjaznego środowisku,
chroni zarówno przed zimnem, jak
i przed deszczem. Odblaskowe elementy zapewniają bezpieczeństwo
po zmroku. Pod pachami i na plecach uszyta z elastycznego materiału, dla poprawy komfortu.
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE
Miejsca, h
w któryc c`
musisz by
KURTKA MĘSKA
THERMOBALL HYBRID
HOODIE
Kurtka naprawdę bardzo uniwersalna. Bardzo dobrze wygląda i pasuje do ubrań codziennych.
Technologia Playice doskonale odprowadza ciepło
i pot od skóry, zapewniając pełen komfort w każdych
warunkach. Z pewnością dobrze wydane pieniądze.
Można wybierać z 5 zestawów kolorystycznych.
Klasyka gatunku! Zalety tej kurtki to wyjątkowa wiatroszczelność, pełna oddychalność,
długotrwała nieprzepuszczalność wody,
bardzo mały ciężar własny, wytrzymałość
i odporność na przetarcia. A do tego świetna
kolorystyka.
4.
Różne rodzaje serów nie mogą się dotykać.
5.
Przed podaniem należy odkroić z serów niejadalne skórki.
JAK POKROIĆ POSZCZEGÓLNE
GATUNKI SERA?
1.
Sery miękkie – jak tort, w „trójkąty”, niezależnie
od tego, czy mają kształt koła, czy kwadratu
ostrym wąskim nożem.
2.
Rolady – na plastry, można z nich wycinać trójkątne kawałeczki ostrym szerokim nożem.
3.
Sery twarde i półtwarde – na plasterki lub
w grube słupki ostrym szerszym nożem.
4.
Sery bardzo twarde – najczęściej służą do
ucierania, ale gdy są świeże, można je kroić na
kawałki lub strugać z nich cienkie wiórki za
pomocą specjalnego noża/ścinaka. Można też
odłupywać małe bryłki lub pokruszyć specjalnym nożykiem/szpikulcem.
5.
Sery przerośnięte pleśnią – na trójkątne kawałki
cienkim nożem lub można nabierać łyżką.
6.
Sery małe – na ćwiartki cienkim nożem.
SMACZNEGO!
14 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
FOT. © MONTICELLLLO - FOTOLIA.COM
| PO DRODZE | 15
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
ROZBUDOWA DWORCA MDA W KRAKOWIE
WRZESIEŃ 2015
PAŹDZIERNIK 2015
LISTOPAD 2015
STYCZEŃ 2016
KWIECIEŃ 2016
MAJ 2016
A TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ DWORZEC AUTOBUSOWY MDA W KRAKOWIE PO ZMIANACH