Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY

Transkrypt

Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie 00-685, ul. Poznańska 22
Kraków, dnia 10.12.2008r.
Szanowni Państwo
Miło mi poinformować , Państwa iŜ w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego
PERŁY MEDYCYNY Członkowie naszego Związku zostali laureatami w kategorii
„Ratownictwo medyczne i transport sanitarny”:
1 miejsce zajęło Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – reprezentowane przez Dyrektora
Wincentego Mazurca
2 miejsce zajęło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
w Kielcach - reprezentowane przez Dyrektora Stanisława Florka
3 miejsce zajęła Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi - reprezentowana
przez Dyrektora Bogusława Tykę.
WyróŜnienie otrzymało:
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – reprezentowane przez Dyrektora
Artura Borowicza
Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję.
Dyrekcji, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz personelowi
administracyjno-technicznemu Ŝyczę dalszych sukcesów, aby w latach następnych gotowość
niesienia pomocy była zawsze oceniania jako wartość nadrzędna.
Prezes
Związku Pracodawców
Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
Małgorzata Popławska
tel. (12) 42 44 272; fax: (12) 42 44 300; http: www.zprm.pl
e-mail: [email protected] , [email protected]
Adres do korespondencji: ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków
KRS 0000207506 REGON 015744111

Podobne dokumenty