Skafander nr 5 (12) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

Komentarze

Transkrypt

Skafander nr 5 (12) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
Nr 5 (12), 7 kwietnia – 27 kwietnia 2011 r.
r
e
d
n
a
f
a
k
S
Nakład: 5000 sztuk
www.skafander.info
[email protected]
Bezpłatna
Gazeta Akademicka
ZAMOŚĆ - BIŁGORAJ - HRUBIESZÓW - LUBACZÓW - JANÓW LUB. - KRASNYSTAW - TOMASZÓW LUB.
Znamy zwycięzców!!!
4 kwietnia w CKF Stylowy odbyły się
finały dwóch prestiżowych zamojskich
konkursów. Kto został mistrzem ortografii? Kto najlepiej zna języka angielski? str. 8
Prezydencja coraz bliżej
NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z BERLINA
1 lipca Polska obejmie przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej. Czy polska
prezydencja przyniesie nam wymierne
korzyści? str. 10
„Targi naprawdę były ogromne (niektórzy stracili nawet orientację w
tej plątaninie pomieszczeń, przejść, wejść i wyjść). Prezentowało się
tu wiele krajów, regionów, narodowości i firm – hoteli, biur podróży,
mniejszych i większych touroperatorów z ofertą przyprawiającą o zawrót głowy. Nie było chyba takiego rodzaju turystyki, którego nie
można by było uprawiać w proponowanych miejscach...”. str. 9
Muzyczne newsy
Wyścig gigantów
Konkurs Lucyny
„Skafander” i salon kosmetycznofryzjerski „Lucyna” przygotowali konkurs dla Czytelników, którzy chcą zadbać o swój wygląd i skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych. str. 15
Dołącz do naszej redakcji!
Jeśli piszesz, rysujesz, robisz zdjęcia, jeśli świat nie jest
Ci obojętny i chcesz zrobić coś więcej, nie zwlekaj dłużej. Masz możliwość publikacji.
Jeśli chcesz napisać list do redakcji, bądź zamieścić
jakieś ogłoszenie, pozdrowienie dla kogoś, wystarczy,
że wyślesz wiadomość na adres:
[email protected]
Grubson je modrą kapustę, tomaszowianki
śpiewają Stachurę, Piaseczny pisze Krajewskiemu, Krajewski Piasecznemu, Stforky robią
imprezę, radio ma fonię. Aż chce się zaśpiewać: „Dzień Dobry, Panie Marku” str. 12-13
4 października 1957 r., Associated Press Londyn
doniósł: „Radio Moskwa nadało dzisiaj nocy, że
Związek Radziecki wystrzelił satelitę Ziemi. Srebrzysty satelita ważący 83 kg okrąża Ziemię w czasie 96 minut z prędkością ponad 27000 km/h. Zwie
się SPUTNIK-1”. str. 7
2
www.skafander.info
Duszpasterstwo akademickie |
Nie wstydź się krzyża
W dniach 28-30 marca 2011r przeżywaliśmy Wielkopostne Rekolekcje
Akademickie miejscem naszych spotkań był Kościół Rektoralny św. Katarzyny. Duchowym przewodnikiem był
ksiądz Jacek Rak, proboszcz Parafii
św. Stanisława w Żdanowie. Rekolekcje przebiegały pod hasłem: „Nie
wstydź się krzyża – Pozwól się odnaleźć”. Pierwszego dnia mogliśmy
przejść Drogą Krzyżową, a swoimi
rozważaniami towarzyszył nam Sługa
Boży Papież Jan Paweł II. Drugiego
dnia podczas Eucharystii rekolekcjonista wskazał nam, jak powinniśmy odkrywać prawdę w Bogu, człowieku i
świecie, który nas otacza. Później spotkaliśmy się w sali duszpasterskiej
„Betejemce”, by przy herbacie porozmawiać o sprawach duszpasterstwa
akademickiego w naszym mieście, jak i
o tym „co leży nam na sercu” . W trzeci
dzień mieliśmy okazję do rachunku
sumienia, mogliśmy skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, by na
nowo odkryć Miłość Miłosierną Boga
względem każdego z nas. A na zakoń-
Pierwsze przedszkole specjalne w Zamościu
czenie naszych rekolekcji podczas środowej Eucharystii ksiądz rekolekcjonista wskazywał nam, jak na nowo mamy
odkryć, że „w krzyżu tkwi: piękno,
prawda, życie, świętość, dobroć – że to
twoje i moje życie”. Dziękuję księdzu
Jackowi Rakowi za czas poświęcony
dla ludzi młodych i Tym Wszystkim,
którzy skorzystali z zaproszenia i przyszli na rekolekcje.
Serdecznie zapraszam studentów,
pracowników naukowych, pracowników administracji na pielgrzymkę akademicką na Jasną Górę w dniach 6-8
maja 2011r. Szczegóły wkrótce na stronie duszpasterstwa akademickiego i
stronach naszych uczelni.
ks. Jacek Kania
duszpasterz akademicki w Zamościu
klimatyczna muzyka, ogień i
chłopaki z „bractwa” legionu
rzymskiego. To trzeba zobaczyć na
własne oczy! Niesamowity klimat.
Wszystko jest organizowane na boisku
przy Parafii Świętej Bożej Opatrzność
na Karolówce!
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
16 kwietnia o godz. 20 na osiedlu Karolówka Grupa Teatralna „Warto”
wystawi Misterium Męki Pańskiej. To
będzie wydarzenie! Nie ma co ukrywać, jest to największe przedsięwzięcie teatralne w Zamościu poza Zamojskim Latem Teatralnym! Gra świateł,
Artur Harasim
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu od września uruchamia
Przedszkole nr 3 Specjalne
dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz autyzmem. SOSW
zapewniać
będzie
5godzinną bezpłatną opiekę i
wychowanie przedszkolne
dla dzieci w wieku 3 lat.
W ramach przedszkola przewidziane
są zajęcia polisensoryczne w sali doświadczania świata, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikacji, zajęcia logopedyczne. Dzieci
otrzymają pomoc pedagogiczną, psychologiczną, medyczną i opiekuńczą.
Ponadto będą mogły korzystać z zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju na
podstawie opinii o potrzebie takich
zajęć wydanej przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną.
Dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym przewidziane są grupy
od 6 do 10 osób, natomiast dla dzieci
autystycznych grupy od 2 do 4 osób.
Zapisy do przedszkola już trwają.
Dodatkowe informacje w siedzibie Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego, ul. Śląska 45A lub
pod numerem telefonu 84-639-67-60
Mas
najlepszych logopedów i psychologów z ośrodków w Zamościu,
Lublinie i Warszawie. Oprócz
tego dzieci, będące pod opieką
Stowarzyszenia, mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych,
które odbywają się w Przedszkolu nr 7 przy ul. Asnyka.
Pieniądze z obecnej zbiórki zostaną przeznaczone na rehabilitację i terapię dzieci oraz na wyposażenie sali ćwiczeń. Zbiórce
patronuje Prezydent Miasta Zamość, Marcin Zamoyski.
Zbiórka dla dzieci autystycznych
W najbliższy weekend, w
dniach 15-17 kwietnia odbędzie
się zbiórka charytatywna dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie”. Wolontariusze z zamojskich szkół
będą kwestować przy kasach hipermarketów Carrefour i Kaufland.
Dzięki poprzedniej zbiórce,
która miała miejsce na jesieni
2010 r., Stowarzyszeniu udało się uruchomić zajęcia indywidualne dla autystycznych dzieci, prowadzone przez
Mateusz Sawczuk
3
[email protected]
Program Targów Pracy i Edukacji
09:30 – 10:00 Rejestracja wystawców
10:00 – 10:30 Otwarcie Targów Pracy i
Edukacji – wystąpienia gości
10:30 – 13:00 Prezentacja firm i instytucji
10:30 – 11:00 Seminarium pt. „Staże
zagraniczne szansą dla młodych ludzi” –
prowadząca Renata Kondraciuk, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (sala nr
121)
11:10 – 12:00 Seminarium pt.
„Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” – prowadząca Małgorzata
Misztal, Meritum Training (sala nr 121)
13:00 Zakończenie Targów
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !
Historia Magistra Vitae
W dniu 6 kwietnia studenci pierwszego
roku kierunku politologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odwiedzili Archiwum
Państwowe w Zamościu. W pierwszej części
wizyty studenci zapoznali się z zasadami
korzystania z pracowni naukowej. Obszerne
informacje na temat zadań i zasobu archiwum przedstawiła mgr Lucyna Wyszyńska,
pełniąca funkcję starszego archiwisty. W
pierwszym rzędzie przybliżyła informacje na
temat historii zamojskiego archiwum, utworzonego w 1950 r., jako oddział powiatowy
Archiwum Państwowego w Lublinie. W
1976 r. powołane zostało odrębne Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zamościu
(od 1999 r. Archiwum Państwowe w Zamościu). Od 2001 r. jego siedziba mieści się
przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Choć wielu
osobom instytucja archiwum może kojarzyć
się z zamierzchłą przeszłością, jest to instytucja pełniąca szereg istotnych funkcji dla życia społecznego. Przede wszystkim sprawuje
nadzór archiwalny nad tzw. archiwami zakładowymi np. uczelni wyższych. Studenci
dowiedzieli się, iż ich akta osobowe po 50
latach od ukończenia studiów zostaną przekazane do archiwum. Lucyna Wyszyńska
przypomniała również, że w Zamościu ustanowiona została nagroda Zamojska Osobowość Roku MORANDO, w kapitule której
zasiada JM Rektor PWSZ, zaś laureatem
pierwszej edycji w stycznia 2009 r. został
Andrzej Kędziora – dyrektor Archiwum
Państwowego w Zamościu.
W dalszej części Lucyna Wyszyńska
omówiła warunki, jakie musi spełnić student
chcący prowadzić badania archiwalne oraz
wskazała na ewentualne obszary tematyczne
badań politologicznych w oparciu o zasób
archiwum. Mogą to być kwestie związane z
historią regionu, historią administracji na
Zamojszczyźnie, badania bibliograficzne
działaczy społeczno-politycznych, badania
demograficzne, struktury narodowościowej i
wyznaniowej ludności, działalności partii
politycznych, związków zawodowych i organizacji opozycyjnych, dziejów oświaty czy
też rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
W drugiej części wizyty studenci mieli
możliwość odwiedzenia części magazynowej
archiwum. O swojej pracy opowiedziały
archiwistki Bogumiła Mielnicka i Anna
Borucka. Zasób archiwum obejmuje ponad
200 tys. jednostek archiwalnych, m. in. akt,
fotografii, map. Studenci mieli możliwość
przyjrzenia się z bliska tym zbiorom, wielu z
nich zyskało inspirację do podjęcia badań
genealogicznych historii swoich rodzin, a w
przyszłości również przygotowywania prac
dyplomowych w oparciu o zasoby archiwum.
dr Ewa Pogorzała
ZNAJDŹ PRACĘ, WYBIERZ SZKOŁĘ!
Poszukujesz zatrudnienia? Chciałbyś pracować w kraju, za granicą, w
firmie, w domu, chciałbyś odbyć praktykę, staż? Chcesz poznać aktualnie
oferty pracy odpowiadające Twoim
kompetencjom zawodowym? Już pracujesz, ale nie jesteś pewny jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego?
Jeśli przynajmniej na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco – zapraszamy do udziału w V
Hetmańskich Targach Pracy i Edukacji
organizowanych przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ra-
mach projektu PO KL „Kształcimy
nowocześnie.
Działamy
lokalnie.
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
PWSZ w Zamościu”. Współorganizatorami targów są: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, III Batalion Zmechanizowany, Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź
z Nami”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zamościu oraz Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Zamościu.
Targi pracy są najlepszą okazją aby
w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty lokalnego rynku pracy, porozmawiać z pracodawcami, złożyć
dokumenty aplikacyjne, otrzymać katalog targowy oraz materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców.
Najbliższa edycja Hetmańskich Targów
Pracy i Edukacji odbędzie się w dniu
28 kwietnia 2011 roku (czwartek) w
godz. 10.00 – 13.00 w Klubie Batalionowym w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 36.
mj
4
www.skafander.info
Debiut na schodach
„Dzień Poezji” w Zamościu już po
raz szósty obchodzony był na schodach
I LO im. Jana Zamoyskiego. Laureaci
Konkursu Literackiego „Debiut” na tą
okoliczność przygotowują własny, z
reguły nieszablonowy, wieczór autorski. Tym razem wieczorek był marynistyczny. Śmiałkowie spod pirackiej
flagi porwali widownię, nakazali posłuszeństwo, a nawet wykorzystali aluzyjną paralelę do nazwiska literackiego
osiłka narzucając nań liny. Niewola
okazała się interesującym przeżyciem,
jakoś nikt nie protestował. Widzowie
wywoływali autorów, dobywając myśli
ukryte w rozstawionych na schodach
papierowych łódeczkach – autorzy
czytają wiersze i prozy. Tematy różne,
ale, jak to bywa, prześwieca przez nie
ten doznawany właśnie świat – jasny,
zabawny albo przykry, bo obojętny,
schłodzony, zamykający człowieka w
matni liczb i schematów. Teksty odczytali: Agnieszka Kamińska, Kinga
Kusz, Dominik Łagowski, Tomasz
Łowiecki, Zuzanna Mazurek, Paweł
Medak, Barbara Michalczyk, Adriana Różańska, Aleksandra Szeląg,
Magdalena Bodys i Aleksandra Kawecka. Widownia żywo reaguje, czuje
się, że przykłada miarę do wysłuchiwanych tekstów – jakiś autentyzm z tego
wszystkiego wynika, dla tej uwagi jest
to pisanie i ta uwaga dla tego, co się
zapisało.
To wszystko dzieje się w nadrealnej scenerii pirackiego szkunera; pierwsza korsarz Klaudia Lizak z werwą
wydaje rozkazy, jest kapitan i załoga, jest wyobraźnia , która niczym
fantazyjne pióro u marynarskiego
kapelusza zawisła nad schodami, są
wspólnie śpiewane szanty. Ta wykreowana rzeczywistość ma smak
przygody.
Wcale
nie
takiej
„oddaleńczej”, skoro zmajstrowanej, tak po prostu z chęci, umiejętności i pomysłów młodzieńczej
kompanii. Tegoroczne „Spotkanie
na schodach” przygotowali uczniowie I LO (kl. III c, II j, I g), II LO,
III LO, Gimnazjum nr 3 w Zamościu i
Gimnazjum w Szczebrzeszynie.
Teksty debiutujących autorów z
Zamojszczyzny można przeczytać w
„Księdze zapisów roku 2011”, specjalnym wydaniu pojedynczego egzemplarza książki, wędrującej po szkołach.
Zamojskie Dni Frankonii, czyli „J ' aime la langue
Déjà-vu, bonjour, voyage czy très
bien nie wystarczy, by zmierzyć się
z uczestnikami konkursu ortograficznego języka francuskiego w ramach Zamojskich Dni Frankofonii. Rywalizowali gimnazjaliści i licealiści z powiatu
zamojskiego o kuszącą nagrodę, czyli
wakacyjny wyjazd do Francji…
Konkurs „Le Champion de l'Orthographe française” adresowany był do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu w ramach Zamojskich Dni Frankofonii.
Impreza odbyła się 19 marca w murach
II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Organizatorem było Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE Oddział Zamość
wraz z II Liceum Ogólnokształcącym.
Szczęśliwym zwycięzcą została uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w
Zamościu, Julia Paszko, laureatka
ubiegłorocznej edycji konkursu. Na
podium wraz z nią stanęła Anita
Chmielewska (III LO) i Katarzyna
Stefańczyk (I LO). 4. miejsce należy
do Roksany Wojtyny (II LO), 5. do
Natalii Celińskiej z II LO, a 6. do
Agaty Guzowskiej z III LO. Przegrani
mogli tylko pozazdrościć głównej wygranej, czyli kilkudniowego wakacyjnego wyjazdu do Francji ufundowanego
przez Ambasadę Francji w Polsce. Dla
pocieszenia każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek, a na pozostałych laureatów czekały równie cenne
nagrody książkowe. Gimnazjaliści również stanęli na wysokości zadania i
wzięli czynny udział w konkursie.
Pierwsze miejsce należy do Kingi Panasiewicz, zgłoszonej przez Fundację
Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
w Hrubieszowie. 2. miejsce zajęła Karolina Szabot z Gimnazjum nr 3
w Zamościu, a 3. Wiktoria Dubaj z
Hrubieszowa. Lecz to nie koniec spotkania z kulturą francuską w Zamościu.
W sobotę, 26 marca, odbył się
w II Liceum Ogólnokształcącym konkurs wiedzy o krajach frankofońskich „
Nous connaissons les DOM-TOM par
ateliers tournants”. Uczniowie wykazali
„Elektryk” na trzy piątki ?
klasa
humanistyczna z rozszerzonym
językiem angielskim,
klasa matematyczno-fizyczna
i nowość klasa
sportowa o profilu tenis stołowy i piłka
siatkowa. Natomiast młodzież gimnazjalna wybierająca się do technikum
będzie się mogła kształcić w następujących zawodach: technik elektronik,
technik elektryk, technik energetyk
(nowy kierunek),technik informatyk,
technik telekomunikacji i technik teleinformatyk.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje wybór nauki w zawodach: elektryk,
monter elektronik, elektromechanik i
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Absolwenci ZSZ mają możliwość kontynuowania nauki w 3-letnim
technikum uzupełniającym.
Wszystko wskazuje na to, że popularny
„Elektryk” nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.
Może o tym świadczyć chociażby liczba odwiedzających (555), przed rokiem
było 542.
Czy Dni Otwarte w „Elektryku” rzeczywiście wypadły na trzy piątki, dowiemy
się już niebawem podczas tegorocznej
rekrutacji.
25 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu odbył się
Dzień Otwarty, któremu towarzyszyły
IV Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni.
Dzień Otwarty skierowany był do klas
III gimnazjum, natomiast Targi Edukacyjne miały za zadanie przybliżyć tegorocznym zamojskim maturzystom ofertę edukacyjną na najbliższy rok akademicki. Przez ponad miesiąc szkoła
przygotowywała się do tego przedsięwzięcia. Wystosowała zaproszenia do
40 gimnazjów z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego
i zamojskiego oraz do 20 uczelni wyższych, głównie z naszego rejonu.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli przedstawiciele 37 gimnazjów
oraz 15 uczelni wyższych. W gronie
tych pierwszych najliczniejsze i najlepiej zorganizowane grupy przybyły z
Grabowca (30), Sitna (30), Suchowoli
(28), Tarnawatki (25) i Izbicy (20).
Grupom tym towarzyszyli nauczyciele i
wychowawcy, a niekiedy rodzice. Dominowały jednak grupy małe 5-10 osobowe bez opiekunów.
Kandydatom do klas pierwszych ZSP
Nr 3 zaproponował w ofercie cztery
klasy
w IV Liceum Ogólnokształcącym o
następujących profilach: klasa ogólna,
Marek Banach
się wiedzą o Departamentach i Terytoriach Zamorskich Francji oraz znajomością języka francuskiego. Konkurs nie
był trudny. To nie dziwne, jeśli uczę się
tego języka od 7 lat – mówi jedna z
licealistek. Wśród gimnazjalistów dominowało uczucie satysfakcji z samego
faktu uczestnictwa w konkursie i cicha
nadzieja na wygraną. A jest o co walczyć, ponieważ nagrodą główną jest
również wycieczka do Francji ufundo-
JA TITAN 2011
74 uczniów ZSP Nr 3 im. Armii
Krajowej w Zamościu przystąpiło do
udziału w programie edukacyjnym Zarządzanie Firmą, który prowadzony jest
w oparciu o komputerową symulację
procesów gospodarczych. Podstawowym celem programu jest umożliwienie
zdobycia przez uczniów oraz sprawdzenie ich wiedzy z zakresu mikroekonomii dotyczącej reguł działania firmy
produkcyjnej oraz wpływu zjawisk ekonomicznych na efekty działania tych
firm.
W trakcie gry uczniowie mają możliwość przekonania się o przydatności
posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzących drużynę do zwycięstwa w symulowanej konkurencji na
rynku tego samego produktu.
JA TITAN to komputerowa symulacja wirtualnych firm konkurujących ze
sobą. W trakcie anglojęzycznej gry
uczniowie podejmują decyzje odnośnie
wielkości produkcji, ceny sprzedaży,
wydatków przeznaczonych na marketing, inwestycje, badania i rozwój oraz
na cele charytatywne. Zadaniem firmy
jest osiągnięcie lepszych wyników od
konkurencji w kategorii zysków, sprzedaży i udziału w rynku, dzięki podejmowanym trafnym decyzjom. Gra składa się z IV rund, które przebiegają w
„Spotkanie na schodach” organizacyjnie wspierają Zamojski Dom Kultury
wraz z I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Bożena Fornek
wana
przez
Ambasadę
Francji
w Polsce. Nagrody rzeczowe dla
uczestników ufundowali: Leclerc Zamość, Delegatura Rządów Wspólnoty
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii
oraz Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Hachette,
Cle International, Nowela i LektorKlett.
W kategorii gimnazjum zwyciężyły
Justyna Hamerska i Katarzyna Ziółkowska z Gimnazjum nr 3, 2. miejsce
przypadło Pawłowi Suchodolskiemu i
Klaudii Zbyryt również z tej samej
szkoły, a 3. Katarzynie Łagowskiej i
Marcie Stępień z Gimnazjum nr 5.
Grand Prix zdobyła Katarzyna Stefańczyk z I LO, która w nagrodę wyjedzie do Francji. 1. miejsce otrzymała
Natalia Celińska, 2. Paulina Drewniak, a 3. Roksana Wojtyna, wszystkie laureatki są uczennicami II LO w
Zamościu.
Uczestnikom konkursów Zamojskich
Dni Frankofonii gratulujemy i życzymy
szczęścia w przyszłych zmaganiach.
Salut!
Justyna Pataj
uczennica klasy 1d w II LO w Zamościu
różnych warunkach ekono micznych
(recesja, inflacja, wzrost
gospodarczy,
równowaga
rynkowa). Opiekunem uczniów jest
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Barbara Świst.
W ramach programu edukacyjnego trzy osobowe drużyny uczniów z
klas: Technikum Elektronicznego,
Elektrycznego, Informatycznego, Telekomunikacyjnego, Liceum Ogólnokształcącego przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzanie Firmą
„JA TITAN 2011” organizowanego
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, który trwał od
10 stycznia do 25 marca 2011 r. O
przejście do finału walczyło ok. 1500
drużyn. Drużyna „HAMELIN” w składzie: Damian Zimoński, Bartłomiej
Lis, Arkadiusz Czajka z klasy IVB
Technikum Elektronicznego, zajęła 5.
miejsce. Natomiast drużyna „Strong
Boys” również z tej klasy w składzie:
Łukasz Zimoński, Rafał Pastuszak,
Łukasz Zastąpiło, zajęła 7. miejsce.
Drużynom „Elektryka” gratulujemy tak
wysokich pozycji w konkursie.
Barbara Świst
5
[email protected]
Wyjątkowa lekcja
25 marca 2011 roku w Liceum
Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju odbyło się spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego, którego opiekunem jest nauczycielka geografii Bogusława Jasina. Wzięli w nim udział członkowie
tego klubu i zainteresowani uczniowie.
Spotkanie miało na celu poszerzenie
wiedzy o Polskiej Prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej, która potrwa od 1
lipca do 31 grudnia 2011 roku. Spotkanie poprowadził pracownik Fundacji
Nowy Staw w Lublinie z Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej. Wykład ten został zorganizowany w ramach projektu „Prezydencja na wyciągnięcie ręki”. Głównym tematem było
znaczenie Polskiej Prezydencji
i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Prezydencja to dla Polski ogromne
wyzwanie, ponieważ państwo ma faktyczny wpływ na pracę Rady Unii Europejskiej, a co za tym idzie mamy
możliwość uwiarygodnienia Polski na
arenie międzynarodowej. Nasz kraj
będzie sprawował władzę, uczestnicząc
w tzw. Trio Prezydencji (zwiększa to
możliwość realizacji założeń danych
państw) wraz z Danią i Cyprem, z którymi jesteśmy w stałej współpracy od
JA OBYWATEL (marzec – grudzień 2011)
Komenda Hufca ZHP prowadzi na
zamojskim Starym Mieście Klub Harcerski „Wiking”. Jest on miejscem
zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży działającej w drużynach harcerskich.
Harcerki i harcerze rozpoczęli realizację środowiskowego programu alternatywnego wobec uzależnień, adresowanego do dzieci i młodzieży, promującego życie bez alkoholu i innych środków
psychoaktywnych. W programie bezpośrednio uczestniczy 50 harcerek i harcerzy.
Celem projektu pn. Klub Harcerski
„Wiking” – „Ja Obywatel” jest :
kształcenie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw w życiu społecznym,
promowanie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
przygotowanie młodzieży do podejmowania ról społecznych,
edukacja obywatelska, patriotyczna i
wychowanie duchowe,
rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez harcerskie metody i formy
pracy,
upowszechnianie metod zapobiegających agresji i przemocy rówieśniczej,
promocja postaw abstynenckich
wśród dzieci i młodzieży,
„przenoszenie” do środowisk nauki i zamieszkania pożądanych przykładów, wzorów,
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Projekt obejmuje realizację programów:
1. Edukacji obywatelskiej, patriotycznej i
wychowania duchowego
w tym min:
– warsztaty kompetencji
kluczowych, spotkania
edukacyjne z osobami
pełniącymi ważne funkcje społeczne,
współpraca i budowanie partnerstwa z
organizacjami pozarządowymi, samorządem, instytucjami Miasta Zamościa,
angażowanie dzieci i młodzieży w działania środowiskowe i miejskie, stała
opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, udział w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, wyprawa po Betlejemskie Światło
Pokoju 2011, współorganizacja VI Zamojskiej Wigilii dla Mieszkańców.
2. Rozwoju zainteresowań dzieci i
młodzieży w tym min:
– organizacja przedsięwzięć kulturalnych otwartych dla dzieci i młodzieży
niezorganizowanej, warsztaty z podstaw prawnych i funkcjonowania wolontariatu we współpracy z Zamojskim
Centrum Wolontariatu, warsztaty z animacji czasu wolnego, praca harcerzy –
wolontariuszy na koloniach i obozach
dla dzieci i młodzieży, biwak integracyjno – programowy, prowadzenie zamojskiej harcerskiej strony internetowej.
Program Klub Harcerski „Wiking” –
„Ja Obywatel” został dofinansowany
przez Urząd Miasta Zamość
Impreza lotnicza ma patronat
II Zamojski Festyn Lotniczy organizowany przez PWSZ Zamość oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej, który odbędzie
się 11 czerwca br., został objęty honorowym patronatem przez Wojewodę
Lubelskiego Grażynę Tokarską i Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego. O dalszych wieściach z
przygotowań do Festynu będziemy informować na bieżąco. Red.
Janusz Nowosad
2008 roku w związku ze wspólnymi
priorytetami, takimi jak: rynek wewnętrzny, stosunki ze Wschodem,
wzmocnienie zewnętrznej polityki
energetycznej Unii Europejskiej,
wspólna Polityka Bezpieczeństwa i
Obrony, negocjacje wieloletnich ram
finansowych 2014-2020, pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego
Europy.
W związku z przygotowaniami do
objęcia przez Polskę Prezydencji w
Radzie Unii Europejskiej w wielu polskich miastach, m.in. w Lublinie, który pretenduje do tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016, odbędzie się szereg wydarzeń kulturalnych.
Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego będą uczestniczyli także w
innych projektach: internetowym konkursie wiedzy o Polskiej Prezydencji,
symulacji obrad Rady Unii Europejskiej, która odbędzie się 14 kwietnia
2011 w Lublinie (i będzie transmitowana na żywo w Internecie), warsztatach
europejskich na temat metod negocjacji
i mediacji, na których otrzymają materiały potrzebne do przygotowań do symulacji, innych konferencjach o tematyce europejskiej, będą mieli możliwość
wysłuchania audycji w Polskim Radiu
Lublin, dotyczących Prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej.
Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w praktyce, organizując szkolny punkt informacji europejskiej
(Eurodesk).
Dzięki tej niecodziennej lekcji
uczniowie Liceum im. ONZ w Biłgoraju poszerzyli swoją wiedzę o Unii Europejskiej i miejmy nadzieję, że zainspiruje ich to do śledzenia przedsięwzięć Polski w ramach wyzwania jakim
jest Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
Diana Byra
kl. II h, LO im. ONZ w Biłgoraju
Najnowocześniejsze urządzenie CNC
W poprzednim numerze naszej gazety, pojawił się tekst zatytułowany
„Maszyny ruszyły”, dotyczący studiów
podyplomowych w PWSZ w Zamościu
na kierunku „Maszyny sterowane numerycznie”. Uczelnia, w ramach projektu „Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego PWSZ w Zamościu”,
zakupiła najnowocześniejsze urządzenia do obróbki CNC. Jednak, w naszym
tekście, primaaprilisowy chochlik
dziennikarski zrobił nam dowcip i pojawiło się zdjęcie, które nie przedstawiało obrabiarki CNC, tylko analizator
chloru, wodoru i potasu, który również
posiada uczelnia PWSZ. Powyżej prezentujemy właściwy obiekt, frezarkę
CNC amerykańskiej firmy Haas. To
jedno z najnowocześniejszych tego
typu urządzeń na całym świecie.
Miasto Zamość po raz kolejny
przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W
2010 r. w projekcie brało udział 1015
miast i gmin. Organizatorem kampanii
jest Fundacja „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” i Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych. Patronat
nad kampanią sprawuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Komenda
Główna Policji.
„Zachowaj trzeźwy umysł” to największa akcja edukacyjno – profilaktyczna w Polsce, podejmująca problem
profilaktyki uzależnień. Jednym z jej
najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnego dla
dzieci i młodzieży zachowania prospołecznego jako alternatywy wobec sięgania po używki, stosowania przemocy.
Akcja wystartowała 1 kwietnia i
zakończy się jesienią. „ZTU” 2011
wspiera Marcin Lewandowski, mistrz
Europy w biegu na 800 m.
Zaufaj młodości, postaw na potencjał rozwojowy młodego człowieka!
To apel do dorosłych wyrażony w
kampanii 2011. W trakcie Europejskiego Roku Wolontariatu będziemy
uwrażliwiać dzieci i młodzież na problemy innych osób. Chcielibyśmy, aby
umiały zadbać o kogoś na miarę swoich możliwości. W przypadku gimnazjalistów kampania ma dawać młodzieży możliwość sprawdzenia swoich
sił w relacjach z ludźmi, doświadczenia życzliwości i wdzięczności oraz
obdarzania nimi innych.
Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl
Redakcja
Jadwiga Machulewska
6
www.skafander.info
Już jest wstępna wersja
Programu Praktyk
31 marca w Hotelu „Artis” odbyło
się trzecie seminarium pt. „Założenia
aktualnego oraz wstępnej wersji innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych w PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu”. Seminarium
przeprowadzono w ramach projektu PO
KL „Praktyki Pedagogiczne drogą do
innowacyjnego szkolnictwa”, realizowanego przez PWSZ w Zamościu przy
współpracy z Urzędem Miasta Zamość
oraz Instytutem Nauk SpołecznoEkonomicznych Sp. z o.o. w Łodzi.
Seminarium przewodniczył mgr
Piotr Toczek, Koordynator Partnera 1
– Miasta Zamość. Po krótkim powitaniu gości głos zabrał Sylwester Szopa,
przedstawiciel Studenckiego Forum
Konsultacji, student III roku filologii
angielskiej, który wygłosił referat pt.
„Ocena praktyk pedagogicznych w
PWSZ w Zamościu z perspektywy studentów specjalizacji nauczycielskiej”.
Dr inż. Bronisław Samujło omówił
zagadnienie praktyk pedagogicznych w
PWSZ z Zamościa w kontekście potrzeb rynku pracy. Po przerwie mgr
Ewa Katarzyna Organiściak, przedstawiciel Partnera 2 – Instytutu Nauk
Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. –
zapoznała zebranych ze „Wstępną wersją Programu Praktyk Pedagogicznych
w PWSZ w Zamościu” opracowaną na
podstawie:
– analizy desk-reaserch danych zastanych,
– wniosków z seminariów przeprowadzonych w dniach 26.01.2011 i
24.02.2011 r.,
– wniosków sformułowanych podczas
dyskusji w trakcie seminariów,
– wyników analizy jakości i efektywności praktyk pedagogicznych przygotowanych w formie raportu przez pracowników naukowych Uniwersytetu
Marii
CurieSkłodowskiej w Lublinie,
– rekomendacji sformułowanych w raporcie z analizy programów praktyk pedagogicznych autorstwa
specjalistów z UMCS.
Podsumowaniem
seminarium była dyskusja na temat przedstawionych zagadnień.
Kolejne z zaplanowanych seminariów odbędzie się już 28
kwietnia. Serdecznie
zapraszamy przedstawicieli uczelni
wyższych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy do zapoznania się ze
wstępną wersją Programu Praktyk dostępną na stronie:
www.innowacyjne-praktyki.pl
obecny był ks. bp dr Wacław Depo ordynariusz
diecezji
zamojsko lubaczowskiej i Zygmunt
Kamiński dyr. I Liceum
Ogólnokształcącego w Zamościu.
Do części ustnej zakwalifikowało się siedem osób, które zgromadziły największą liczbą punktów: Elżbieta Kusz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju (83 punkty na
90 możliwych), pod opieką katechety
Grażyny Skakuj; Adrian Bryk (83) z
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, katecheta Anna Maciukiewicz; Magdalena Pawluk (83) z
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, katecheta Anna Maciukiewicz; Marta Rój (80) z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
katecheta Grażyna Skakuj; Michał Nizioł (75) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, katecheta Grażyna
Skakuj; Anna Mielniczek (72) z Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowac-
kiego w Tomaszowie Lubelskim, katecheta Jadwiga Błahuta; i Małgorzata
Soron (71) z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, katecheta ks. Stanisław Książek. Podczas części ustnej finaliści odpowiadali na pytania za 1, 3 i 5 punktów. Najlepiej z nimi poradzili sobie:
Magdalena Pawluk, Michał Nizioł,
Marta Rój i to właśnie oni pojadą do
Niepokalanowa, gdzie w dniach 6-7
czerwca br. odbędzie się etap ogólnopolski. Jeszcze wcześniej w dniach 1213 maja będą miały miejsce bezpłatne
III Częstochowskie Spotkania Młodych
z Biblią na Jasnej Górze, które mają
wymiar formacyjno-warsztatowy i odbywają się w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II.
Przewodniczącym komisji oceniającej w Zamościu był ks. dr Garbiel
Cisek. Ponadto w skład oceniającego
gremium weszli: dr Łukasz Kot –
przewodniczący KSCCh oddział w Zamościu, Aleksander Śwircz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Ry-
szard Kot.
Uczestnicy w przerwie miedzy częścią pisemną a ustną mieli okazję zwiedzić Zamość i zapoznać się z jego architekturą i historią. Po ,,Mieście Arkad” oprowadzał Kazimierz Dziok,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego oddział
w Zamościu.
Patronat nad etapem diecezjalnym
objął ks. bp dr Wacław Depo – ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Katolickie Radio Zamość i „Niedziela”
zamojsko-lubaczowska objęły patronat
medialny i ufundowały dodatkowe nagrody. Specjalne nagrody przeznaczyła
również Kuria Diecezjalna w Zamościu.
W tegorocznej edycji Konkursu
(etap szkolny) wzięło udział 30 tys.
uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze
wszystkich diecezji kraju. Laureaci
etapu ogólnopolskiego otrzymają cenne
nagrody książkowe i pieniężne oraz
indeksy polskich wyższych uczelni.
dr Łukasz Kot
Pasiecznego, Stanisława Piro, Marka
Rzeźniaka, Macieja Sęczawy, Joanny
Słupskiej, Marka Sołowieja, Barbary
Szeptuch, Marka Terleckiego, Elżbiety Gnyp i Jerzego Tyburskiego.
Organizatorem pokazu zamojskiego była
BWA Galeria Zamojska.
Komisarzem
wystawy – Winicjusz
Borowski.
Seminarium w Książnicy
dowych.
W programie seminarium przewidziano następujące tematy:
1. Działalność Książnicy
Zamojskiej w zakresie
animacji i upowszechniania
czytelnictwa
w Zamościu w 2010 r.
2. Książnica Zamojska na rzecz rozwoju
czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamojskim w 2010 r.
3. Biblioteki Zamościa i powiatu zamojskiego na tle sieci bibliotek publicznych województwa lubelskiego
w 2010 r.
4. Zwiedzanie biblioteki głównej
Książnicy Zamojskiej.
Etap diecezjalny konkursu biblijnego
W dniu 11.04 br. w
Zamościu miał miejsce
diecezjalny etap XV Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie
Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”.
Tym razem, zakres tematyczny Konkursu obejmuje Pisma Świętego Pawła:
1-2 do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona;
1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa.
W części pisemnej (test, 45 pytań)
odbywającej się w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
uczestniczyło 61 uczestników z 68 zakwalifikowanych z 27 szkół z terenu
diecezji zamojsko -lubaczowskiej
(Biłgoraj 5, Hrubieszów 3, Lubaczów
2, Lubycza Królewska 1, Łaszczów 1,
Tomaszów Lubelski 2, Tyszowce 1,
Zamość 12). Na otwarciu Konkursu
Artyści w Pizie
W dniach 25-30 marzec odbyła się kolejna edycja przeglądu sztuki współczesnej „Pisa Art Expo –
2011”, w Pizie we Włoszech. Po raz drugi prezentowane tam
były prace zamojskich
artystów. Zaprezentowano obrazy 11 zamojskich
artystów: Winicjusza
Borowskiego, Romana
Muchy, Stanisława
O której odjazd?
Od dnia 24 czerwca na trasie Zamość
– Lublin – Zamość, mają zostać uruchomione kursy szynobusów. Rozkład jazdy szynobusów był tematem zebrania
członków Stowarzyszenia „Padwa Północy”, zaangażowanych również w
przywrócenie połączeń kolejowych na
Zamojszczyźnie. Na zebraniu ustalono
następujące propozycje kursów szynobusów:
1. Zamość odjazd godz. 5.00 przyjazd
Lublin godz. 6.50 – przesiadka na pociągi dalekobieżne do Gdyni Głównej oraz
Szczecina Głównego;
Jerzy Tyburski
Fot. BWA
2. Zamość odjazd godz. 17.00 przyjazd
Lublin godz. 18.50;
3. Lublin odjazd godz. 9.40 przyjazd
Zamość godz. 11.30;
4. Lublin odjazd godz. 15.30 przyjazd
Zamość godz. 17.20;
5. Lublin odjazd godz. 20.40 przyjazd
Zamość godz. 22.30. Stowarzyszenie
będzie zabiegać również o to, aby kurscy miały charakter całoroczny.
Obecnie Stowarzyszenie zbiera podpisy pod listą poparcia dla wyżej wymienionych godzin. Kolejnym krokiem
będą rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Więcej o akcji na stronie: www.padwapolnocy.pl
Mateusz Sawczuk
19 kwietnia 2011 r. o godz.
13.00 w Książnicy Zamojskiej
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, odbędzie się seminarium
poświęcone „Działalności Książnicy Zamojskiej na rzecz mieszkańców Zamościa i Powiatu Zamojskiego w 2010 roku”. Wezmą w nim
udział radni Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Zamość oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu
Zamojskiego, organizatorzy bibliotek
samorządowych, przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oraz bibliotekarze bibliotek samorzą-
Nowy dyrektor ZDK-u
Janusz Nowosad, komendant hufca
ZHP w Zamościu został nowym dyrektorem Zamojskiego Domu Kultury.
Zastąpił Andrzeja Pogudza, któremu
z końcem ubiegłego roku wygasła
umowa o pracę, a magistrat nie zdecydował się na jej przedłużenie.
– Powołanie na stanowisko dyrektora ZDK odbyło się w trybie
Seminarium zrealizowano w ramach
projektu PO KL Praktyki pedagogiczne
drogą do innowacyjnego szkolnictwa
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kd/mj
Halina Zielińska
Książnica Zamojska
bez konkursowym. Było to możliwe
dzięki zgodzie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którą wnioskował Prezydent Marcin Zamoyski oraz
pozytywnej opinii związków zawodowych, które działają w ZDK – poinformował nas Karol Garbula, rzecznik
prasowy prezydenta Zamościa.
Nowy dyrektor zaczął pełnić swoje
obowiązki z dniem 1 kwietnia.
ezamosc.pl
7
[email protected]
„Główny Konstruktor” – Siergiej Korolow i Era Sputnika
We wczesnych latach 50. XX w. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ogłosiły plany wystrzelenia satelitów w ramach
Międzynarodowego Roku Geofizyki. MRG było wspólnym przedsięwzięciem naukowym, w trakcie którego uczeni z całego
świata mieli przeprowadzać badania Ziemi, począwszy od lipca 1957 roku aż do grudnia roku 1958. Amerykańscy naukowcy
pracowali pod publiczną presją, zaś radziecki program kosmiczny, na którego czele stał Siergiej Korolow, postępował w absolutnej tajemnicy.
Gdy na początku lat 30-tych w Leningradzkim Laboratorium Gazodynamiki (GDL) trwały prace przy pierwszym radzieckim silniku na paliwo ciekłe o nazwie ORM1, w Moskwie powstała Grupa Badawcza Napędu Odrzutowego (GIRD). Jej głównym inżynierem został Siergiej Pawłowicz Korolow
(1906-1966) [fot.1], urodzony w Żytomierzu na Ukrainie pilot doświadczalny,
konstruktor samolotów i szybowców,
który do GIRD wstąpił w roku 1932.
Pierwszym sukcesem Korolowa była
rakieta GIRD 9, przyszły pocisk przeciwlotniczy, który w locie w dniu 17
sierpnia 1933 roku osiągnął wysokość
nieco ponad 1,5 km [fot.2]. Wielkim
osiągnięciem młodego konstruktora stała się rakieta GIRD 10 z silnikiem na
paliwo ciekłe, która wystartowała 25
listopada 1933 roku wzbijając się na
wysokość 4,9 km i tym samym zapisując się w historii jako pierwsza w ZSRR
rakieta napędzana ciekłym paliwem.
W powstałym z połączenia GDL i
GIRD Instytucie Badań Rakietowych
(RNII) w roku 1939 skonstruowano
pierwszą rakietę dwustopniową. Prace
nabrały rozmachu po tym, jak Armia
Czerwona dowodzona przez gen. Rokossowskiego zajęła Peenemünde przechwytując personel i materiały związane
z V-2. Przez następne 2 lata Związek
Radziecki wyprodukował więcej rakiet
V-2 niż Niemcy. Korolowowi polecono
stworzenie rosyjskiej kopii rakiety V-2,
której finalną wersję oznaczono symbolem T-1. Następnie powstała rakieta
astrofizyczna, zdolna wynieść zestaw
instrumentów naukowych o masie 77 kg
na wysokość 100 km. Kolejna rakieta T2, osiągająca wysokość 200 km z ładunkiem użytecznym 127 kg, została radzieckim pociskiem balistycznym średniego zasięgu. W 1955 roku Związek
Radziecki ogłosił, że weźmie udział w
MRG i w jego ramach wyśle w górne
warstwy atmosfery rakietę z aparaturą
naukową. W tym czasie Korolow już
opracowywał konstrukcję pocisku T-3,
przyszłej rakiety nośnej dla satelity w
nowej siedzibie rosyjskiego programu
kosmicznego. Na równinnych stepach
Kazachstanu w miejscowości Tiuratam
powstało centrum rakietowe, które ze
światem łączyła jedynie linia kolejowa.
Oficjalnie używano nazwy kosmodrom
Bajkonur, choć rzeczywista miejscowość Bajkonur znajdowała się gdzie
indziej. Pierwszy start T-3 przeprowadzono w 1956 roku, a po wykonaniu 50
prób (w tym 8 lotów na odległość 16000
km) w okresie maj-sierpień 1957 roku
Rosjanie oznajmili, że ich międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM Intercontinental Ballistic Missile) uzyskał zdolność operacyjną. T-3 mogła
wynieść masę 2 ton na wysokość 209
km i tym samym była zdolna przenieść
ładunek jądrowy nad dowolny cel w
Ameryce.
Amerykanie pośpiesznie budowali
swój ICBM, jednak wyraźnie pozostawali w tyle. Na
domiar złego zlekceważyli
radzieckie oświadczenie na
temat planów wystrzelenia
przez nich satelity i spokojnie kontynuowali swoje przygotowania wyniesienia
satelity Vanguard w czasie MRG. Miała
temu służyć w pełni cywilna rakieta
(nosząca również nazwę Vanguard),
ponieważ uważano, że nie należy cywilnych i naukowych celów MRG realizować za pomocą rakietowej techniki wojskowej, gdyż może to wywołać negatywny oddźwięk społeczny. Zespół kierowany przez Wernhera von Brauna był
niepocieszony. Ich pocisk o nazwie Redstone, zbudowany dla armii amerykańskiej był gotowy do wyniesienia 2,5kilogramowego satelity służącego do
obserwacji górnych warstw atmosfery.
Prezydent Eisenhower był nieugięty. On
i jego doradcy żądali, aby pierwszego
satelitę Ziemi wystrzelił na orbitę amerykański zespół naukowy, a nie grupa
niemieckich weteranów spod znaku von
Brauna. Kiedy von Braun poprosił o
pozwolenie wystrzelenia satelity w Kosmos, Eisenhower nie zgodził się i pocisk pozostał w magazynie arsenału
Redstone. Konsekwencje nie dały na
siebie długo czekać. 4 października 19557 roku Korolow odpalił zmodyfikowaną wersję pocisku T-3 o nazwie R-7 ze
Sputnikiem w części dziobowej [fot.3].
Ameryka przeżyła wstrząs. W ten sposób Waszyngton pozwolił Rosjanom
poprowadzić świat ku przyszłości i osiągnąć przewagę w Kosmosie.
Pomysł Siergieja Korolowa na dwustopniową rakietę R-7 był błyskotliwy.
Wystarczyło zestawić pakiet złożony z 5
bloków rakietowych (4 zewnętrzne i 1
centralny), aby stworzyć rakietę obdarzoną siłą ciągu wystarczającą do osiągnięcia orbity. Następnie całość przykryć stożkowym dziobem z niewielkim
satelitą wewnątrz i wystartować w przestrzeń
kosmiczną.
Sputnik
(ros.
„towarzysz podróży”) stał się faktem.
„Tri…, Dwa…, Odin… Zażyganije!”
– zagrzmiał głos Korolowa i rakieta R-7
wzbiła się w niebo osiągając na wysokości 215 km prędkość 7,99 km/s. Kolejne
człony rakiety odłączały się, a kiedy
ostatni silnik zamilkł, osłona satelity
odpadła i z górnego stopnia rakiety oddzieliła się srebrna kula o średnicy 60
cm i masie 83 kg zaopatrzona w cztery
anteny długości 3 m [fot.4]. Komunikat
Radia Moskwa oznajmiający wystrzelenie Sputnika 1 zaszokował cały świat.
Dwa nadajniki umieszczone na pokładzie satelity nieustannie wysyłały sygnały: „biip… biip… biip…”, które zadręczały Amerykę. Dziewięćdziesiąt sześć
minut po starcie satelita przeleciał nad
stygnącą wyrzutnią w Bajkonurze.
Świadkowie startu zaczęli wiwatować.
Korolow zwrócił się do zebranych wypowiadając znamienne słowa: „Dzisiaj
marzenia pokoleń ludzkości spełniły się.
Rozpoczęto podbój Kosmosu!”
Opracowanie: Andrzej Rzemieniak
prezes ZSMA www.zsma.pl
8
www.skafander.info
FINALIŚCI II ZAMOJSKIEGO DYKTANDA
MISTRZOWIE Z „POLAKA” I „ANGLIKA”
Nazwisko
Ponad 700 osób rozpoczynało zmagania w dwóch konkursach zorganizowanych przez zamojską uczelnię
PWSZ: II Zamojskim Dyktandzie oraz
Konkursie Języka Angielskiego. I etap
miał miejsce w szkołach w Zamościu,
Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lub.,
Lubaczowie i Tomaszowie Lub. 4
kwietnia br. odbyły się finały obu
konkursów.
Do zmagań z ortografią stanęło 47
finalistów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Mistrzem ortografii
została Monika Pukaluk, uczennica III
LO im. Cypriana Kamila Norwida w
Zamościu. Na podium znalazły się również: Jagoda Pokryszka (I Społeczne
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w
Zamościu) oraz Justyna Kraska
(Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
w Józefowie).
Nad przebiegiem finału II Zamojskiego Dyktanda czuwała komisja konkursowa w składzie: kierownik Zakładu
Polonistyki PWSZ w Zamościu prof.
dr hab. Władysław Makarski, nauczyciele akademiccy kierunku filologia polska – dr Cecylia Galilej, dr
Henryk Duda, dr Ireneusz Piekarski
oraz przedstawiciele II Liceum Ogólno-
kształcącego
w
Zamościu
(współorganizator dyktanda) – dyrektor Beata Chmura, Joanna Brzezińska-Łyś i Anatol Małyszek.
W potyczkach z językiem angielskim mierzyło się 19 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Zwyciężczynią
Konkursu Języka Angielskiego została
Aleksandra Sokolova ze Szkoły nr 3
we Włodzimierzu Wołońskim. Kolejne
miejsca zajęły: Karolina Abramowicz
z LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i Agnieszka Kamińska z III
LO im. C. K. Norwida w Zamościu.
Nad przebiegiem finału Konkursu
Języka Angielskiego czuwała komisja
konkursowa w składzie: kierownik Zakładu Anglistyki PWSZ w Zamościu
prof. Wojciech Nowicki oraz nauczyciele akademiccy kierunku filologia
angielska – mgr Joanna Niewiadomska i mgr Konrad Niewiadomski.
Zwycięzcy konkursów zdobyli wartościowe nagrody rzeczowe, 10 pierwszych osób otrzymało pisemne zapewnienie Rektora o przyjęciu na studia w
PWSZ, a wszystkim finalistom zostały
wręczone pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Redakcja
FINALIŚCI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nazwisko
Imię
SOKOLOVA
OLEKSANDRA
ABRAMOWICZ
KAROLINA
KAMIŃSKA
AGNIESZKA
DOROTA
Szkoła
Szkoła nr 3 we Włodzimierzu
Wołyńskim
LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie
Punkty
(…/55)
Imię
Szkoła
Punkty
(…/200)
PUKALUK
MONIKA
III LO w Zamościu
192
POKRYSZKA
JAGODA
I Społeczne Gimnazjum w Zamościu
188
KRASKA
JUSTYNA
Gimnazjum w Józefowie
187
CICH
ALEKSANDRA
LO im. ONZ w Biłgoraju
186
BAŁABUCH
IWONA
II LO w Zamościu
185
KAMIŃSKA
AGNIESZKA
III LO w Zamościu
184
OKTABA
KATARZYNA
I Społeczne LO w Zamościu
184
LENART
JOANNA
LO w Janowie Lub.
183
IWASIUK
AGATA
I Społeczne LO w Zamościu
183
PALUCH
PAULINA
LO im. ONZ w Biłgoraju
183
ROMAK
MACIEJ
Gimnazjum Publiczne w Horodle
182
WÓJTOWICZ
MAŁGORZATA
ZS nr 2 w Tomaszowie Lub.
182
DENYS
TOMASZ
I LO w Zamościu
181
ROSZKOWSKA
ANNA
LO im. ONZ w Biłgoraj
181
MATYSIK
MONIKA
LO im. ONZ w Biłgoraju
180
KRZYSZTOŃ
AGATA
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lub.
180
KURANTOWICZ
ANNA
I LO w Zamościu
180
BAŃKA
MAGDALENA
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lub.
180
SZAWARA
PAULA
III LO w Zamościu
179
MAJEWSKI
MICHAŁ
I Społeczne LO w Zamościu
179
KRATA
ANNA
I Społeczne Gimnazjum w Zamościu
178
PILCH
MACIEJ
I Społeczne Gimnazjum w Zamościu
178
BUCIOR
DOROTA
Publiczne Gimnazjum w Szyszkowie
176
WOJTYNA
AGATA
I Społeczne LO w Zamościu
176
CHMIELOWIEC
BEATA
LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
175
CUDZIŁO
DOMINIKA
LO im. ONZ w Biłgoraju
175
PACOŃ
IZABELA
LO im. ONZ w Biłgoraju
175
KUSIAK
ALICJA
LO im. ONZ w Biłgoraju
174
DYCHA
PAWEŁ
III LO w Zamościu
174
PILIP
DOROTA
ZS w Lubaczowie
173
KILIAŃSKA
PAULINA
III LO w Zamościu
173
DRZYMAŁA
ZAWIŚLAK
MONIKA
MAGDALENA
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lub.
Gimnazjum w Księżpolu
171
168
KUCZEK
EWA
ZS w Oleszycach
165
ZABORNIAK
JOLANTA
LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
162
JABŁOŃSKA
EWELINA
ZS nr 3 w Tomaszowie Lub.
162
DRANKOWSKA
JUSTYNA
Gimnazjum nr 1 w Zamościu
161
TKACZYK
DOROTA
Gminne Gimnazjum w Moniatyczach
160
MAZUR
MARTA
LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
160
45
SZKALEJ
MAGDA
Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
159
42
WÓJCIK
JUSTYNA
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lub.
156
MOLICKA
PAULINA
LO w Janowie Lub.
156
KOMAN
BARTŁOMIEJ
Gimnazjum w Krasnobrodzie
150
KOBIAŁKA
JACEK
ZS w Oleszycach
149
MĘDROŃ
MATEUSZ
ZS w Lubaczowie
148
GUZEK
JAKUB
Szkoła Publiczna w Horodle
147
NIECKARZ
PAULINA
ZS w Lubaczowie
117
40
JOANNA
III LO w Zamościu
LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie
KRZOS
JOANNA
LO nr 3 w Hrubieszowie
39
RUSZECKA
BEATA
LO w Janowie Lub.
39
PIŁAT
WOJCIECH
II LO w Zamościu
38
BLACHA
KATARZYNA
LO w Janowie Lub.
38
FLIS
AGATA
LO w Janowie Lub.
38
IWANKOW
DAMIAN
38
DUDZIŃSKA
KATARZYNA
ZSP nr 1 w Zamościu
LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie
CZERWONKA
JAKUB
LO w Janowie Lub.
36
WSZOŁA
KINGA
35
NAZARKO
ANNA
I LO w Zamościu
LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie
KOZŁOWSKA
KATARZYNA
35
PACHOŁEK
JOANNA
LO w Lubaczowie
LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie
KAPICA
NORBERT
32
DAVIDIUK
ALEXANDER
I LO w Zamościu
Pedagogical College
we Włodzimierzu Wołyńskim
WITKOWSKI
KUBA
I LO w Zamościu
28
39
37
35
33
30
9
[email protected]
Reportaż | BERLIN OCZAMI STUDENTA PODRÓŻNIKA…
Po raz pierwszy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w
Zamościu uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin. Jest to największa impreza tego typu na świecie, organizowana od 1966 roku. Tegoroczne targi zgromadziły 11 tys. wystawców oraz około 170 tys. zwiedzających.
Nasza grupa studentów, licząca 44
osoby, wyjechała autokarem z Zamościa w piątek 11 marca, około godziny
7. Drugim autokarem, „całkiem po sąsiedzku”, podróżowali studenci Turystyki i Rekreacji z naszej zaprzyjaźnionej uczelni – Akademii Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej. Podróż
minęła bezpiecznie i spokojnie, a my
oczywiście dobrze się bawiliśmy. Na
miejsce dotarliśmy około godz. 19, a
nocowaliśmy w schronisku młodzieżowym (oddalonym od celu naszej podróży ok. 15 km). Po zakwaterowaniu i
kolacji udaliśmy się na krótki rekonesans. Noc była naprawdę długa...
Następnego dnia – dla niektórych
jeszcze tego samego – po śniadaniu o
godzinie 9 wyjechaliśmy na długo
oczekiwane targi. Spędziliśmy 6 interesujących godzin w ogromnych halach
wystawienniczych. Ich powierzchnia to
ponoć 160 km² (!!!). Tylko polskie stoisko zajmowało powierzchnię zbliżoną
do dwóch sal zamojskiego OSiR-u.
Targi naprawd ę b yły ogro mne
(niektórzy stracili nawet orientację w
tej plątaninie pomieszczeń, przejść,
wejść i wyjść). Prezentowało się tu wiele krajów, regionów, narodowości i
firm – hoteli, biur podróży, mniejszych
i większych touroperatorów z ofertą
przyprawiającą o zawrót głowy. Nie
było chyba takiego rodzaju turystyki,
którego nie można by było uprawiać w
proponowanych miejscach (no może z
drobnymi wyjątkami…). Mogliśmy
poznać nowe kultury, nowych ludzi i
nieco „podszlifować” język, choć naszych rodaków w tym pięknym mieście
nie brakowało.
Wszyscy wystawcy byli profesjonalistami. Doskonale przygotowani,
chętnie z nami rozmawiali i udzielali
potrzebnych informacji na tematy turystyczne. Przejście i zobaczenie całych
targów można porównać do podróży
dookoła świata. Były tam niemal
wszystkie kraje i kontynenty, najciekawsze prezentacje i największe firmy
branży turystycznej. Z wielką radością
gościliśmy także na naszym polskim
stoisku, które zachwycało swoimi rozmiarami, przepychem i pomysłowością.
Warto podkreślić, że Polska Organizacja Turystyczna była oficjalnym partnerem tegorocznych targów. Grała polska
muzyka, częstowano narodowymi przysmaka mi, a nasze d ziewcz yn y
„rozpływały się”, gdy na scenie pojawili się tancerze ze znanego programu
„You Can Dance”. Mając do dyspozycji
6 godzin i tak nie zdążyliśmy zobaczyć
tego wszystkiego, co oferowali wystawcy.
Nasz wyjazd zgodnie z założeniami
nie był skoncentrowany wyłącznie na
targach turystycznych. Po godzinie 15
udaliśmy się na zwiedzanie Berlina i
najciekawszych jego zakątków. Tętniące życiem i pełne zabytków miasto robiło wrażenie. Po kolacji czekała nas
niespodzianka – „Berlin by night”. Interesujące zabytki (m.in. Brama Brandenburska, Reichstag, Stara Galeria Narodowa, Pałac w dzielnicy Charlottenburg, Katedra Berlińska) tak okazałe w
ciągu dnia, a oświetlone nocą w pełni
świateł i reflektorów, prezentowały się
naszym „pilotom”, przyszłym pracownikom branży turystycznej.
Nadszedł czas na sen po męczącym
dniu... Ale kto z nas spał?
Kolejnego dnia wczesnym rankiem
„ogarnęliśmy” swoje pokoje i zapakowaliśmy się do autokarów. Całą studencką grupą, liczącą 96 osób (w tym
studenci z „białej”), ruszyliśmy ponownie w miejsca znane z nocnej wyprawy,
aby bardziej szczegółowo poznać ich
historię. Tu doskonale sprawdził się
nasz zawodowy guru, pilot „z krwi i
kości” – mgr Adam Żywot. Z pogodą
trafiliśmy idealnie – słońce towarzyszyło nam przez cały dzień. Mieliśmy również czas na zakup pamiątek i spacer po
Berlinie.
Podsumowując, uważamy, że wyjazd był pierwsza klasa! Świetnie się
dogadywaliśmy z opiekunami, doktorzy
wykazali się dużą cierpliwością oraz
zrozumieniem. Poznaliśmy wiele nowych osób. Zintegrowaliśmy się z bracią studencką z Białej, niektórzy nawet
bardzo, było wesoło, interesująco, edukacyjnie i … relaksacyjnie.
Polecamy kolejne tego typu wyjazdy – naprawdę warto! To nie to samo
co wycieczki w liceum czy gimnazjum.
Bawiliśmy się super!!!
Dziękujemy władzom uczelni za
pomoc w organizacji wyjazdu. Dziękujemy naszym nauczycielom akademickim – doktorowi Marcin Bochenkowi,
doktorowi Grzegorzowi Godlewskiemu, doktorowi Przemysławowi Kędrze i magistrowi Adamowi Żywotowi za niesamowite wrażenia i
„ogarnięcie” wszystkiego i wszystkich.
Jedziemy tam za rok – bezwzględnie!!!
K&M
10
www.skafander.info
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej –
nie oczekujmy zbyt wiele (cz. 1)
dr Piotr Tosiek
wykładowca akademicki w Zakładzie
Politologii PWSZ w Zamościu, specjalizuje się w zakresie prawa międzynarodowego oraz tematyce Unii Europejskiej
Prezydencja rotacyjna sprawowana
kolejno przez państwa członkowskie w
Radzie Unii Europejskiej jest jedną z
podstawowych cech systemu decyzyjnego tej organizacji. Stanowi ona nie
tylko wyraz zasadniczej roli abstrakcyjnie rozumianego państwa w procesie
podejmowania decyzji, lecz w opinii
większości badaczy daje także możliwość okresowego zwiększenia wpływu
konkretnych państw na kształt prawa
UE. Ocena prezydencji może być zatem
dokonywana w dwóch płaszczyznach.
Pierwszą jest wymiar odnoszący się do
sprawnego realizowania celów ogólnoeuropejskich. Druga płaszczyzna dotyczy zaś możliwości realizacji interesów
narodowych w okresie sprawowania
przewodnictwa.
Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rola prezydencji rotacyjnej została ograniczona. W przeciwieństwie do
okresu wcześniejszego przewodnictwo
państwa nie obejmuje bowiem obszaru
stosunków zewnętrznych Unii, co uniemożliwia lub co najmniej ogranicza
osiąganie celów z nim związanych.
Urzędnicy państwa sprawującego prezydencję muszą ponadto ściśle współpracować ze swoimi odpowiednikami
reprezentującymi państwa tzw. trio (w
przypadku Polski jest to Cypr i Dania).
W swojej istocie prezydencja staje się
zatem zjawiskiem polegającym na przewodnictwie obrad kilkuset organów
wewnętrznych Rady Unii złożonych z
przedstawicieli rządów państw członkowskich.
Podstawową rolę w procesie przygotowania i realizacji prezydencji odgrywają uwarunkowania wewnątrzpaństwowe. Czynniki wynikające z wnę-
Uwaga spisują!
8 kwietnia rozpoczął się Narodowy
Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań. Rachmistrzowie będą
przeprowadzać wywiady bezpośrednie
Policja przestrzega jednak
przed fałszywymi rachmistrzami, takie
przypadki już miały miejsce. Osoba,
która dokonuje spisu .ma obowiązek
posiadać przy sobie legitymację. Dokument zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważnie-
trza państwa mają wpływ nie tylko na
realizację jego partykularnych interesów, lecz oddziałują także na cały system decyzyjny Unii. Oba wymiary są
zresztą ściśle ze sobą powiązane: sposób sprawowania prezydencji wpływa
bowiem na wizerunek państwa i jego
pozycję w otoczeniu międzynarodowym, a tym samym na możliwość osiągania jego celów.
Wyróżnić należy trzy główne grupy
uwarunkowań: prawne, polityczne i
administracyjne. Uwarunkowania prawne wynikające z rozwiązań przyjętych
w konkretnym państwie członkowskim
współtworzą formalną strukturę jego
zachowania na arenie unijnej. Uwarunkowania polityczne dotyczą sposobu
wypracowywania decyzji państwa i
obejmują współpracę i rywalizację wielu wewnętrznych ośrodków decyzyjnych (rządu, parlamentu, partii politycznych i innych podmiotów). Uwarunkowania administracyjne wydają się
być równie ważne, ponieważ prezydencja staje się zjawiskiem głównie administracyjnym. Sprawność administracji
jest zatem podstawowym warunkiem
efektywnej prezydencji.
Prawo
W przypadku Polski prawne tło prezydencji tworzą następujące akty prawne: ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich z 2009 r. dotycząca koordynacji polskiej polityki w sprawach UE,
tzw. ustawa kooperacyjna z 2010 r.
regulująca stosunki między organami
władzy wykonawczej i ustawodawczej
w omawianym obszarze, rozporządzenie z 2008 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika ds. prezydencji, a także
rozporządzenie z 2010 r. w sprawie
ustanowienia pełnomocnika ds. zabezpieczenia bezpieczeństwa w czasie
przygotowywania i sprawowania prezydencji.
Analiza wspomnianych aktów prawnych wskazuje na obecność potencjalnie efektywnego oprzyrządowania
prawnego dotyczącego przygotowania i
sprawowania przez Polskę prezydencji.
W sposób jednoznaczny określono podmioty odpowiedzialne za te procesy,
korzystając z istniejących już struktur
rządowych (głównie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych). Zrezygnowano
z tworzenia całkowicie nowych bytów
politycznych i administracyjnych, które
mogłyby być trudne do koordynacji i
kontroli. Z drugiej strony, niektóre
działania wydają się być dyskusyjne i
wskazują na pewną niekonsekwencję.
Chodzi tu o likwidację wyspecjalizowanej agendy w postaci Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej i wprowadzenie
całościowej reformy polskiej polityki w
sprawach UE od 2010 r. cdn.
nie do przeprowadzenia spisu
w określonym czasie, na określonym terenie, pieczęć urzędu statystycznego, a także
pieczęć i podpis Dyrektora
Urzędu Statystycznego, który
wydał legitymację. Wszystkie informacje na temat spisu powszechnego są
dostępne na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie. Została
także uruchomiona bezpłatna infolinia
800-800-800.
ezamosc.pl
A czy mucha tse tse,
też już po polsku
nazywa się ce ce?
Moi rówieśnicy pamiętają zapewne
postać Леонида Ильича Брежнева,
polityka radzieckiego, sekretarza KC
KPZR (zm. 10 listopada 1982 r.). Nieobca im jest także polska postać tego
nazwiska – Leonid Ilicz Breżniew. To
samo nazwisko transkrybuje się różnie
na alfabet łaciński: Leonid Brezhnev
(ang.), Leonid Iljič Brežněv (czes.),
Leonid Breĵnev (esp.), Léonid Brejnev
(franc.), Leonid Brézhnev (hiszp.), Leonid Iljitsch Breschnew (niem.), Leonid
Brezjnev (szwed.).
Czy przyszłoby nam do głowy, by
nazwisko Breżniew pisać po polsku
Brezhnev i wymawiać brez-hnew, bo w
takiej postaci występuje w tekstach
angielskich? Raczej nie. Piszę raczej,
bo od czasu gdy media w Polsce korzystają głównie z serwisów prasowych
agencji zachodnich (np. Reuters), nazwiska obce czasami pojawiają się w
druku w angielskiej postaci. Ale to inny
temat.
A jaki to ma związek z tsunami i
muchą tse-tse? Oczywisty. Wyrazy te
zapożyczyliśmy najprawdopodobniej
przez teksty angielskie. Przetranskrybowano je na alfabet łaciński zgodnie z
zasadami transkrypcji dostosowanej do
języka angielskiego. W transkrypcji
Hepburna stosowanej do wyrazów japońskich litery ts- odpowiadają japońskiej głosce, której najbliższym odpowiednikiem jest polskie c. A ponieważ
w języku polskim głoski ts- nie wystepują w takim połączeniu w nagłosie,
stąd postulat, by nagłosowe ts- w tsunami wymawiać jako c wydaje się jak
najbardziej racjonalny. Podobnie z zapożyczonymi z języka japońskiego wyrazami tsuba, tsutsugamusi Jeszcze
lepiej by było, gdyby nie wprowadzać
do polskiej ortografii zamieszania i
pozowolić pisać te wyrazy fonetycznie
(cuba, cunami, cucugamusi).
Zresztą, podobny problem występuje również w języku angielskim. Jak
czytam na blogu Language Log:
In English the word is pronounced
[sunami] rather than [tsunami] since
Stanisław Piro |
Co możemy zrobić?
Co możemy zrobić w związku z siedmioma nieszczęściami współczesnej
cywilizacji oraz haniebnym fenomenem
śmierci głodowej w świecie?
1. Możemy pogłębić naszą wiedzę na
temat rozmiarów, struktury i istoty katastrofy ubóstwa, a także nędzy, głodu i
śmierci głodowej w świecie w drugiej
połowie XX w. i w pierwszej dekadzie
XXI w. (1 500 000 000 ofiar).
2. Starać się zrozumieć junctim między
tym fenomenem a przynajmniej trzema
innymi globalnymi zjawiskami:
„wojna permanentna,
nierówność własności,
błąd żywieniowy cywilizacji.
3. Włączać intencje naszego udziału w
sprzeciwie wobec fenomenu głodu i
śmierci głodowej w świecie do naszego
codziennego rozkładu zajęć ponad egzystencjalnych.
4. Wykreować nowy podmiot sprawczy
do koncypowania działań na miarę naszych możliwości, wiązania sieci porozumień z narastającym ruchem sprzeciwu wobec ofensywy barbarzyńskiego
dr Henryk Duda
doktor filologii polskiej, językoznawca,
wykładowca PWSZ Zamość, miłośnik
kultury japońskiej, autor bloga:
www.lingwistykon.wordpress.com
English does not allow syllable-initial
[ts]. This is yet another example of insane English spelling practices and of
the fact that they cannot be blamed entirely on the preservation of archaic
spellings. The word could perfectly well
have been borrowed into English as
sunami. The person learning to write
English must memorize the fact that this
[s] is written for no reason at all. Note
that the English spelling does not even
have the virtue, whatever that might be,
of preserving the Japanese spelling
since Japanese is not written in Roman
letters.
Jak widać „insane spelling practices” to nie tylko polska specjalność.
Słowo tse tse pochodzi z Afryki, z języka bantu. Nie wiem, jak brzmi w tym
języku. Nie ma jednak powodu, by
upierać się przy pisowni i wymowie
obcej duchowi polszczyzny. W komentarzu do mojego wpisu o tsunami paulicja (sic!) pyta „A czy mucha tse tse, też
już po polsku nazywa się ce ce?”. Jak
zaczniemy pisać i wymawiać *cece, to
będzie to po polsku. Na razie to jest
wyraz-cytat, egzotyzm, który należałoby za każdym razem pisać w cudzysłowie, by zaznaczyć jego obcość.
neoliberalnego kapitalizmu.
5. Włączać do codziennych zajęć ponad
egzystencjalnych temat permanentnego
udziału w tworzeniu nowego antybarbarzyńskiego neohumanistycznego
paradygmatu jako podstawowego narzędzia przygotowania i przeprowadzenia wielkiej transformacji tej barbarzyńskiej cywilizacji w cywilizację
neohumanistyczną, w rozumnie zaprojektowanym horyzoncie czasowym
(2011-2051).
6. Zainicjować utworzenie i budowę
fundacji „Ars Cordis”.
7. Nawiązać kontakt z twórcą i kierownictwem misji „Art For Living” dla
twórczego i innowacyjnego włączenia
się w akcję „Stand Up & Take Action”.
8. Wyszukać w Internecie itp. „bratnie
dusze” w wyższych uczelniach w kraju,
USA, Kanadzie, Rosji, Chinach, itp. i
ustanowić stałą wymianę informacji.
9. Zainicjować permanentną, internetową „burzę mózgów”.
10. Włączyć do zadań ponad egzystencjalnych próbę nawiązania dialogu z
najbardziej światłymi członkami
„superklasy” i innych elit, na temat ich
roli, znaczenia, udziału w rewolucji
cywilizacyjnego XXI wieku.
11
[email protected]
O nas!
Interesujesz się fantastyką? Chcesz poznać ciekawych
ludzi? A może po prostu szukasz alternatyw do spędzenia swojego wolnego czasu? Jeśli tak, Zamojski Klub
Fantastyki „Czerwony Smok” zaprasza Cię na spotkania, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 17 w
Zamojskim Domu Kultury. Dobra zabawa gwarantowana!
Nowinki | Fantaści nie dają umrzeć
słowu pisanemu
11 marca o godzinie
18.00 w Zamojskim Domu Kultury po raz pierwszy odbył się „Kameralny
Slam Literacki” zorganizowany przez Lolly przy
współpracy Apoka. Na
czym polegał slam? Każdy z uczestników dostał
możliwość spędzenia pięciu minut na scenie, aby
zaprezentować
swoją
twórczość.
Pierwszym
śmiałkiem był Hurloth,
który odczytał widowni
swoje pikantne opowiadanie erotyczne. Audytorium z
Ciekawostki | Miłe wampirki czy latający
mnich?
W lutym miało miejsce przyznanie Złotych Malin,
czyli nagród za najgorsze filmy roku. Nas, miłośników
fantastyki, interesowały dwie produkcje „Ostatni
władca wiatru” oraz „Saga Zmierzch: Zaćmienie”. I
tak – za najgorszy film minionego roku uznano
„Ostatni władca wiatru”. Film ten uzyskał łącznie 5
Malin (4 w innych kategoriach, w tym za scemariusz i
najgorsze wykorzystanie techniki 3D). Za to nasze
niepijące krwi „wampiry” otrzymały tylko dziewięć
nominacji:
– najgorszy film
– najgorszy aktor (Robert Pattinson – Edward)
– najgorszy aktor (Taylor Lautner – Jacob)
– najgorsza aktorka (Kristen Stewart – Bella)
– najgorszy aktor drugoplanowy (Jackson Rathbone
– Jasper)
– najgorsza ekranowa para / ekipa (cała obsada)
– najgorszy reżyser (David Slade)
– najgorszy scenariusz (Melissa Rosenberg)
największą uwagą śledziło każde kolejne zdanie autora. Pałeczkę przejął po nim Apok, który zaprezentował
humorystyczną opowieść o „szkodliwości” narkotyków i terminatorze-kluczniku. Od głośnego śmiechu
nie stronili nawet najpoważniejsi z widzów. Następnie
przedstawiła nam swoją prozę Lolly. Jej opowiadanie,
dotyczące nadprzyrodzonych zjawisk i genie zła, było
ukłonem dla miłośników bardziej rozbudowanej literatury. Przedostatnim uczestnikiem slamu był Mołdawczyk, który ukazał nam luźne przemyślenia na tematem monogamii mężczyzn. Na koniec usłyszeliśmy
pracę Kurczaka dotyczącą małych, a jednak ważnych
elementów życia głównej bohaterki. Głosami widowni
wygrał Apok, który przyniósł swoją pracą najwięcej
uśmiechu podczas imprezy. Slamowi przysłuchiwało
się ok. dwudziestu osób z klubu. Być może kolejne
edycje tej prezentacji nie będą bawić już tylko klubowiczów, ale także innych mieszkańców Zamościa.
Artur „Harnaś” Harasim
– najgorszy prequel, sequel, remake.
Niestety „Saga Zmierzch” nie została należycie doceniona.
Mnie zaś nurtuje tylko jedno pytanie. Czy przez film można ocenić
książkę? Sam film odstraszył mnie
od niej. Opinie w Internecie są
także bardzo podzielone, od skrajnie negatywnych po wychwalających książkę. Może kiedyś przemogę się i przeczytam tę pozycję.
Ale jednego jestem pewny. Filmy
bardzo często nie dorównują książkom, gdzie za przykład można podać takie perełki jak „Wiedźmin” czy
też „Eragon”.
P.S: Największy piewca polskiej wsi od czasów Reymonta, czyli Andrzej Pilipiuk postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Już w sprzedaży możemy dostać
jego książkę „Wampir z M-3” o prawdziwie zimnokrwistych wampirach PRL-u. Czy to będzie wystarczająco cięta, polska riposta na „Zmierzch”?
Artur „Harnaś” Harasim
Książki | Gry paragrafowe „Samotny Wilk”
Ani to książki, ani to
gry. Mowa tu o mało
popularnych i, moim
zdaniem,
niesłusznie
niedocenianych grach
paragrafowych. Czym
są
tak
zwane
„paragrafówki”?
To
książki, których czytelnik nie czyta od początku do końca, od pierwszej do ostatniej strony.
Taka powieść składa się
z paragrafów, gdzie
czytelnik wybiera sobie
„co będzie dalej” i w ten sposób ma wpływ, poza autorem, na losy głównego bohatera. O „książkach-grach”
można pisać dużo, np.: a że to takie RPG dla jednej
osoby, że to nie „prawdziwa literatura”, że gry komputerowe są lepsze itp. itd. Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdą, choć może z tą prawdziwą literaturą to nie będę tak szalał ze względu na moich wykładowców od literatury, których bardzo serdecznie pozdrawiam.
Wracając do meritum „paragrafówek”, i omijając
przy tym wszelakie, zbędne dywagacje na ich temat,
polecam wszystkim fantastom oraz pozostałym czytel-
nikom „Skafandra” serię „Lone Wolf” (polskie tłumaczenie „Samotny Wilk”). Autorem „LW” jest Joe
Dever – światowej sławy mistrz w pisaniu tego typu
interaktywnych powieści (napisał również postapokaliptycznego „Wojownika Autostrady”). W uniwersum „Samotnego Wilka” mamy do czynienia z
konwencją fantasy. Cały cykl składa się z bardzo wielu powieści. Każda książka to oddzielna i samodzielna
przygoda, a zebrane wszystkie razem mogą tworzyć
coś na wzór większej kampanii. Do tej pory na naszym rynku wydawniczym ukazały się cztery pozycje
książkowe tej niezwykle wciągającej i magicznej rozrywki: „Ucieczka przed mrokiem”, „Ogień na wodzie”, „Jaskinie Kalte” oraz „Otchłań zagłady”. Uważam, że przy tak niewielkim dostępie do tego typu
rozrywki w naszym kraju, powieści-gry powinny być
lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy uważają
się za miłośników i znawców fantastyki. Warto poszperać w Internecie, by dowiedzieć się czegoś więcej
na temat paragrafówek. To zjawisko zostało tu tylko
lekko nakreślone. Dodam jeszcze, że wydania papierowe są o niebo lepsze, niż e-wydania tego typu książek.
Wszystkim, którzy chcieliby nabyć gry paragrafowe „Lone Wolf” polecam następujące strony:
www.sklep.copcorp.pl
(sklep
wydawnictwa),
www.rebel.pl (dobry sklep z bonusami), a także
www.samotnywilk.pl (oficjalna polska strona serii
książek „LW”).
mk
Wydarzenia | Kalendarz Konwentowy
W dzisiejszym numerze przedstawiamy Wam kalendarz konwentowo-imprezowy, czyli to, co tygryski (a
tym bardziej fantaści) lubią najbardziej. W poniższym
zestawieniu znajdziecie konwenty ogólnofantastyczne,
zloty fanów mangi i anime itp. Niech nikt nie mówi, że
w Polsce nic się nie dzieje! Jednocześnie przypominamy, że każdy członek naszego klubu otrzymuje 20%
zniżki na wejściówki na konwenty fantastyki odbywające się w ramach Forum Ściany Wschodniej, a więc
wszystkie spotkania odbywające się w województwie
lubelskim i nie tylko. Zapraszamy także na nasz własny
konwent o nazwie Zamojskie Spotkania z Fantastyką. W tym roku odbędzie się w dniach 16-18 września.
KWIECIEŃ
15-17.04. – Game Fusion – Kraków
www.gamefusion.pl
16-17.04. – Magnificon IX – Kraków (ma)
www.miohi.pl
29.04.-02.05. – Porytkon 2^2 – Sosnowiec
www.porytkon.irpg.pl
30.04-02.05. – SPOT – Przywidz (km)
www.spot.larp-zt.pl
MAJ
07-08.05. – III Lubelskie Spotkania z Komiksem –
Lublin (km)
13-15.05. – Puckon – Porzecze k. Wejherowa (gt)
www.puckon.pl
28-29.-05. – JAPkon – Rydułtowy (ma)
www.japkon.pl
CZERWIEC
01-04.06. – Ligatura – Poznań (km)
www.ligatura.eu/ligatura
16-19.06. – XVIII Międzynarodowy Festiwal Fantastyki – Nidzica www.festiwal.solarisnet.pl
18-19.06. – Fantastyka na Sportowo III – Lubartów
23-27.06. – Fantazjada – Srebrna Góra (gt)
www.fantazjada.pl
24-26.06. – Dni Fantastyki – Wrocław
24-26.06. – Kreskon – Tomaszów Lubelski
24-26.06. – Seminarium Literackie ŚKF – Chorzów
25-26.06. – Chapter 7 – Gdańsk (ma)
30.06.-03.07. – Krakon – Kraków
www.krakon.irpg.pl/2011
LIPIEC
01-03.07. – Ziemie Jałowe – Będzin (pa)
www.ziemie.postapocalyptic.net
15-17.07. – VI Dni Jakuba Wędrowycza – Wojsławice
08-10.07. – KoneCON 4 – Szczecin (ma)
10-17.07. – Rafineria – Głuchołazy (pa)
16-31.07. – Orkon – Smoleń (gt)
21-24.07. – Avangarda 007 – Warszawa
23-24.07. – Project 2011 – Katowice (ma)
www.p2011.pl
28.07.-02.08. – OldTown – Stargard Szczeciński (gt)
SIERPIEŃ
06-07.08. – B-konwent – Kraków (ma)
13-14.08. – Kontener – Warszawa (ma)
25-28.08. – Polcon – Poznań www.polcon2011.pl
WRZESIEŃ
02-04.09. – Nejiro 3 – Lublin (ma)
09-11.09. – Świdkon – Świdnik
16-18.09. – ZSzF – Zamość
24-25.09. – B.A.K.A. – Wrocław (ma)
www.baka.swat.pl
PAŹDZIERNIK
08-09.10. – JAPANicon 2 – Poznań (ma)
14-16.10. – Copernicon – Toruń
14-16.10. – Dni Fantastyki – Chrzanów
www.galatea.dragonfans.pl
29-30.10. – Hellcon 2 – Warszawa (ma)
LISTOPAD
10-13.11. – Falkon XII – Lublin
26-27.11. – Balconik – Tychy (ma)
Legenda:
(ma) – manga i anime
(km) – komiks
(gt) – gra terenowa/LARP
(pa) – post-apokalipsa
12
www.skafander.info
Hip-hop | Wywiad z Grubsonem
Rockujące zespoły | Radiofonia
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego
numeru prezentujemy Czytelnikom
„Skafandra” wywiad z Grubsonem.
Rozmowa została przeprowadzona zaraz po koncercie artysty w klubie Stara
Elektrownia.
Kiedy cztery lata temu od niechcenia pogrywali w garażu covery Red Hot
Chilli Peppers nie przypuszczali, że
muzyka stanie się ich wspólną pasją i
swego rodzaju sposobem na życie. W
2007 roku założyli jeden z najoryginalniejszych i obecnie najlepiej zapowiadających się zespołów na zamojskiej
scenie lokalnej. Pochodzą ze Skierbieszowa i grają rock alternatywny. Mowa
o formacji Radiofonia, w składzie: Paweł Pawluk – wokal, Bartek Danlowski – gitara, Adam Węcławik – bas,
Marcin Danlowski – instrumenty klawiszowe oraz Jakub Kulesza – perkusja.
Jak wspominają członkowie
zespołu, początki były zupełnie
spontaniczne i ograniczały się
raczej do niezobowiązującej formy spędzania wolnego czasu. –
Graliśmy na czym popadnie. Na
dobry sprzęt zwyczajnie nie było
nas stać – mówi lider i gitarzysta
zespołu, Bartek „Czoło” Danlowski. – Moja pierwsza gitara to był
polski Defil, w którym zamieniłem
układ strun bo jestem leworęczny.
To był kompletny złom. Nasz perkusista
na początku miał tylko werbel, a potem
za grosze kupiliśmy jakieś 20-letnie
bębny – wspomina Czoło. Z biegiem
czasu, gdy udało się chłopakom skompletować przyzwoite instrumenty, mogli myśleć o pierwszych koncertach.
A zaczynali, jak wiele młodych zespołów, od występów w lokalnym domu kultury. Potem przyszedł czas na
pierwsze koncerty w Zamościu – najpierw na przeglądach takich jak „Fala
2008”, gdzie mieli okazję, wraz z innymi młodymi kapelami, grać przed legendą polskiego heavy metalu – TSA;
potem na serii tzw. „Bitw Kapel” organizowanych przez pub Spitfire w Kalinowicach, a także na corocznych przeglądach z cyklu „Eksplozja” w Zamojskim Domu Kultury. Od początku zespół grał własne kompozycje, rzadko
sięgając po covery. W ciągu kilkunastu
miesięcy uzbierał się spory materiał i
szybko pojawiła się możliwość grania
koncertów indywidualnych. Było ich
jak do tej pory sporo i to nie tylko w
Zamościu. Radiofonia miała też okazję
zagrać w innych miastach: Cieszanowie
(na festiwalu CRF), Chełmie, Sanoku,
Lublinie czy Warszawie. Jeżeli chodzi
o dwa ostatnie miasta, nie były to może
jakieś wielkie sukcesy, ale jak przyznają sami młodzi artyści – ciekawe doświadczenia. Koncertowo Radiofonia to
prawdziwy wulkan muzycznej energii.
Jak napisał w recenzji Eksplozji 2010
jeden z zamojskich portali: „Radiofonia
to eksplozja muzyki sama w sobie, ilość
energii oraz ekspresja jaką emanują
szczególnie wokalista i gitarzysta wystarczyłaby kilku kapelom”. Trudno się
z tym stwierdzeniem nie zgodzić.
Rock | Co w ciężkim brzmieniu
piszczy?
* 22 marca do fanów trafiła nowa płyta
zespołu CETI zatytułowana „Ghost Of
The Universe – Behind The Black Curtain”. Jak zauważył sam Grzegorz
Kupczyk
płyta
jest
jedną
z
„najcięższych” w dorobku jego zespołu.
A utwór Anywhere do którego został
nakręcony teledysk jest najlżejszym
utworem na płycie. Do promocji tej
płyty mają powstać jeszcze dwa teledyski. A już teraz został uruchomiony
Fanclub Grzegorza Kupczyka i CETI
info: www.lamiastrata.com. Jednocześnie już wiadomo że 30 marca płyt zabrakło w magazynach dystrybutora, taki
popyt na tę produkcję jest.
MK: Jak atmosfera w Zamościu?
Grubson: Jestem w Zamościu pierwszy
raz. Jeżeli chodzi o publikę, o klimat, to
barrrdzo mi się podobało. Ludzie dali
mi bardzo dużo energii, dlatego graliśmy ponad dwie godziny. Jeszcze nie
zdążyłem zobaczyć miasta, ale zamierzam jutro zwiedzić Rynek Wielki w
Zamościu.
Gratuluję energetycznego koncertu.
To, co podobało mi się na koncercie,
to „ekumenizm muzyczny”, który
głosisz. Właściwie jak Ty się na to
zapatrujesz? Powiedz parę słów.
Jak byłem młody, słuchałem tylko hiphopu, ale później stwierdziłem, że nie
warto się zamykać tylko w tej stylistyce
muzycznej. Poza tym w domu miałem
trzech braci i każdy słuchał innej muzyki. Warto słuchać różnej muzy, co nie
znaczy, że złej. Teraz słucham różnych
artystów, muzyka z Francji, Pearl Jam,
dub-step łączony z hip-hopem i wiele,
wiele innych.
Inspiracje muzyczne czerpiesz z…?
Ze wszystkiego, z całego świata. Nawet
w lesie znajdę takie inspiracje, he he…
Powiedz coś o akcji „Grube Jointy”.
Na albumie „Grube Jointy” nagrałem
kawałek z Jareckim. Kawałem nosi
tytuł „Zielony”, ale nie jest o gandzi.
Wydaje mi się, że wyczerpałem już ten
temat. Staram się teraz robić coś innego. Jeżeli chodzi o całą akcję, to wiadomo, jakie mamy prawo w Polsce, tak
więc uważajcie na siebie. Ale to nie jest
najważniejsze. Pamiętajcie, najważniejsza jest miłość, pokój, szacunek.
Plany wydawnicze?
Chciałbym zdążyć na wrzesień z moim
przyjacielem DJ’em BRK z nowym
albumem. Na razie nie zdradzę Wam
szczegółów, to tajemnica. Będzie dobrze, więcej nie mogę powiedzieć.
Co zwróciło twoją uwagę w ostatnim
czasie na światowym rynku muzycznym?
Zwaliło mnie z nóg, miałem ciarki i
popłakałem się, jak zobaczyłem koncert
Raula Midona. To jest niewidomy artysta, który gra na gitarze, udaje trąbkę
ustami i pięknie śpiewa. Zobaczcie sobie, na przykład, kawałek „State of
Mind” lub inne jego utwory. Polecam
również takich wykonawców jak Jason
Mraz, LaBrassBanda, Paulo Nutini czy
Joss Stone.
Warto również wspomnieć o niedawnej
śmierci Nate Dogga, świetnego wokalisty, którego słuchałem ostatnio jeżdżąc
samochodem.
Co możesz przekazać wszystkim młodym składom muzycznym?
Róbcie swoje, ludzie! Róbcie swoje i
bądźcie sobą, i nie poddawajcie się.
Praca, ćwiczenia i wytrwałość – to jest
istotne. Ważne, żeby Wasza lokalna
scena otworzyła się na różne gatunki
muzyczne.
Jaka jest twoja osobista definicja hip
-hopu?
To nie jest tylko rapowanie, to jest kultura, to jest miłość do muzyki, to jest
promowanie wszystkich elementów hip
-hopu, a przede wszystkim otwarcie się
na świat.
Ulubiona książka, potrawa, film?
Jeżeli chodzi o filmy najnowsze, to
„Incepcja”, z wcześniejszych np. „Duża
Ryba” („Big Fish”). Jeżeli chodzi o
książkę, to polecam „Księgę Ego. Wolność od iluzji” autorstwa Osho. A potrawa? Oczywiście, że rosół („Rosół” to
jeden z kawałków Grubsona – przyp.
red.), a na drugie danie rolada, kluski i
modra kapusta.
Słowo dla Czytelników „Skafandra”?
Życzę Wam dużo miłości, pokoju,
szczęścia, szacunku i zdrowia. Bawcie
się życiem, ale z umiarem i z głową.
Słuchajcie dobrej muzyki, która wypływa z serca. Uwierzcie mi, że to czuć.
Nie dajcie się zwieść telewizji. Przesyłajcie sobie pozytywną energię. Idźcie
przed siebie, a jak będziecie zmęczeni,
to zatrzymajcie się na chwilę i dalej
idźcie naprzód. Nie zatrzymujcie się w
jednym miejscu. Poznawajcie dobrych
ludzi. Po prostu żyjcie!
Przyjedziecie jeszcze?
Przyjedziemy na sto procent.
Dzięki za rozmowę.
Dzięki, Rybnik pozdrawia Zamość.
skłania jej członków do artystycznych
poszukiwań. W zespole szybko pojawiły się pomysły, by odejść nieco od gitarowego standardu i wzbogacić brzmienie, przede wszystkim o instrumenty
klawiszowe – do składu dołączył wtedy
Marcin. Od tego momentu surowe
dźwięki syntezatorów czy organów
Hammonda stały się nieodłącznym elementem ich stylu. Muzyka rockowa, jak
mówią, stanowi dla nich jedynie punkt
wyjścia. Wciąż poszukują swojego
brzmienia i wciąż mają pełno nowych
pomysłów. – My nie chcemy zamykać
się w jednej konwencji. To jak do swojej
twórczości podchodzi np. John Frusciante, który łączy gitary z elektroniką,
zmienia nasz sposób patrzenia na muzykę – mówi klawiszowiec zespołu.
Jak przyznają, ich marzeniem jest
nagranie profesjonalnego demo, które
w pełni odzwierciedli ich możliwości
oraz da szansę efektywniejszego promowania własnej muzyki. Jednak wynajęcie studia nagraniowego z prawdziwego zdarzenia pozostaje na razie poza
zasięgiem finansowym zespołu. Póki co
można z twórczością Radiofonii zapoznać się na koncertach lub zajrzeć na
ich
stronę:
www.myspace.com/
radiofoniaband Miejmy nadzieję, że
przyszłość przyniesie młodym artystom
wiele sukcesów.
Stardust
mk
STFORKY FERAJNA ZAPRASZA: RAS LUTA W ZAMOŚCIU
Zamojska ekipa „Stforky Ferajna
Swój System” organizuje 25.04. br.
(Lany Poniedziałek) koncert Ras Luty
w Restauracji i Galerii Brama (ul. Królowej Jadwigi 2) w Zamościu. Start
godz. 21.00!
Ras Luta to chyba najbardziej rozpoznawalny wokalista sceny reggae w
Polsce. Od 5 lat związany z ekipą
EastWest Rockers, równolegle rozwija
solową karierę. Współpracował z takimi wykonawcami polskiej sceny reggae
i hip-hop jak Marika, Hemp Gru, Junior
Stress, Sidney Polak czy Maleo Reggae
Rockers.
Co do gatunku w którym „obraca
się” Radiofonia, można przyjąć, iż jest
to alternatywne gitarowe granie, jednak
członkowie zespołu przyznają się do
inspiracji muzycznych tak od siebie
odległych, jak Depeche Mode czy The
Mars Volta. Nie oznacza to, że styl idoli definiuje twórczość Radiofonii, ale
Urozmaiceniem koncertu będzie
pokaz taneczny Jiggy Vibez (w składzie: Monika Cichocka, Dominika Śliwińska, Iza Machałek, Marta Krzyżowska). Zaprezentują one dancehall w
formie tańca na wysokim poziomie.
Warto się pojawić tego dnia na koncercie! Jeżeli byliście na ostatnim koncercie Dancehall Masak-rah’y zorganizowanym przez ekipę Stforky, to wiecie, że dobry balet jest gwarantowany!
Więcej szczegółów znajdziecie
wkrótce na Facebooku wpisując Stforky oraz na www.skafander.info
Przemek aka Jabcok
* Legenda Polskiego heavy metalu zespół TURBO jest w czasie przygotowywania nowego materiału na płytę.
Ostatnie
ich
dokonanie,
album
„Strażnik Światła” został bardzo dobrze
przyjęty przez publiczność. Zobaczymy, co tym razem Ci weterani nam
zaprezentują.
* Wojciech Hoffmann, lider zespołu
TURBO, pracuje nad swoją nową solową płytą. Przypominam, pierwsza solowa płyta Wojtka czyli „Drzewo” jest
albumem instrumentalnym, który w
2004 roku został uhonorowany nagrodą
miesięcznika „Gitara i Bas” w kategorii
Najlepsza płyta gitarowa hard&heavy.
* Frontside nominowany do fryderyków w kategorii Metal.
Artur Harasim
13
[email protected]
Pop | Platyna dla Seweryna
„Sny są po to, by je śnić”
21 lutego br. miała miejsce premiera
solowego albumu Seweryna Krajewskiego „Jak tam jest”. W niespełna miesiąc album uzyskał status platynowej
płyty. 29 marca odbyła się skromna
uroczystość wręczenia platyny.
Kilka lat temu, podczas jednego z
telewizyjnych programów muzycznych,
Seweryn Krajewski powiedział, że
bardzo chciałby usłyszeć kiedyś swój
utwór „Nie jesteś sama” w wykonaniu
Andrzeja Piasecznego. To marzenie
spełniło się z nawiązką. Wieczny chłopiec polskiej sceny popowej wyśpiewał
Krajewskiemu nie tylko ten utwór, ale
całą płytę „Spis rzeczy ulubionych” (2009), skomponowaną kompletnie przez Seweryna. Jednak warto uściślić, że już na poprzednich płytach Piasecznego pojawiały się kompozycje
legendarnego wokalisty Czerwonych
Gitar, m.in. do takich utworów jak „…i
jeszcze” czy „Szczęście jest blisko”, a
dodatkowo w 2004 r. Piasek nagrał
cover świątecznego utworu Krajewskiego „Dzień jeden w roku”.
2009 rok był czasem wielkiego sukcesu obu artystów. Wspólnie nagrali
płytę „Spis rzeczy ulubionych” (teksty
– Piasek, muzyka – Krajewski), a następnie wyruszyli w promocyjną trasę
koncertową, której pokłosiem był kolejny krążek „Na przekór nowym czasom
– live”. Obie płyty osiągnęły status platyny, a na koncerty tłumnie przybywała
publiczność zróżnicowana pokoleniowo. Współpraca dwóch wielkich artystów została okrzyknięta jednym z największych wydarzeń w polskim popie.
Poezja śpiewana |
„Skocz w pudło gitary –
ratunkowym ona kołem!”
Takie motto widniało w
Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lub. podczas trzeciej
już „Stachuriady”, konkursu
poezji śpiewanej 26 marca br.
Tym razem organizatorzy, dyr.
Waldemar Typek oraz doradca metodyczny języka polskiego Jacek Pawłucki, wprowadzili znaczącą zmianę w regulaminie konkursu – wykonawca prezentował obowiązkowo jeden utwór autorstwa Edwarda Stachury i drugi, dowolnie wybrany, ale należący do nurtu tzw.
poezji śpiewanej. Innowacja okazała się
strzałem w dziesiątkę – konkurs zyskał
na atrakcyjności, wykonawcy mieli
możliwości wyboru tekstów i muzyki
spośród bardzo wielu utworów. Cel
nadrzędny został jednak zachowany –
to poszukiwanie i promowanie utalentowanej młodzieży z powiatu tomaszowskiego, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ale także uwrażliwianie
na poezję, kulturę żywego słowa, piękno języka polskiego. Warto zauważyć,
że konkurs zatacza coraz szersze kręgi,
uczestnicy prezentują coraz wyższy
poziom artystyczny.
Tegoroczna edycja rozgrywana była
w dwóch kategoriach. W kategorii:
gimnazja zwyciężył Cezary Budzaj,
uczeń Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie
Lub., który zachwycił jury piosenkami
Stachury „Tobie albo zawieja w Michigan” oraz „Wypłakałem oczy niebieskie”. Druga była Kinga Walawander
z Publiczego Gimnazjum w Tarnawatce, wykonująca „Hymn do łaźni” Sta-
Najnowsza produkcja „Jak tam
jest”, sygnowana nazwiskiem Seweryna
Krajewskiego, stanowi dalszy ciąg tej
owocnej muzycznej kooperacji. Oprócz
głównych twórców na płycie zagościli
też m.in. renomowany wokalista Piotr
Cugowski oraz początkująca piosenkarka Anna Teliczan, znana skądinąd z
programu „Mam talent”. Podobnie jak
w przypadku „Spisu…” kompozycje
Krajewskiego warstwą tekstową opatrzył Piasek. Tym razem jednak wszystkie piosenki wykonuje Seweryn
(niekiedy w towarzystwie innych) i jego
głos na blisko pół godziny zabiera nas
w spokojną przestrzeń. Dojrzałe, zakrawające na poezję teksty w połączeniu z
subtelnymi kompozycjami tworzą nastrojową całość o wysokiej randze.
Artyści reprezentują co prawda różne pokolenia, ale jest między nimi nić
porozumienia – podobna wrażliwość
artystyczna – która sprawia, że ich muzyka może przypaść do gustu odbiorcom w różnym wieku. Ten tandem, „na
przekór nowym czasom” tandety i płytkości, stanowi wyróżnik wysokiej jakości na polskiej scenie pop.
Mateusz Sawczuk
chury oraz „Groszki i róże” z repertuaru Ewy Demarczyk. Miejsce trzecie
tym razem przypadło w
udziale duetowi z Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie
Lub. – Kindze Budzaj i
Krzysztofowi
Ćwiece.
Młodzi wykonawcy zaśpiewali utwór z repertuaru Leonarda Cohena
„Alleluja” oraz Stachury
„Zabraknie ci psa”.
W kategorii szkół ponadgimnazjlanych rywalizacja była jeszcze
bardziej zacięta. Dojrzali artystycznie
uczniowie porywali widownię, a czasem i jury, do wspólnego śpiewania,
wyciskali łzy, albo wzbudzali śmiech.
Tu najlepsza okazała się Klaudia Gęśla, reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie z uworami: Stachury „Zobaczysz” oraz
„Szwagierka” z repertuaru Czerwonego
Tulipana. Druga była Jolanta Marek z
ZS nr 2 W Tomaszowie Lub., która
rewelacyjnie wykonała tekst Tadeusza
Borowskiego „Kolęda zła” i Stachury
„Jesień”. Trzecia nagroda powędrowała
do Izabeli Mańkowskiej z ZS nr 4 w
Tomaszowie Lub., która zaśpiewała
„Płynie czas i zabija rany” Steda i
„Szybę” Katarzyny Groniec. Trzecie
miejsce zajął też duet dziewczyn z ZS
nr 5 w Tyszowcach Katarzyna Sienkiel i Anna Sobka.
Nagrodzeni wykonawcy otrzymali
cenne nagrody rzeczowe (mp4, słuchawki, pendrivy, książki, wejściówki
do kina), a wszyscy wykonawcy i ich
opiekunowie – dyplomy i podziękowania.
paj
Poezja śpiewana |
Dzień Dobry, Panie Marku
Marek Grechuta, poeta, kompozytor
i piosenkarz pochodzący z Zamościa,
wciąż jest inspiracją dla współczesnych
polskich twórców. Muzykę Grechuty
dotychczas reinterpretowali tak sztandarowi reprezentanci poezji śpiewanej jak
Michał Bajor czy Grzegorz Turnau.
Tym razem z Grechutowskiej skarbnicy
skorzystał zespół Dzień Dobry z Bielska-Białej. Zespół liczy 5 osób i tworzą
go: Piotr Mirecki (śpiew, gitara, cajon), Małgorzata Stachura (bas akustyczny, śpiew), Jan Stachura (gitara),
Krzysztof Maciejowski (skrzypce,
śpiew)
i
Stanisław
Joneczko
(akordeon). Artyści pochodzący ze Śląska do tej pory nagrali dwie płyty z
motywami religijnymi (kolędy i pieśni
pasyjne). Teraz postanowili sięgnąć do
poezji śpiewanej w najlepszym wydaniu. Najnowszy ich album zatytułowany
„Dzień Dobry, Panie Marku” zawiera
utwory Grechuty w nowych aranżacjach, m.in. „Będziesz moją Panią”,
„Dni, których nie znamy” czy
„Niepewność”. Ten repertuar, który
przecież tak dobrze znamy, w wykonaniu śląskich muzyków nabiera cech
folkloru. Jedni będą bronić nienaruszalności oryginału, inni w tej muzyce znajdą coś nowego i pozytywnego.
Uroda |
Kosmoceutyk, dermokosmetyk
– czy faktycznie działa cuda?
Jeśli
nie
kosmoceutyk,
to może dermokosmetyk?
Kolejna pseudonaukowa
nazwa, podnosząca sprzedaż
faktycznie
przeciętnego
środka. Dermokosmetyki
swoją sku- mgr Monika Twardowska
teczność – a
kosmetolog,
często
po
www.lucyna.zamosc.it
prostu strategię marketingową – opierają na leczniczym działaniu wody ze źródeł. Tymczasem woda wprowadzona z zewnątrz
nigdy nie przeniknie w głąb naskórka,
po maksymalnie 10 minutach po prostu
odparuje. Warto nadmienić także, iż w
ciągu tych „cennych” 10 minut nasza
skóra ma kontakt z mineralnie czystą
wodą. Nie ma więc znaczenia czy będzie to „purifying” vichy czy iwonicz,
tak naprawdę jest to woda destylowana.
Oprócz tego firmy apteczne różnią
się drastycznie od odpowiedników stojących na sklepowych półkach… formą
dystrybucji, marketingiem i co za tym
idzie, ceną. Firmy kosmetyczne robią
wszystko, aby klient zobaczył zamiast
kremu przeciwzmarszczkowego lecznicze antidotum na problemy skórne. W
tym celu stosują medyczny design i
przytaczają opinie lekarzy (bądź aktorów przebranych w białe fartuchy).
Producent sprzedaje preparaty w różnych formach – strzykawki, ampułki,
szczelnie zamknięte tubki, w rezultacie
powoduje to jedynie dokładniejszą aplikację. Wszystko to ma utwierdzić konsumenta w przekonaniu, że precyzyjne
nałożenie „silnie skoncentrowanego”
serum da nam lepsze rezultaty, niż preparat wyciągnięty palcem z banalnego
słoiczka.
Jak widać firmy kosmetyczne za
wszelką cenę starają się udowodnić, że
ich produkt jest nieskazitelny, wyjątkowy i niezwykle skuteczny. Jak w dobie
wszechogarniającego marketingu dostrzec dobre preparaty? Przede wszystkim warto pytać o poradę specjalistów
od urody – zaufana kosmetyczka, która
od lat opiekuje się naszą skórą, z pewnością doradzi nam odpowiedni preparat. Gdy jednak nie korzystamy z usług
kosmetycznych i nie mamy czasu na
studiowanie niesponsorowanych artykułów naukowych z zakresu kosmetologii, można przeczytać skład INCI.
Bierzmy pod uwagę skład, czyli np.
witaminy, składniki NMF-u, skwalen,
ceramidy. I najważniejsze – podchodźmy do zakupów cum grano salis – po
prostu z odrobiną rezerwy.
Wiosna to czas budzenia się do
życia matki natury... Ludzie jako istoty
blisko z nią związane również odczuwają potrzebę ucieczki przed szarą,
zimową rzeczywistością. Wraz z pierwszymi promieniami słońca zrzucają
więc czapki, odsuwają w kąt kożuchy i
pełni sił witalnych ruszają na podbój
świata.
Swoją podróż zaczynają jednak od
brutalnego spojrzenia w lustro. Chwilę
później biegną już z wizytą do drogerii
lub apteki z nadzieją, że ich skóra ponownie stanie się wypoczęta i świetlista. Tutaj nasuwa się pytanie, jaki preparat wybrać. Wśród obcojęzycznych
nazw naprawdę trudno się odnaleźć...
Kosmoceutyk, czyli środek kosmetyczny reklamowany jako najskuteczniejszy spośrod wszelkich dostępnych
preparatów na rynku, oczywiście za
odpowiednią cenę, tak naprawdę nie
odbiega swym składem i działaniem od
tradycyjnych kosmetyków. Sposób promocji kosmoceutyku sprawia, iż konsument postrzega go jako najlepszy produkt, co skutecznie zabija wyrzuty sumienia zaraz po zakupie kosmicznie
drogiego kremu. Kosmetyk lub lepiej
brzmiący kosmoceutyk, według definicji nie może reagować z żywym organizmem, a jedynie go pielęgnować, myć
bądź perfumować. Tak więc, nawet
najbardziej zaawansowany technologicznie preparat nie może zawierać:
składników pochodzących z ciała
ludzkiego (swoją drogą koncerny kosmetyczne z pewnością wykorzytałyby
płody lub tym bardziej embriony do
produkcji kosmetyków dla spragnionych młodości kobiet w wieku dojrzałym),
substancji
niedozwolonych
(alkohol metylowy, hormony czy wyciągi roślinne z bieluniu).
W związku z tym dostępne na rynku
preparaty mają zbliżone do siebie składy, skuteczność i spektrum działania.
Patrząc na kosmetyk, od razu
„kłuje” nas po oczach modny napis
„KOLAGEN” czy też „BOTOX- LIKE”. Pamiętajmy jednak, iż wiele substancji czynnych występuje w formule
kremu jedynie w minimalnych ilościach. Niektórzy producenci chwalą
się na opakowaniu modnym składnikiem występującym w formule środka
w śladowych ilościach, natomiast faktyczne produkt zawdzięcza swoje działanie substancjom „z poprzednich sezonów”. Często w przeciwieństwie do
„hitu”, składniki te mają udowodnione
działanie, np. gliceryna, witamina E,
pantenol.
MS
14
www.skafander.info
ZAMOJSKA LIGA SIATKÓWKI (FINAŁY)
LIGA MĘŻCZYZN
DUŻA LIGA KOBIET
MAŁA LIGA KOBIET
Finały
Finały
12. kolejka (ostatnia)
KS „Moto Partner” Zamość – Straż Pożarna Zamość
0:2 (14:25, 23:25)
Uks Elektron Zamość – Uks Orzeł Stary Zamość
2:0 (25:19, 25:20)
Olimp – Grabowiec 2:1
UKS Orzeł – UKS Gladiator 2:0
UKS Gladiator – Gim Grabowiec 0:2
KS „Pawex” Grabowiec – AZS UP WNR Zamość
2:0 (25:22, 25:13)
PKS Petrus Miączyn – AZS UP WNR w Zamościu
0:2 (24:26, 15:25)
KS „Inter-Cars” Zamość – Straż Pożarna Zamość
2:0 (25:21, 25:17)
UKS Atomic – UKS Elektron
2:0 (25:21, 25:11)
UKS „III LO” Zamość – KS „Pawex” Grabowiec
2:0 (25:15, 25:19)
UKS III LO Zamość – AZS UP WNR w Zamościu
2:0 (25:23, 25:17)
Mecz o 5. miejsce
KS „Moto Partner” Zamość – AZS UP WNR Zamość
1:2 (21:25, 25:21, 10:15)
Mecz o 5. miejsce
UKS Orzeł Stary Zamość – PKS Petrus Miączyn
0:2 (18:25, 19:25)
Mecz o 3. miejsce
Straż Pożarna Zamość – KS „Pawex” Grabowiec
0:2 (23:25, 19:25)
Mecz o 3. miejsce
UKS Elektron Zamość – AZS UP WNR w Zamościu
1:2 (25:22, 15:25, 14:16)
Mecz o 1. miejsce
KS „Inter-Cars” Zamość – UKS „III LO” Zamość
1:2 (25:23, 17:25, 8:15)
Mecz o 1. miejsce
UKS Atomic Zamość – UKS III LO Zamość
2:0 (25:11, 25:20)
1. miejsce – UKS Atomic Zamość
2. miejsce – UKS III LO Zamość
3. miejsce – AZS UP WNR w Zamościu
4. miejsce – UKS Elektron Zamość
5. miejsce – PKS Petrus Miączyn
6. miejsce – UKS Orzeł Stary Zamość
7. miejsce – II LO Zamość
8. miejsce – KU AZS PWSZ Zamość
9. miejsce – UKS „Gladiator” Sitaniec
10. miejsce – I LO Zamość
11. miejsce – GKS „Perła” Jatutów
(4-ty w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych) i Paweł Wysocki z KUL (6ty w uniwersytetach). UMCS zgarnął brąz w klasyfikacji drużynowej mężczyzn, KUL i PWSZ w Zamo-
Akademickie Mistrzostwa Polski w przełajach
W zakończonych 3 kwietnia Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych z powodzeniem rywalizowali studenci z Lubelszczyzny.
W Łodzi, jako reprezentanci Województwa Lubelskiego, wystartowali studenci z KUL, UMCS i
PWSZ w Zamościu.
Na starcie AMP stanęło w tym roku 570 zawodników i zawodniczek z 48 uczelni wyższych.
W tym roku po raz pierwszy panowie i panie rywalizowali na dwóch dystansach. Na 3 km wśród
studentek z Lubelszczyzny najlepiej poradziła
sobie Karolina Korzeniowska z KUL zajmując
33. miejsce w klasyfikacji generalnej i 13. w uniwersytetach. Na tym samym dystansie na 11.
miejscu wśród wyższych szkół zawodowych znalazła się Anastazja Rapatska z PWSZ w Zamościu. Na dystansie 6 km, najlepsza wśród lubelskich studentek Angelika Mach zajęła 4. miejsce
w klasyfikacji generalnej oraz srebrny medal w
uniwersytetach. UMCS znalazł się w pierwszej
dziesiątce klasyfikacji generalnej i tuż za podium
w uniwersytetach. Dobry występ zaliczył też KUL
zajmując 5. miejsce wśród uniwersytetów. PWSZ
zakończył rywalizację na 6. miejscu. W drużynie
kobiecej PWSZ-tu wystąpiły także: Alina Dolonska,
Iryna Novikowa i Anna Bolgova.
Sukcesy przyniosły też starty mężczyzn z lubelskich uczelni. Złoto w uniwersytetach na 4,5 km wywalczył Mateusz Stefaniec z UMCS, tuż za podium
znalazł się jego kolega z drużyny Krystian Szustowicz. Wysokie miejsca zajęli reprezentanci KUL Paweł Antoń (8.) i Marek Czyżyk (13.). Na dystansie 9
km najbliżej podium był Tomasz Wiater z PWSZ-tu
Miejsce
Nazwa drużyny
Mecze
Punkty
Sety
1
Gim nr 3 Zamość
10
30
20-0
2
UKS „Orzeł”
Stary Zamość
10
20
15-8
3
UKS „Olimp”
Zamość – Gim nr 2
10
15
12-12
4
Gim Grabowiec
10
15
11-11
5
Gim Łabunie
10
7
6-17
6
UKS „Gladiator”
Sitaniec”
10
3
3-19
Reprezentacje wyższych uczelni
biegały w Zamościu
Klasyfikacja końcowa po rozegraniu
turnieju finałowego:
Klasyfikacja końcowa po rozegraniu
turnieju finałowego:
1. miejsce – UKS „III LO” Zamość
2. miejsce – KS „Inter-Cars” Zamość
3. miejsce – KS „Pawex” Grabowiec
4. miejsce – Straż Pożarna Zamość
5. miejsce – AZS UP WNR w Zamościu
6. miejsce – KS „Moto Partner” Zamość
7. miejsce – KU AZS PWSZ Zamość
8. miejsce – KS „Sokół” Zwierzyniec
9. miejsce – KU AZS WSZiA Zamość
10. miejsce – UKS „Olimp” Zamość – Gim nr 2
11. miejsce – UKS „I LO” Zamość
Klasyfikacja końcowa:
ściu zajęli 6. miejsca w klasyfikacji swoich typów
uczelni. W drużynie męskiej PWSZ-tu wystąpili także: Taras Trembach, Oleg Pavlyk, Dmytro Gutsulyak i Anatolij Rybka.
Zarówno wyniki indywidualne, jak i miejsca drużynowe są dobrym wynikiem dla zamojskiego PWSZ-tu,
jako uczelni debiutującej w tak dużej imprezie ogólnopolskiej.
ko
Działający przy PWSZ w Zamościu, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego był w ubiegły
weekend gospodarzem wielkiej imprezy biegowej dla
wyższych uczelni województwa lubelskiego. W Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w
biegach przełajowych, które odbyły się w piątek 25
marca 2011 r. wystartowały reprezentacje 10 wyższych
uczelni. Trasę wyznaczono od startu z zamojskiego
stadionu lekkoatletycznego przez park i powrotnie do
mety na stadionie. W biegu na dwóch dystansach: 2500
m dla mężczyzn i 1300 dla kobiet, wzięło udział 68
studentów i studentek. W obydwu konkurencjach zwyciężyli biegacze UMSC w Lublinie. Miejsce na podium
zajęli także studenci KUL i lubelskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego. Drużyna PWSZ w Zamościu dzielnie
walczyła o jak najlepsze lokaty i na miarę swoich możliwości osiągnęli dobre wyniki. Ostatecznie w klasyfikacji kobiet nasze biegaczki zajęły 4. miejsce, a wśród
mężczyzn, studenci uplasowali się na 6. pozycji. Szczegółowe wyniki na stronie: www.azs.lublin.pl
Emocje sportowe i słoneczna pogoda sprawiły, że
impreza udała się pod każdym względem. Środowisko
akademickie województwa było zachwycone sprawną
organizacją zawodów oraz doskonałym wytyczeniem i
przygotowaniem trasy do biegu. Gratulujemy naszym
sportowcom ale także osobom zaangażowanym przy
obsłudze biegów. ko
15
[email protected]
Dla Weronisi:*
Z serca płyną te życzenia:
W datę Twego urodzenia
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
Sto lat życia, moc radości!
Zdrowie wiecznie niech Ci służy,
Uśmiech stale miej na twarzy,
Niech się spełni, o czym zamarzysz!
Niech Ci towarzyszy zgoda
Wieczna, tak jak Twa uroda.
Dni w radości niech Ci płyną,
Z serca życzy Ci Twój Misio
S.C.
Towarzyski Rozkład Jazdy
KONKURS KOSMETYCZNY

23.04.2011 Sobota
20:00 Broadway – Dancing (disco)
20:00 Big Kahuna – Impreza (muzyka house, reggae, dancehall, hip-hop)
21:00 Klub 10 – Imprezka (muzyka klubowa)
24.04.2011 Niedziela
20:00 Owca Cała – Koncert (szczegóły wkrótce w portalu)
21:00 Klub „Gorzelnia” Easter Party
21:00 Klub „Lwowski” – Easter Party
25.04.2011 Poniedziałek
20:00 Owca Cała – Koncert (szczegóły wkrótce na portalu)
21:00 Klub „Gorzelnia” – Easter Party
21:00 Klub „Lwowski” – Easter Party
21:00 Stara Elektrownia – 12 urodziny klubu
26.04.2011 Wtorek
15:00 ZDK – Stacja Creativ
20:00 Klub „Metro” – turniej bilardowy „Metroliga” (zapisy
do 19:30, start 20:00)
27.04.2011 Środa
21:00 Klub 10 – Karaoke (muza wedle wyboru)
28.04.2011 Czwartek
15:00 ZDK – Stacja Creativ
20:00 Broadway:
góra – Ladies Night (od 22-23 panie mają darmowe drinki,
muzyka disco)
dół – Karaoke (muza wedle wyboru)
21:00 Klub 10 – Imprezka (muzyka klubowa)
29.04.2011 Piątek
20:00 Big Kahuna – Impreza (muzyka house, reggae, dancehall, hip-hop)
20:00 Broadway – Dancing (disco)
21:00 Klub 10 – Imprezka (muzyka klubowa)
21:00 Stara Elektrownia – Maturalia 2011
30.04.2011 Sobota
20:00 Broadway – Dancing (disco)
20:00 Big Kahuna – Impreza (muzyka house, reggae, dancehall, hip-hop)
21:00 Klub 10 – Imprezka (muzyka klubowa)
21:00 Klub „Gorzelnia” – Impreza
21:00 Klub „Lwowski” – Impreza
21:00 Stara Elektrownia – Przeboje lat 80
01.05.2011 Niedziela
21:00 Klub 10 – Karaoke (muza wedle wyboru)
02.05.2011 Poniedziałek
18:00 Owca Cała & Czerwony Smok – Planszówki Dalekiego Wschodu
03.05.2011 Wtorek
15:00 ZDK – Stacja Creativ
20:00 Klub „Metro” – turniej bilardowy „Metroliga” (zapisy
do 19:30, start 20:00)
Dyżury aptek
Zamość
18–24 kwietnia ul. Wyszyńskiego 13
25 kwietnia – 1 maja ul. Partyzantów 9
Biłgoraj
22– 28 kwietnia ul. Polna 2a
29 kwietnia – 5 maja ul. Długa 39a
Hrubieszów
25–26 kwietnia ul. Piłsudskiego 11
27–28 kwietnia ul. Mickiewicza 1B 4-5
29–30 kwietnia ul. Targowa 20
Janów Lubelski
18– 24 kwietnia ul. Piłsudskiego 21
25 kwietnia – 1 maja ul. Jana Zamoyskiego 22
Krasnystaw
18–24 kwietnia MEDICUS, ul. Okrzei 23
25 kwietnia – 1 maja VITAMED, ul. Okrzei 25
Lubaczów
18– 25 kwietnia ul. Kopernika 1
25 kwietnia – 2 maja oś. Unii Lubelskiej 3c
Tomaszów Lubelski
18–24 kwietnia ul. Rynek 6
25 kwietnia – 1 maja ul. Rynek 3
Salon kosmetyczno-fryzjerski „Lucyna” oraz gazeta akademicka „Skafander” przygotowali konkurs dla Czytelniczek i Czytelników. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na 2 pytania, wyciąć kupon i udać się do salonu
„Lucyna”, który mieści się przy ul. Piłsudskiego 35 w Zamościu. Dla pierwszych dwóch osób salon ufunduje
zabiegi pielęgnacyjne, każdy indywidualnie dobrany do potrzeb skóry. Dla pozostałych osób, które przybędą z
prawidłowymi odpowiedziami, salon ufunduje 10% zniżki na dowolny zabieg kosmetyczny.
Promocja trwa do 15 maja.
Pytania:
1. Co to jest mikrodermabrazja?
………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Czym różni się manicure od pedicure?
………………………………………………………………………………………………………………………...
16
www.skafander.info
Rysunek pt. „Zamość” (piórko, ekolina)
Autor: Dariusz Piekut
Więcej prac tego autora na stronie:
www.piekut.art.pl
Tekst o twórczości Dariusza Piekuta w zakładce Twórczość / Rysunek na stronie: www.skafander.info
OGŁOSZENIA DROBNE
AUTO / MOTO
Sprzedam SKODĘ FAVORIT rok 1991.
Tel. 505-214-572
Kupię syrenę może być do remontu w cenie do
2000 zł tel. 696-128-609
Kupię stary motocykl może być do remontu w cenie
do 1500 zł tel. 696-128-609
Części do forda escorta MK5 1991r 1,4 8V tanio.
tel. 661-827-597
Sprzedam: Opel Astra 2 Haecheback, rocznik 98,
bezwypadkowy, 1,7 Diesel, granatowy metalic, ABS,
computer, elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy,
mobilaizer. Cena 10 900 zł (do uzgodnienia).
Tel. 511-74-96-41 lub 500-685-550
FOTO / VIDEO
Potrzebujesz najwyższej klasy foto i video reportażu ze studniówki, ślubu, bądź imprezy firmowej?
Oferujemy profesjonalne usługi, pracujemy na topowym sprzęcie foto-video. Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod telefonem 501-101-237
Sprzedam lustrzankę Sony a300 z obiektywami 1870mm i 70-300mm, lampą błyskową i adapterem do
mocowania obiektywów m42. Stan idealny, sprzęt w
100% sprawny. Kontakt pod numerem telefonu
696-526-142 lub gg 8260373
FRYZJERSTWO
Fryzjer męski, Zamość, ul. Gen. Wróblewskiego 1
(boczna Szwedzkiej), Stanisław Malczewski,
tel. 664-242-502
KUPNO
* Kupię rower rehabilitacyjny. Kontakt przez redakcję „Skafandra”.
MATURA
Pomoc w pisaniu prac maturalnych i licencjackich.
Kontakt pod numerem gg 19082568.
Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych, prac
licencjackich, tanio, szybko, profesjonalnie. kontakt
mailowy: [email protected]
MUZYKA
* Poszukujemy wokalistki do zespołu. Jeżeli lubisz
śpiewać i czujesz, że chcesz robić coś w tym kierunku, napisz do nas! Oferujemy: dobry sprzęt nagraniowy, mix/mastering, legalne podkłady. Nie martw się.
Nawet jeśli nie jesteś w tym najlepsza, chętnie pomożemy Ci się podszkolić. Więcej informacji: email:
[email protected] Gadu-Gadu: 35047825
NIERUCHOMOŚCI
* Sprzedam działkę w Szczebrzeszynie ok. 36 ar
zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi.
Atrakcyjna lokalizacja i wymiary. Tel. 693-531-174
* Sprzedam dom na roztoczu w miejscowości Majdan
Ruszowski. Dom o powierzchni 63 mkw w tym 2
pokoje z kuchnią, przedpokój, łazienka, ganek. W
domu zostało wymienione ogrzewanie centralne oraz
okna. Na posesji znajduje się domek letni( pokój z
kuchnią) oraz 2 pomieszczenia gospodarcze i garaż.
Cała powierzchnia posesji wynosi 10 ar
Cena 165 000 zł. Kontakt: 514-454-831
PORADY
* Uwaga rodzice! Porad udziela pedagog resocjalizacji. Tel. 601-280- 300.
RÓŻNE
Posiadasz różne książki i nie wiesz, co z nimi zrobić, zadzwoń 604-820-565
SPRZEDAŻ
Sprzedam ciągnik C 360 po kapitalnym remoncie,
ogumienie nowe. Cena 13 tys. zł. Kontakt przez redakcję „Skafandra”.
Sprzedam Śliczne Szczeniaki Pekińczyki 7tygodniowe, odrobaczone, z książeczkami zdrowia,
łaciate po długowłosych rodzicach. Zdjęcia wysyłam
na e-mail. Cena: 260 zł do uzgodnienia. Tomaszów
Lub. Tel.: 693-506-490
Sprzedam meble apteczne (ekspedycja, regały,
chłodziarki) i meble biurowe (biurka, szafy i półki).
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem
tel. 602-296-686
Sprzedam pianino używane Legnica, tel. 601-280300
Sprzedam znaczki pocztowe z lat 50-70. XX wieku
tel. 503-367-536
STANCJA
* Pokoje dla studentów, studentek oraz osób pracujących w Zamościu tel. 601-280-300
USŁUGI
Centrum Naturoterapii Zamość ul. Gminna 55d
tel. 531-567-744. Leczenie schorzeń kręgosłupa,
masaże, stylizacja sylwetki – rolki fitroll! Zapraszamy!
Ogłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail
redakcji: [email protected]
Skafander – Bezpłatna Gazeta Akademicka
Naczelni: Michał Karchut, Mateusz Sawczuk
Redakcja: na stronie internetowej
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10,
22-400 Zamość, tel. 663-188-005
Strona w sieci: www.skafander.info
E-mail: [email protected]
ISSN: 2082-5307
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
ul. Akademicka 8, tel. 84-638-34-44
www.pwszzamosc.pl
Druk: Drukarnia Media Regionalne,
ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
Nakład: 5000 sztuk
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania, skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Naczelni nie ponoszą odpowiedzialności za treść
tekstów, które nie są ich autorstwa.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Za niezauważone
błędy przepraszamy.

Podobne dokumenty

Skafander nr 6, 25 listopada - Państwowa Wyższa Szkoła

Skafander nr 6, 25 listopada - Państwowa Wyższa Szkoła lat AZS Województwa Lubelskiego kontynuuje, znaną nieco starszym żakom, międzyuczelnianą rywalizację, która kiedyś nazywana była spartakiadą. Sportowcy zamojskiej uczelni zakwalifikowali się do Ogó...

Bardziej szczegółowo

Skafander nr 3 (10), 17 lutego

Skafander nr 3 (10), 17 lutego organizację FIFA najlepszym piłkarzem roku, będąc tym samym najmłodszym laureatem tego wyróżnienia w historii futbolu. Cały piłkarski świat wiedział już, kim jest Ronaldo. Nadano mu przydomek El Fe...

Bardziej szczegółowo

Skafander - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Skafander - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona 14 stycznia rektor PWSZ w Zamościu, prof. dr hab. Waldemar Martyn, spotkał się ze studentami, którzy w bieżącym roku akademickim otrzymali tzw. stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce i aktyw...

Bardziej szczegółowo