Formularz rejestracyjny KIS

Transkrypt

Formularz rejestracyjny KIS
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie
SMS-ów dotyczących spraw związanych z Kcyńskim Informatorem SMS (KIS)
Nr tel. komórkowego ……………………………………………………………….
Wpisz ponownie nr tel. komórkowego ……………………………………………...
Imię …………………………………………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………………………………………
Data urodzenia ………………………………………………………………………
Miasto ……………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
rejestracyjnym w celu związanym z obsługą i realizacją usług Kcyńskiego Informatora SMS,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr
101, poz. 926 ze zm.)
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
- administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Kcyni, ul. Rynek 23;
- podanie danych jest dobrowolne;
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia
- zapoznałem się z regulaminem korzystania z usługi KIS i akceptuje jego postanowienia.
Regulamin serwisu dostępny jest na stronie www.kcynia.pl.
Data i podpis …………………………………………………………….

Podobne dokumenty