Raport ESPI Temat: Wybór biegłego rewidenta

Transkrypt

Raport ESPI Temat: Wybór biegłego rewidenta
Raport ESPI
Numer:
29/2016
Data sporządzenia:
07.06.2016
Spółka:
Korporacja KGL S.A.
Temat:
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść Raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki,
działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10
ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, dokonała w dniu 06.06.2016 r. Uchwałą nr
2/06/2016 wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12,
02-676 Warszawa, jako podmiotu uprawnionego do
zbadania rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2016 oraz do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za
pierwsze półrocze 2016 roku.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty