Przedmiot „Zarządzanie” oraz przedmiot „Organizacja i zarządzanie

Transkrypt

Przedmiot „Zarządzanie” oraz przedmiot „Organizacja i zarządzanie
Przedmiot „Zarządzanie” oraz przedmiot „Organizacja i zarządzanie”
Zagadnienia do kolokwium:
1. Zarządzanie i praca menedżera: istota zarządzania; proces zarządzania; rodzaje
menedżerów; umiejętności menedżerów.
2. Organizacja i otoczenie: pojęcie i istota organizacji, typologie organizacji;
przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość; pojęcie i rodzaje otoczenia
organizacji.
3. Planowanie: istota planowania w organizacjach; cele i zadania planowania; rodzaje
planów.
4. Organizowanie: funkcja organizowania; pojęcie struktury organizacyjnej; rodzaje struktur
organizacyjnych.
5. Przywództwo: istota przywództwa; teorie przywództwa.
6. Kontrolowanie w organizacjach: istota i zakres kontrolowania; funkcje kontroli; formy
i rodzaje kontroli; etapy procesu kontrolowania.

Podobne dokumenty