TWENTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME DWUDZIESTA

Transkrypt

TWENTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME DWUDZIESTA
TWENTY THIRD SUNDAY
IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA
September 5, Wrzesień 2010
Sunday, September 5, Niedziela
9AM For souls in Purgatory
11AM † Zbigniew Cuber (żona z rodziną)
12:30PM Za Mamu Katu
7PM For Parishioners
Monday, September 6, Poniedziałek
through Friday, September 10, Piątek
NO MASS
Saturday, September 11, Sobota
8AM † Dwayne Saice
7PM Za chorych
Sunday, September 12, Niedziela
9AM † Ilona Mielcarek - Njus
11AM O Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Bartłomieja z okazji 2 rocznicy urodzin (rodzice)
7PM For Parishioners
SUNDAY COLLECTION
Envelopes/Koperty
Loose change
Hospitality / Ciasto
Candles / Świece
TOTAL / SUMA
Aug 29
$1,092.00
$464.99
$121.00
$38.77
$1,716.76
OTHER DONATIONS
Friends/ Koło Przyjaciół
$200.00
Parish goal for each week is $1,800.00
May God reward your generosity! Bóg zapłać!
WE ARE CALLED TO EXAMINE OUR LIVES IN
TERMS OF GOD’S WILL AND HIS COMMANDS
How do we measure our happiness? How do we
spend our time and money? What is important to us?
Today’s readings ask us to examine our lives as true
disciples of Jesus and to live according to his
teachings. To do this, we will require the gifts of the
Holy Spirit, which help us discern God’s will and
heed his commands.
THIS WEEK
This Sunday, September 5
- 9AM Holy Mass in English
- Second collection for Building Fund
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 12:30PM Holy Mass for Croatians
- 7PM Holy Mass in English
Wednesday, September 8
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Sunday, September 12
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 12PM Potluck lunch
- 7PM Holy Mass in English
LET US PRAY FOR THE SICK:
Fr. Stanisław Drzał, Nick Alexander, David Tiley,
Marta Pustkowski, Weronika Górecka, Tillie
Moran, Janina Mazur, Władzia Hrapkowicz,
Basia Rogóż, Jadwiga Bylina, and other
suffering parishioners.
NEW MASS SCHEDULE
The following is the new Mass schedule:
Sunday (no change)
9AM English
11AM Polish
12:30PM Croatian (1st Sunday of the month)
7PM English
Monday - 8AM English
Tuesday
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM English
Wednesday - 8AM Latin
Thursday - NO MASS
Friday - 7PM Polish
1st Friday of the Month (please notice the
change)
-8AM English
- 8:30AM-7PM Adoration of the Blessed
Sacrament
- 7PM Polish
Saturday
8AM English
7PM Polish
The buletin cover has an updated mass
schedule information.
This week there will be no Mass on Monday
through Friday – Fr. Peter will be
participating in study days in Detroit, MA.
WELCOME POTLUCK
We will be holding a potluck lunch next Sunday,
Sept 12 at noon to welcome Fr. Peter Dzikowski
to our parish. Please bring a dish to share and
come meet our new pastor. All parishioners are
invited.
PRAYER REQUEST
Ilona Mielcarek – Njus died tragically at the age
of 31 together with her husband leaving a 2-year
old daughter Zosia behind. We request a prayer
in their intention.
Grandmother Kazimiera, uncle Mariusz, and
daughter Zosia.
We extend our condolences to family and friends
of the deceased. May God rest their souls and let
the perpetual light shine upon them. Amen.
RELIGIOUS EDUCATION
After summer break, we will be starting religious
education classes. Classes in Polish will be held
on Tuesdays from 7:30PM-8:30PM beginning on
September 14. Enrolment will be after Polish
Mass on Sunday, Sept 12, Sept 19, and Sept 26.
Parents interested in religious education classes
for their children in English are asked to contact
Fr. Peter.
WPROWADZENIE DO LITURGII
Pokora nie ma nic wspólnego z głupotą.
Tylko
człowiek nie zepsuty, czysty, dojrzały i mądry może
być pokorny.
Pokora reguluje najpierw sprawy
człowieka z Bogiem, potem dopiero dotyczy spraw z
drugim człowiekiem. Pokorny wie, na czym stoi i
gdzie się znajduje, co mu się należy, zna swoje
powołanie i swój cel. Idzie swoją drogą krok za
krokiem, od jednego poznania do drugiego. I wie, na
co go stać. On wie i czuje, jakim ciężarem jest Bóg, i
kocha ten ciężar. We wszystkim naśladuje Chrystusa.
W TYM TYGODNIU
Dzisiejsza niedziela, 5 września
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Druga zbiórka na Fundusz Budowlany
- Kawa i ciasto
- 12:30PM Msza św. dla Chorwatów
- 7PM Msza św. po angielsku
Środa, 8 września
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Niedziela, 12 września
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- 12PM Powitalny potluck
- 7PM Msza św. po angielsku
MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: ks.
Stanisława Drzała, Nicka Alexandra, Davida
Tiley, Martę Pustkowski, Weronikę Górecką,
Tillie
Moran,
Janinę
Mazur,
Władzię
Hrapkowicz, Basię Rogóż, Jadwigę Bylinę i
innych cierpiących parafian.
NOWY PORZĄDEK MSZY ŚW.
Niedziela (bez zmian)
9AM po angielsku
11AM po polsku
12:30PM dla Chorwatów (pierwsza niedziela
miesiąca)
7PM po angielsku
Poniedziałek - 8AM po angielsku
Wtorek
10AM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
11AM po angielsku
Środa - 8AM po łacinie
Czwartek - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
Piątek - 7PM po polsku
Pierwszy Piątek Miesiąca (Uwaga: zmiana!)
- 8AM po angielsku
- 8:30AM-7PM Adoracja Najświętszego
Sakramentu
- 7PM po polsku
Sobota
8AM po angielsku
7PM po polsku
Okładki biuletynu zawierają informacje z nowym
porządkiem Mszy św.
W tym tygodniu nie będzie Mszy św. od
poniedziałku do piątku ze względu na wyjazd
ks. Piotra na doroczne spotkanie księży z
Towarzystwa Chrystusowego.
POWITALNY POTLUCK
Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Piotra
Dzikowskiego. W niedzielę 12 września po
polskiej Mszy św, ok. 12PM zapraszamy
wszystkich parafian na powitalny potluck, na
którym będzie okazja spotkania się z naszym
nowym proboszczem. Prosimy o przyniesienie
jedzenia na potluck.
PROŚBA O MODLITWĘ
Ilona Mielcarek – Njus zmarła w wieku 31 lat
śmiercią tragiczną wraz z jej mężem osierocając
dwuletnią córeczkę Zosię. Prosimy o modlitwę w
ich intencji.
Babcia Kazimiera, wujek Mariusz i córka Zosia
Składamy rodzinie i znajomym zmarłej wyrazy
głębokiego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki
wieków. Amen.
PROGRAM NAUKI RELIGII
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy naukę religii
dla dzieci i młodzieży. W tym roku katechezy
odbywać się będą we wtorki od 7:30PM do
8:30PM. Pierwsza katecheza będzie 14 września.
Zapisy przyjmowane będą w niedzielę 12, 19 i 26
września. Szczegółowy rozkład sal parafialnych
będzie ogłoszony wkrótce. Bardzo prosimy, żeby
rodzice dowozili dzieci na czas na katechezy do
wyznaczonej sali.
W NASTĘPNYCH TYGODNIACH
Niedziela 12 września
Lektorzy: Asia Ryerson i Monika Helak
Marszałkowie: T. Wolak, A. Buchalski,
M. Gajda, A. Golonka
Kawa i ciasto: Małgorzata Cieszkowska i Dorota
Żukowska
Niedziela 19 września
Lektorzy: Piotr i Jadwiga Pomykała
Marszałkowie: Z. Pomykała, I. Stawarz, S. Witkowski,
H. Lepis
Kawa i ciasto: Kasia Gajda i Ela Palczewska